Opisz szkolenia

courseimage

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI SZKOLENIA: Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie


Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 25 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2018 r. do godz. 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając adres email bezpośredni do siebie. W dniach 14-15 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 

Alicja de Rosset (program)
aderosset@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 639

Robert Pasieczny (zapisy)

rpasieczny@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 633


Informacje dodatkowe

 wtorek, 27 marzec 2018, 09:30

 wtorek, 27 marzec 2018, 16:00

 Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy i przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych. We wstępie do szkolenia przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, schematy opisu oraz sposoby kontroli słownictwa. Z kolei w trakcie zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną narzędzia służące redakcji i ujednolicaniu słownictwa w bazach danych – uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć jego ujednolicanie. Na zakończenie odbędzie się konwersatorium, w czasie którego omówione zostaną doświadczenia i problemy z jakimi spotkali się kursanci przy ujednolicaniu/redakcji opisów oraz w swojej codziennej pracy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 października do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 17 października br.

Program szkolenia:

1.       Ewidencja i dokumentacja muzealiów - podstawy prawne i teoria vs. praktyka muzealna.

2.       Kontrola nad danymi. Rola administratora programu do elektronicznej ewidencji. Redagowanie treści, słowniki wzorcowe, schematy opisu i stosowane rozwiązania.

3.       Podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych i możliwości ich wykorzystania w codziennej pracy. Wprowadzenie do redagowania słowników (Excel).

4.       Zajęcia praktyczne z redagowania i ujednolicania danych w programach do elektronicznej ewidencji i dokumentacji zbiorów (ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel).

5.       Konwersatorium.

Prowadzący: Weronika Grochowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Marcin Mondzelewski (PSIM)

Informacje dodatkowe

 piątek, 27 październik 2017, 09:00

 piątek, 27 październik 2017, 16:00

 Centrum Szkoleniowe "Pankiewicza" (ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie