Przejdź do głównej zawartości

Liczba kursów: 14

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przedyskutowanie zagadnień prawidłowego realizowania procesu postprodukcji plików referencyjnych w muzealnej fotografii dokumentacyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów zajmujących się w swojej pracy pozyskiwaniem odwzorowań i przygotowaniem plików wyjściowych na różne pola eksploatacji.

Szkolenie będzie składać się z dwóch sesji – 18 i 19 maja 2021 r. i ma charakter seminaryjny, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań – podczas dyskusji będzie możliwość omówienia problemów z zakresu postprodukcji zgłoszonych przez uczestników. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób) i seminaryjny charakter szkolenia, prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 maja br. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 11 maja. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Program ramowy:

1. Przygotowanie sprzętu do postprodukcji – kalibracja lub profilowanie

2. Wybór oprogramowania do postprodukcji

3. Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC

4. Przygotowanie plików wyjściowych na różne pola eksploatacji

 

Prowadzący: Piotr Ceraficki, Główny specjalista ds. digitalizacji, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Alicja de Rosset aderosset@nimoz.pl.

 wtorek, 18 maj 2021, 10:00
 środa, 19 maj 2021, 13:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Nabór zamknięty
Odwzorowania w digitalizacji muzealiów
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania. Przedstawiony zostanie wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Szkolenie obejmie 2 sesje online (23 i 24 marca) i będzie miało charakter wykładowy, z możliwością zadawania pytań wykładowcom z wykorzystaniem czatu, ewentualnie mikrofonu i kamery. Omówione zostaną: fotografia dokumentacyjna, nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG) oraz metody skanowania 2D i 3D oraz dokumentacja gigapixelowa i RTI. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami organizacji pomieszczeń, stosowanym do tego celu sprzętem i oprogramowaniem oraz sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania pozyskanym materiałem. Podczas szkolenia przedstawionych zostanie wiele przykładów wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i seminaryjny charakter szkolenia (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zalecenia techniczne:

1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę (jeśli w ten sposób planowaliby Państwo zadawać pytania).

4. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 marca do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 16 marca br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program:

I. Fotografia dokumentacyjna obiektów muzealnych;

II. Nieniszczące metody badań – technika wykonywania, interpretacja i archiwizacja uzyskanych wyników;

III. Reprodukcja obiektów płaskich metodą skanowania 2D;

IV. Dokumentacja trójwymiarowa obiektów muzealnych – pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a realnymi możliwościami technicznymi.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, główny specjalista ds. digitalizacji, Muzeum Łazienki Królewskie

Roman Stasiuk, mistrz fot., Laboratorium Fotografii Dokumentacyjnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Wacław Pyzik, starszy mistrz - specjalista ds. digitalizacji, Pracownia Digitalizacji, Muzeum Krakowa

Eryk Bunsch, główny specjalista ds. technik pomiarowych, kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, Dział Dokumentacji i Cyfryzacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 23 marzec 2021, 10:00
 środa, 24 marzec 2021, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi. Natomiast podczas dyskusji będzie możliwość omówienia problemów z zakresu postprodukcji zgłoszonych przez uczestników.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 6 marca br.


Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Program:

1. Przygotowanie sprzętu do postprodukcji – kalibracja lub profilowanie

 • Proces kalibracji monitorów – opcja czy konieczność?
 • Omówienie istniejących na rynku systemów sprzętowych. Kiedy kalibracja, a kiedy profilowanie?
 • Proces kalibracji na przykładzie systemu Eizo i XRite – pokaz i ćwiczenia.

2. Wybór oprogramowania do postprodukcji

 • Zasady postprodukcji plików referencyjnych. Co wolno, a czego nie?
 • Jakie cechy powinno posiadać oprogramowanie do postprodukcji?
 • Oprogramowanie spełniające wymagania dokumentacji muzealnej – przegląd. Za i przeciw.

3. Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC

 • Normy odwzorowania koloru. ISO versus Fadgi oraz Metamorfosis.
 • Kiedy i jak stosować softproofing?
 • Profile ICC – zastosowanie w praktyce.
 • Profilowanie aparatu fotograficznego – czy ma uzasadnienie? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
 • Certyfikaty Fadgi i Metamorfosis – praktyka w procesie dokumentacji wizualnej muzealiów.

