Przejdź do głównej zawartości

Liczba kursów: 3

Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października 2019 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle.
Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową. 


PROGRAM SZKOLENIA

  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum
  • Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego
  • Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcy

 piątek, 25 październik 2019, 09:30
 piątek, 25 październik 2019, 15:15
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 października 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową.

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 -9.35 – Wprowadzenie – Monika Czartoryjska (NIMOZ)

9.35-10.45 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego - dr Anna Śliwa (Kierownik Działu Sztuki, Muzeum Miasta Gdyni)

10.45-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.00 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy - Joanna Konecka (Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy, Muzeum Warmii i Mazur)

12.00-12.45  - Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością – Aneta Kamińska (Główny Księgowy, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

12.45-13.30 - lunch

13.30- 14.15 - Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum – Anna Wiśniewska (Zastępca Dyrektora, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu)

14.15-14.45 - Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego – Alicja de Rosset (Dział Digitalizacji, NIMOZ)

14.45-15.15- Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcy  - Monika Czartoryjska (NIMOZ)

 piątek, 26 październik 2018, 09:30
 piątek, 26 październik 2018, 15:30
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 25
 Odbył się / Zakończony
Zarządzanie projektem digitalizacyjnym w muzeach
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektem digitalizacyjnym w muzeach

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć zadania związane z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizację projektów z tego obszaru.

Szkolenie poruszać będzie podstawy zarządzania procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno zagadnienia szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, organizacji, realizacji oraz ewaluacji.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 29 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Marcin Kłos

Program:

I. Czym jest digitalizacja? Czym jest projekt digitalizacyjny? Jakie są jego cele i dla kogo się go tworzy?

Przygotowanie projektu

Wizja, misja i cele

Odbiorcy projektu i udziałowcy

II. Jak przebiega proces digitalizacji?

Organizacja procesu     

Realizacja procesu

Ewaluacja procesu

III. Jakie są efekty projektu? Jak należy ewaluować projekt? Co dzieje się po zakończeniu projektu?

Efekty projektu

Ewaluacja

Dalsze działania

Społeczności

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30
 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00
 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )
 20
 Odbył się / Zakończony