Opisz szkolenia

courseimage

W wielu instytucjach przechowujących zasoby dziedzictwa koszty energii stanowią drugą największą kategorię wydatków, po wynagrodzeniach. Oszczędzanie energii leży zatem w żywotnym interesie ekonomicznym instytucji kultury. Brak doświadczenia służb technicznych i projektantów, oraz wzorcowych rozwiązań w omawianym zakresie, staje się dotkliwym problemem w przypadku budowy lub przebudowy muzeów, bibliotek i archiwów.

Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. W oparciu o modelowanie różnych scenariuszy regulacji warunków klimatu, powstały wielowariantowe, energooszczędne strategie zarządzania klimatem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, jako przykładzie budynku klimatyzowanego, oraz w Pałacu Krasińskich mieszczącym zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, jako przykładzie obiektu nieklimatyzowanego.

Ambicją warsztatu jest wsparcie podejmowania decyzji co do racjonalnych, dostosowanych do wymagań konkretnego zbioru strategii regulacji warunków wilgotności względnej i temperatury, które ograniczą instalacje systemów klimatyzacji, kosztownych i ingerujących w często zabytkową substancję budynków, oraz ogromne koszty działania tych systemów.


Na kursie jest 100 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobno prowadzony jest nabór na uczestnictwo w warsztatach kończących kurs, w których może wziąć udział 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
W warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.
Zgłoszenia na warsztaty proszę wysyłać w osobnym mailu na adres rpasieczny@nimoz.pl - w tytule maila proszę napisać "Warsztaty HERIVERDE - zgłoszenie".

Informacje dodatkowe

 wtorek, 17 październik 2017, 10:30

 wtorek, 17 październik 2017, 15:00

 Golden Floor ( al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa )

 88 / 100

 Rekrutacja

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Pracownicy działu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.


Informacje dodatkowe

 środa, 27 wrzesień 2017, 10:00

 czwartek, 28 wrzesień 2017, 14:00

 Muzeum Zamoyskich ( Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )

 15 / 30

 Odbędzie się / Potwierdzony

Prowadzący szkolenie