Przejdź do głównej zawartości

Liczba kursów: 5

Słowniki kontrolowane
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Słowniki kontrolowane

Szkolenie to jest szkoleniem na poziomie podstawowym i będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych, bądź planują je wdrożyć w najbliższym czasie. Szkolenie przeznaczone jest dla muzealników rozpoczynających pracę nad słownikami kontrolowanymi i których zadaniem jest stworzenie bądź uporządkowanie już istniejących słowników w programie do elektronicznej ewidencji.

We wstępie przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, sposoby kontroli słownictwa i rodzaje słowników kontrolowanych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się w praktyce ze sposobem działania przykładowych słowników dostępnych online, dowiedzą się też jak rozpocząć pracę nad stworzeniem bądź porządkowaniem już istniejących słowników w swojej instytucji. Poruszone zostaną tematy najczęstszych błędów, konieczności sporządzenia instrukcji dla każdego słownika oraz korzyści, jakie płyną ze stosowania uporządkowanego słownictwa w komputerowej bazie danych. Wspólnie omówione zostaną również doświadczenia i problemy, z jakimi spotkali się uczestnicy szkolenia w swojej pracy nad słownikami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada, do godz. 15:00.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 27 listopada.


Ramowy program:

  • Ewidencja – podstawowe informacje
  • Słowniki kontrolowane – podstawowe informacje
  • Słowniki kontrolowane – przykłady
  • Porządkowanie słowników w praktyce
  • Porządkowanie słowników i co dalej?

Prowadzenie:

Weronika Grochowska, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

 czwartek, 12 grudzień 2019, 09:30
 czwartek, 12 grudzień 2019, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Ewidencja zbiorów archeologicznych
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Ewidencja zbiorów archeologicznych

Szkolenie dedykowane jest inwentaryzatorom i archeologom – pracownikom muzeów, którzy odpowiadają za dokumentację zbiorów archeologicznych w swoich muzeach.

Przepisy regulujące ewidencjonowanie zbiorów w muzeach (ustawa o muzeach i powiązane rozporządzenia) odnoszą się wyłącznie do dokumentowania tradycyjnie pojmowanych zbiorów muzealnych, takich jak sztuka lub pamiątki historyczne. Zarówno formy samych zabytków archeologicznych (powiązane z samym pojęciem stanowiska, zabytków wydzielonych i masowych), jak i sposób ich pozyskiwania, a także potrzeby dokumentacyjne wpływają na szczególne potrzeby związane z dokumentowaniem zbiorów archeologicznych i odpowiedzialnym zarządzaniem nimi. Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa i wskazanie najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania oraz modeli ewidencjonowania zbiorów archeologicznych w muzeach. Przedstawione zostaną również zasady komunikacji i współpracy z konserwatorem.

Liczba uczestników to 50 osób.
Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 maja 2019 r. do godz. 16:00.
W dniu 29 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

  • Pozyskiwanie zabytków archeologicznych perspektywa wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • Nabywanie zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum - perspektywa muzealnika
  • Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych przyjętych do zbiorów muzeum

Prowadzenie:

Natalia Bartczak, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne
Katarzyna Reszka, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 środa, 12 czerwiec 2019, 09:30
 środa, 12 czerwiec 2019, 16:00
 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)
 50
 Odbył się / Zakończony
Ewidencja zbiorów muzealnych
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Ewidencja zbiorów muzealnych

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 50 osób. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 20-21 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Program:

Blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

Blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

Blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

Blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

Prowadzenie:

Agnieszka Widacka, Muzeum Narodowe w Krakowie

Zofia Fidelus, Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

Aldona Modrzewska, Muzeum Historii Żydów Polskich

 czwartek, 4 kwiecień 2019, 09:30
 czwartek, 4 kwiecień 2019, 16:00
 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)
 50
 Nabór zamknięty
Ewidencja zbiorów muzealnych
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Ewidencja zbiorów muzealnych

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI SZKOLENIA: Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 25 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2018 r. do godz. 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając adres email bezpośredni do siebie. W dniach 14-15 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

Blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

Blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

Blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

Blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 

Alicja de Rosset (program)
aderosset@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 639

Robert Pasieczny (zapisy)

rpasieczny@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 633

 wtorek, 27 marzec 2018, 09:30
 wtorek, 27 marzec 2018, 16:00
 Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)
 25
 Odbył się / Zakończony
Porządkowanie baz danych w cyfrowej ewidencji muzealiów
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Porządkowanie baz danych w cyfrowej ewidencji muzealiów

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy i przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych. We wstępie do szkolenia przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, schematy opisu oraz sposoby kontroli słownictwa. Z kolei w trakcie zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną narzędzia służące redakcji i ujednolicaniu słownictwa w bazach danych – uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć jego ujednolicanie. Na zakończenie odbędzie się konwersatorium, w czasie którego omówione zostaną doświadczenia i problemy z jakimi spotkali się kursanci przy ujednolicaniu/redakcji opisów oraz w swojej codziennej pracy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 października do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 17 października br.


Program szkolenia:

1. Ewidencja i dokumentacja muzealiów - podstawy prawne i teoria vs. praktyka muzealna.

2. Kontrola nad danymi. Rola administratora programu do elektronicznej ewidencji. Redagowanie treści, słowniki wzorcowe, schematy opisu i stosowane rozwiązania.

3. Podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych i możliwości ich wykorzystania w codziennej pracy. Wprowadzenie do redagowania słowników (Excel).

4. Zajęcia praktyczne z redagowania i ujednolicania danych w programach do elektronicznej ewidencji i dokumentacji zbiorów (ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel).

5. Konwersatorium.

Prowadzący: Weronika Grochowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Marcin Mondzelewski (PSIM)

 piątek, 27 październik 2017, 09:00
 piątek, 27 październik 2017, 16:00
 Centrum Szkoleniowe "Pankiewicza" (ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa)
 25
 Odbył się / Zakończony