Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia pt. „Gość niepełnosprawny intelektualnie w muzeum”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r.  (poniedziałek-środa) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

PROGRAM SZKOLENIA

13 maja (pon.) – Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Olga Świeża (Fundacja SYNAPSIS) - godz. 10.00-15.00

„Potrzeby i oczekiwania osób ze spektrum autyzmu”

Ćwicząc i rozmawiając poszukamy odpowiedzi na pytania:

•          Czym jest autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu?

•          Jak osoba z autyzmem odbiera świat?

•          Jak komunikować się z osobą z autyzmem?

•          Czy osoba z autyzmem może być odbiorcą kultury?

Omówimy także rozwiązania, które zostały już wprowadzone w niektórych placówkach kultury w Polsce.

Autyzm i zespół Aspergera są najczęściej występującymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Powodują trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 150. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

 

14 maja(wt.) - Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Joanna Rogozińska - godz. 9.00-15.00

„Niewerbalne sposoby komunikowania”

Podsumujemy i uporządkujemy wiedzę dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na przykładzie już wdrożonych rozwiązań, zastanowimy się jak zaplanować własne działania edukacyjne skierowane do tych dwóch grup odwiedzających. A także przyjrzymy się jak można prowadzić współpracę ze środowiskiem - gdzie szukać wsparcia i odbiorców.

Główny nacisk zostanie położony na sferę praktyczną, tak aby uczestnicy szkolenia mogli po jego zakończeniu wdrożyć konkretne rozwiązania w swoich placówkach.

Poruszone będzie także zagadnienie potrzeby tworzenia dedykowanych rozwiązań i uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, pomoże nam Joanna Rogozińska - miłośniczka muzeów i kultury.

15 maja (śr.) -  Monika Zima-Parjaszewska i Monika Zakrzewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną) – godz. 9.00-14.00

„Niepełnosprawność intelektualna oraz funkcjonowanie społeczno-prawne osób
z niepełnosprawnością intelektualną a także ich potrzeby w korzystaniu z przestrzeni muzealnej"

Ta część szkolenia będzie stanowiła kompendium wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej, funkcjonowania społeczno-prawnego osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich potrzeb w korzystaniu z przestrzeni muzealnej. Przekazywane treści będą uwzględniać postanowienia art. 30 Konwencji NZ o prawach osób  z niepełnosprawnościami, gwarantującego równy dostęp do kultury osobom   z niepełnosprawnościami.

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia będę mieli możliwość dyskusji na temat mitów i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością i intelektualną z perspektywy własnych doświadczeń. Prowadzące przedstawią zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także kodeks zachowań wobec nich z perspektywy pracowników instytucji kultury, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznie.

Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gości muzeum, zostanie przedstawiona z perspektywy praw człowieka, szczególnie osób dorosłych, możliwości i potencjału społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu udział wezmą self-adwokaci – dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną, które występując we własnym imieniu, stają się rzecznikami własnych spraw i praw.


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 13 maj 2019, 10:00

 środa, 15 maj 2019, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie