Przejdź do głównej zawartości

Liczba kursów: 15

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy uprzednio odbyli już szkolenie w NIMOZ a termin ważności ich zaświadczeń upłynął w roku 2019 bądź 2020.

Na szkolenie to składa się czterogodzinne seminarium, mające na celu przybliżenie aktualnych informacji i omówienie zmian istotnych z punktu widzenia dobrej praktyki oraz wybranych przepisów dotyczących projektowania, instalowania, konserwowania systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. W ramach spotkania podjęta zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach jako suplement przeprowadzanych analiz zagrożeń, zaprezentowana zostanie główna problematyka analizowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach. Zostanie omówiona rola konserwatora zabytków w procesie projektowo-instalacyjnym, przy prowadzeniu prac w zabytkach.

Zalecenia techniczne dla uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Chrome lub Firefox (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu, kamera internetowa.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.03.2021 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 07.04.2021 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Ramowy program:

 • Przestępczość przeciwko muzeum i zabytkom w latach 2017-2020;
 • Najczęściej popełniane błędy i uchybienia w projektach technicznych przedstawianych NIMOZ do zaopiniowania;
 • Prace projektowo-instalacyjne przy obiektach zabytkowych. Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami;
 • Aspekty ochrony konserwatorskiej w bezpieczeństwie muzeów i zabytków;
 • Trendy i tendencje w ochronie muzeów, zabytków, zbiorów.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Marek Rogowski – przedstawiciele NIMOZ,  Damian Maniakowski – Wydział Zabytków Nieruchomych,  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Moderacja: Michał Dziuba.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: m.dziuba@nimoz.pl.
W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 14 kwiecień 2021, 10:00
 środa, 14 kwiecień 2021, 14:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 30
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii

[nabór wewnętrzny]

Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli muzeów współprowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN, w których utworzono specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Na szkolenie to składa się jedno całodzienne seminarium, mające na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy szefami WSO. Zgodnie z tradycją spotkań z tego cyklu w latach poprzednich omówiony zostanie raport WSO oraz przedstawiony przegląd wydarzeń przestępczych obejmujący lata 2019/2020. Adresując bezpośrednio kwestie bezpieczeństwa muzeum w trakcie sytuacji epidemiologicznej, wygłoszony zostanie wykład nt. nadzoru Policji nad WSO podczas pandemii oraz przygotowane trzy bloki dedykowane przedstawieniu stanu ochrony obiektów jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Szkolenie zwieńczy przedstawienie platformy wymiany informacji między WSO.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

Ramowy program:

 • Omówienie raportu WSO;
 • Nadzór Policji nad WSO w czasie epidemii;
 • Przegląd zdarzeń przestępczych 2019/2020;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Krakowie;
 • Ochrona Zamku Królewskiego w Warszawie;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • Platforma wymiany informacji miedzy WSO.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Paweł Kowalczuk, Magdalena Piorunek, Paulina Florjanowicz, mł. insp. Katarzyna Olejnik, Robert Litwiniuk, Mariusz Frydrych, Artur Pobikrowski.

Moderacja: Marek Rogowski.

 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 piątek, 6 listopad 2020, 10:00
 piątek, 6 listopad 2020, 15:20
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy do tej pory nie uczestniczyli w takim szkoleniu i nie posiadają wydawanego przez NIMOZ zaświadczenia.

Termin szkolenia:
31 marca-2 kwietnia 2020 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
24-120 Kazimierz Dolny
https://www.mnkd.pl

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia.


UWAGA!!!
Przy zapisywaniu się zamiast oświadczenia proszę załączyć kopię dowodu wpłaty
Nabór trwa do 18 marca, do godziny 12:00.

Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 18 marca 2020 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2020  do dnia 18 marca 2020 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.

