Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie poruszać będzie najistotniejsze aspekty związane z zarządzaniem procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno podstawy szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, realizacji oraz kontroli.

Przedstawione zostaną główne aspekty zarządzania pracami w obszarze doboru obiektów, tworzenia metadanych opisowych i odwzorowań, zabezpieczania i archiwizacji wytworzonych materiałów oraz przetwarzania i wykorzystywania cyfrowej dokumentacji zbiorów. Ostatnim z omawianych zagadnień będzie kwestia prawnych aspektów digitalizacji i udostępniania zbiorów.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizacją projektów z tego obszaru.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy.
Liczba miejsc – 25 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 czerwca do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 7-8 czerwca br.


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 19 czerwiec 2017, 09:30

 środa, 21 czerwiec 2017, 16:00

 NIMOZ ( 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7 )

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omówione zagadnienia obejmują standard SPECTRUM, wraz z procedurami wejścia obiektu, nabycia, oznaczania i numerowania, katalogowania, kontroli lokalizacji i przemieszczania, wyjścia, wypożyczeń oraz uzupełniania dokumentacji.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 maja do godz. 10:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 23-24 maja br.


Informacje dodatkowe

 piątek, 9 czerwiec 2017, 09:30

 piątek, 9 czerwiec 2017, 16:00

 NIMOZ ( 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7 )

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie