Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest inwentaryzatorom i archeologom – pracownikom muzeów, którzy odpowiadają za dokumentację zbiorów archeologicznych w swoich muzeach.

Przepisy regulujące ewidencjonowanie zbiorów w muzeach (ustawa o muzeach i powiązane rozporządzenia) odnoszą się wyłącznie do dokumentowania tradycyjnie pojmowanych zbiorów muzealnych, takich jak sztuka lub pamiątki historyczne. Zarówno formy samych zabytków archeologicznych (powiązane z samym pojęciem stanowiska, zabytków wydzielonych i masowych), jak i sposób ich pozyskiwania, a także potrzeby dokumentacyjne wpływają na szczególne potrzeby związane z dokumentowaniem zbiorów archeologicznych i odpowiedzialnym zarządzaniem nimi. Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa i wskazanie najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania oraz modeli ewidencjonowania zbiorów archeologicznych w muzeach. Przedstawione zostaną również zasady komunikacji i współpracy z konserwatorem.

Liczba uczestników to 50 osób.
Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 maja 2019 r. do godz. 16:00.
W dniu 29 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

  • Pozyskiwanie zabytków archeologicznych perspektywa wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • Nabywanie zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum - perspektywa muzealnika
  • Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych przyjętych do zbiorów muzeum

Prowadzenie:

Natalia Bartczak, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne
Katarzyna Reszka, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Informacje dodatkowe

 środa, 12 czerwiec 2019, 09:30

 środa, 12 czerwiec 2019, 16:00

 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

 50

 Odbył się / Zakończony