4. Przygotowanie plików wyjściowych na różne pola eksploatacji

 • Pliki referencyjne do archiwizacji a pliki użytkowe – kiedy generować, jak archiwizować?
 • Publikacje offsetowe, druk niskonakładowy cyfrowy.
 • Strony WWW, wirtualne katalogi.

5. Dyskusja.

 piątek, 20 marzec 2020, 09:30
 piątek, 20 marzec 2020, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 10
 Odwołany
Odwzorowania w digitalizacji muzealiów - dobór technik
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów - dobór technik

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 5 marca br.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Roman Stasiuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Pracownia Fotografii Dokumentacyjnej

Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Dział Dokumentacji i Cyfryzacji, kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej

Ramowy program:

I. Techniki i metody wykonywania dokumentacji wizualnej muzealiów

II. Nieniszczące metody badań – technika wykonywania, interpretacja i archiwizacja uzyskanych wyników

III. Dokumentacja trójwymiarowa obiektów muzealnych – pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a realnymi możliwościami technicznymi

 czwartek, 19 marzec 2020, 09:30
 czwartek, 19 marzec 2020, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odwołany
Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 12 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

 •  Wybór oprogramowania (postprodukcja plików typu RAW)
 • Omówienie funkcji programu mających zastosowanie w postprodukcji
 • Zastosowanie w praktyce
 • Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC
 • Kalibracja sprzętowa urządzeń wyjścia – monitory
 • Przygotowanie plików „wyjściowych” na różne pola eksploatacji
 • Retusz
 • Wydawnictwa, strony www

 środa, 27 marzec 2019, 09:30
 środa, 27 marzec 2019, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 10
 Nabór zamknięty
Odwzorowania obiektów muzealnych – fotografia cyfrowa
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania obiektów muzealnych – fotografia cyfrowa

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 11 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

I.  Wymagania w zakresie organizacji studia fotograficznego

 •  „Idealne studio”
 • Wyposażenie: aparaty i obiektywy
 • Wyposażenie: oświetlenie
 • Wyposażenie: komputery i oprogramowanie

 II.  Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

 • Obiekty płaskie
 • Obiekty trójwymiarowe

 III.   Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

 • Pliki do archiwizacji
 • Pliki dla działu wydawnictw
 • Pliki do internetu
 • Pliki dla działu edukacji
 • Wielkość plików
 • Pliki dodatkowe

 wtorek, 26 marzec 2019, 09:30
 wtorek, 26 marzec 2019, 16:00
 MŁK - Podchorążówka (ul. Agrykola 1 Warszawa)
 10
 Nabór zamknięty
Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – przegląd technik wspomagających
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – przegląd technik wspomagających

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Prowadzący: Piotr Ceraficki, Roman Stasiuk, Eryk Bunsch

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 maja do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 30 maja br.

 wtorek, 12 czerwiec 2018, 09:30
 wtorek, 12 czerwiec 2018, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie reprodukcji metodą skanowania i fotograficzną
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie reprodukcji metodą skanowania i fotograficzną

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w procesie postprodukcji plików pozyskanych w procesie skanowania i fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programu Adobe Photoshop, wykorzystywanego w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej kursanci będą pracować przy stanowiskach komputerowych wyposażonych w ww. oprogramowanie Adobe Photoshop.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 maja 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 10 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Wacław Pyzik

Program:

• "Kalibracja" komputera

• "Kalibracja" (konfiguracja) programu Adobe Photoshop

• Adobe Photoshop - wprowadzenie

• Opracowanie wyników - wprowadzenie

• Opracowanie materiałów refleksyjnych

• Opracowanie materiałów transparentnych

• Weryfikacja wyników

 środa, 23 maj 2018, 09:30
 środa, 23 maj 2018, 16:00
 ARCHEION (ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków)
 10
 Odbył się / Zakończony
Odwzorowania obiektów płaskich – reprodukcja metodą skanowania oraz fotograficzną
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania obiektów płaskich – reprodukcja metodą skanowania oraz fotograficzną

Szkolenie to kierowane jest do operatorów skanerów i aparatów cyfrowych, którzy rozpoczynają pracę w obszarze digitalizacji muzealiów lub pracowników muzeów, którzy mają rozpocząć tego typu zadania.