UWAGA: W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

 wtorek, 31 marzec 2020, 12:00
 czwartek, 2 kwiecień 2020, 18:00
 MNKD (ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny tel.: +48 81 881 02 88 https://www.mnkd.pl e-mail: sekretariat@mnkd.pl)
 20
 Odwołany
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 28 lutego , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych

 czwartek, 19 marzec 2020, 09:00
 czwartek, 19 marzec 2020, 15:00
 MOS (ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki http://muzeum.suwalki.pl/)
 40
 Nabór zamknięty
Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury

Szkolenie skierowane jest do pracowników funkcyjnych i kadry zarządzającej koncesjonowanych firm ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów. Jego celem jest pokazanie specyfiki muzeum, jako jednej z wielu instytucji kultury. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagrożenia z jakimi spotykamy się w muzeum, akty prawne i dokumenty obowiązujące w muzeach. Omówione będą różne formy współpracy firmy zewnętrznej z WSO. Elementem szkolenia będzie wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Termin szkolenia:
27-29 listopada 2019 (środa-piątek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Narodowe w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1
http://www.mng.gda.pl/

Koszt szkolenia:
900 zł brutto.
Obejmuje on catering w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, wejścia do muzeów, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie. Cena nie obejmuje noclegów.
Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

NABÓR TRWA DO 15 LISTOPADA, DO GODZINY 12:00
Powiadomienia o przyjęciu będą wysyłane osobny mailem po zakończeniu naboru.
Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

WAŻNE:

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem "kierowanie ochroną muzeów 2019"  do dnia 15 listopada 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

UWAGA: W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

 środa, 27 listopad 2019, 14:00
 piątek, 29 listopad 2019, 13:00
 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )
 20
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 15 października , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo

 wtorek, 29 październik 2019, 09:00
 wtorek, 29 październik 2019, 17:00
 MA-H Elbląg (bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg)
 30
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa trzecią edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie muzeum

 wtorek, 14 maj 2019, 09:00
 wtorek, 14 maj 2019, 15:00
 MZP (Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna www.zamek-pszczyna.pl)
 20
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia:
9-11 kwietnia 2019 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
ul. Targowa 50/52
https://muzeumpragi.pl/WARSZAWA

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia

Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 25 marca 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2019  do dnia 25 marca 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.

UWAGA: W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

 wtorek, 9 kwiecień 2019, 11:40
 czwartek, 11 kwiecień 2019, 18:00
 MWP (ul. Targowa 50/52 03–733 Warszawa Kontakt: + 48 22 518 34 30 https://muzeumpragi.pl/)
 20
 Odbył się / Zakończony
Szkolenie z zakresu opieki nad obiektami muzealnymi oraz bezpiecznego obchodzenia się z obiektami w Muzeum Narodowym w Krakowie
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie z zakresu opieki nad obiektami muzealnymi oraz bezpiecznego obchodzenia się z obiektami w Muzeum Narodowym w Krakowie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu o bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Organizatorem szkolenia jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 4 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM

9:45 -  10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15   Janusz Czop: Credo

10:15 – 10:45   Zofia Maniakowska-Jazownik: „Zasady postępowania z obiektami na podłożu papierowym”

10:45 – 11:15  Małgorzata Pisulińska: „Zasady postępowania z zabytkami rzemiosła     artystycznego: obiektami szklanymi, ceramicznymi, metalowymi i meblami”

11:15 -  11:45   PRZERWA KAWOWA

 11:45 – 12:15   Anna Kłosowska: „Rzeźba i obiekty przestrzenne”

12:15–   12:45   Elżbieta Zygier: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami malarskimi”

12:45– 13:15 Natalia Słomka-Groń: „Wybrane zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego obchodzenia się z obiektami tekstylnymi” 

13:15-   13:45     Janusz Czop, Elżbieta Cyganik: „ Instrukcja kurierska”

13:45– 14:15      Janusz Czop:  Egzamin końcowy

 piątek, 15 marzec 2019, 09:45
 piątek, 15 marzec 2019, 14:15
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 50
 Nabór zamknięty
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia: 6-8 listopada 2018 (wtorek-czwartek/ możliwy nocleg z czwartku na piątek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
Koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy.

Koszty szkolenia:

1600 zł (brutto)
Koszt szkolenia obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin i wydanie zaświadczenia.
Wpłaty na konto NIMOZ 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002 z dopiskiem "szkolenie instalatorów" prosimy dokonać najpóźniej do 2 listopada.

Jako załącznik do systemu prosimy o załączenie skanu dowodu wpłaty.

Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl

 wtorek, 6 listopad 2018, 13:00
 czwartek, 8 listopad 2018, 19:30
 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )
 20 / 20
 Odwołany
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa na nowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa zbiorów muzealnych - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 11 października, do godziny 12:00.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania

 wtorek, 23 październik 2018, 09:00
 wtorek, 23 październik 2018, 15:00
 MRSW (ul. Sandomierska 1 37-450 Stalowa Wola http://muzeum.stalowawola.pl)
 30
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - nowe wyzwania w ochronie muzeów

Zapraszamy Państwa na nowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa zbiorów muzealnych - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 17 września, do godziny 12:00.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie muzeum

 środa, 26 wrzesień 2018, 09:00
 środa, 26 wrzesień 2018, 15:00
 MZW (plac FARNY 3 67-400 WSCHOWA)
 30
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia: 16-18 kwietnia 2018 (poniedziałek-środa / możliwy nocleg ze środy na czwartek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
tel.: 788 840 003
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy

(Z Dworca Centralnego dojazd 517 do przystanku "Łopuszańska" lub kolejką WKD do przystanku "Raków". W obu przypadkach dojście ok. 400 m)

Koszty szkolenia:

1300 zł (brutto) *

Cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym**, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia

* W przypadku, gdy uczestnik nie korzysta z noclegu, koszt szkolenia  wynosi 1000 zł brutto

** Nocleg w pokojach jednoosobowych należy uzgadniać bezpośrednio z recepcją hotelu

Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

Podstawą udziału w szkoleniu jest:

1.  Przesłanie karty zgłoszenia udziału – patrz załącznik (e-mail: rpasieczny@nimoz.pl).

2.  Dokonanie wpłaty na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2018  do dnia 4 kwietnia 2018 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.

Zgłoszenia  uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać mailem: rpasieczny@nimoz.pl do dnia 4 kwietnia 2018.

 poniedziałek, 16 kwiecień 2018, 13:00
 środa, 18 kwiecień 2018, 19:30
 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )
 30
 Odbył się / Zakończony
Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia: 27-29 listopada 2017 (poniedziałek-środa / możliwy nocleg ze środy na czwartek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy

Koszty szkolenia:

1300 zł (brutto)
Koszt szkolenia obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin i wydanie zaświadczenia.
Wpłaty na konto NIMOZ 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002 z dopiskiem "szkolenie instalatorów" prosimy dokonać najpóźniej do 20 listopada.

Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl.

 poniedziałek, 27 listopad 2017, 13:00
 środa, 29 listopad 2017, 19:30
 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )
 15
 Odbył się / Zakończony
Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Efektywność energetyczna instytucji muzealnych i bibliotecznych

W wielu instytucjach przechowujących zasoby dziedzictwa koszty energii stanowią drugą największą kategorię wydatków, po wynagrodzeniach. Oszczędzanie energii leży zatem w żywotnym interesie ekonomicznym instytucji kultury. Brak doświadczenia służb technicznych i projektantów, oraz wzorcowych rozwiązań w omawianym zakresie, staje się dotkliwym problemem w przypadku budowy lub przebudowy muzeów, bibliotek i archiwów.

Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. W oparciu o modelowanie różnych scenariuszy regulacji warunków klimatu, powstały wielowariantowe, energooszczędne strategie zarządzania klimatem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, jako przykładzie budynku klimatyzowanego, oraz w Pałacu Krasińskich mieszczącym zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, jako przykładzie obiektu nieklimatyzowanego.

Ambicją warsztatu jest wsparcie podejmowania decyzji co do racjonalnych, dostosowanych do wymagań konkretnego zbioru strategii regulacji warunków wilgotności względnej i temperatury, które ograniczą instalacje systemów klimatyzacji, kosztownych i ingerujących w często zabytkową substancję budynków, oraz ogromne koszty działania tych systemów.

Na kursie jest 100 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobno prowadzony jest nabór na uczestnictwo w warsztatach kończących kurs, w których może wziąć udział 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
W warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.
Zgłoszenia na warsztaty proszę wysyłać w osobnym mailu na adres rpasieczny@nimoz.pl - w tytule maila proszę napisać "Warsztaty HERIVERDE - zgłoszenie".

 wtorek, 17 październik 2017, 10:30
 wtorek, 17 październik 2017, 15:00
 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)
 73 / 100
 Odbył się / Zakończony