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będą przekazywali uczestnikom wiedzę w pracowni digitalizacji MHK, w której kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji pracowni oraz metody odwzorowywania obiektów płaskich (refleksyjnych i transparentnych). Kursanci będą mieli również okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w pracowni narzędzi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 maja 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 9 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Wacław Pyzik, Marcin Gulis

Program:

I. Prezentacja pracowni digitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

II. Omówienie charakteru i specyfiki stosowanych narzędzi:

- prezentacja skanerów oraz sprzętu i urządzeń do reprodukcji oraz urządzeń pomocniczych,

- prezentacja stosowanego oprogramowania.

III. Zajęcia warsztatowe w podgrupach – praca na skanerach i urządzeniach do reprodukcji (aparaty cyfrowe, kolumny reprodukcyjne, stanowisko do digitalizacji klisz szklanych, przyrządy pomocnicze):

- digitalizacja materiałów refleksyjnych,

- digitalizacja materiałów transparentnych.

 wtorek, 22 maj 2018, 09:30
 wtorek, 22 maj 2018, 16:00
 MHK (Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 31-011 Kraków)
 10
 Odbył się / Zakończony
Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 10 kwietnia roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Prowadzący: Piotr Ceraficki

Program szkolenia:

 • Wybór oprogramowania (postprodukcja plików typu RAW)
 • Omówienie funkcji programu mających zastosowanie w postprodukcji
 • Zastosowanie w praktyce
 • Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC
 • Kalibracja sprzętowa urządzeń wyjścia – monitory
 •  Przygotowanie plików „wyjściowych” na różne pola eksploatacji
 • Retusz
 • Wydawnictwa, strony www

 wtorek, 24 kwiecień 2018, 09:30
 wtorek, 24 kwiecień 2018, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 10
 Odbył się / Zakończony
Odwzorowania obiektów muzealnych - fotografia cyfrowa
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania obiektów muzealnych - fotografia cyfrowa

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2018 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 30 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Grzegorz Nosorowski

Program:

I. Wymagania w zakresie organizacji i wyposażenia studia fotograficznego

II. Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

III. Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

IV. Wykonanie reprodukcji grafiki przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)

V. Wykonanie odwzorowania obiektu trójwymiarowego przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)

 piątek, 13 kwiecień 2018, 09:30
 piątek, 13 kwiecień 2018, 16:00
 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )
 10
 Odbył się / Zakończony
Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – przegląd technik wspomagających
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – przegląd technik wspomagających

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 września do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 12 września br.

 wtorek, 19 wrzesień 2017, 09:30
 wtorek, 19 wrzesień 2017, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Postprodukcja plików referencyjnych powstałych w wyniku skanowania
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Postprodukcja plików referencyjnych powstałych w wyniku skanowania

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy czynnie uczestniczą w pozyskiwaniu odwzorowań metodą skanowania i chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie postprodukcji plików referencyjnych. W pierwszej kolejności zapraszamy pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Kursanci będą podczas części warsztatowej pracować przy stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie Adobe Photoshop.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej.

 piątek, 26 maj 2017, 09:30
 piątek, 26 maj 2017, 16:00
 ARCHEION (ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków)
 10
 Odbył się / Zakończony
Odwzorowania w digitalizacji muzealiów - skanowanie
ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW
Wejdź do kursu

ODWZOROWYWANIE MUZEALIÓW

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów - skanowanie

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy wykonują skany obiektów muzealnych. Zapraszamy tych z Państwa, którzy rozpoczynają swoją pracę w tym obszarze, jak również chcących doskonalić swoje umiejętności. W pierwszej kolejności zapraszamy pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy – prowadzący przeprowadzą zarówno wprowadzenie do wspomnianych w tytule szkolenia zagadnień, wraz z zaprezentowaniem sprzętu i oprogramowania, jak i poprowadzą ćwiczenia w pracowni digitalizacji. Tematem przewodnim szkolenia będą techniki digitalizacji metodą skanowania obiektów płaskich, w tym materiałów transparentnych i refleksyjnych.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej.

 czwartek, 25 maj 2017, 09:30
 czwartek, 25 maj 2017, 16:00
 MHK (Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 31-011 Kraków)
 10
 Odbył się / Zakończony