Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest do pracowników funkcyjnych i kadry zarządzającej koncesjonowanych firm ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów. Jego celem jest pokazanie specyfiki muzeum, jako jednej z wielu instytucji kultury. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagrożenia z jakimi spotykamy się w muzeum, akty prawne i dokumenty obowiązujące w muzeach. Omówione będą różne formy współpracy firmy zewnętrznej z WSO. Elementem szkolenia będzie wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Termin szkolenia:
27-29 listopada 2019 (środa-piątek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Narodowe w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1
http://www.mng.gda.pl/

Koszt szkolenia:
900 zł brutto.
Obejmuje on catering w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, wejścia do muzeów, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie. Cena nie obejmuje noclegów.
Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

NABÓR TRWA DO 15 LISTOPADA, DO GODZINY 12:00
Powiadomienia o przyjęciu będą wysyłane osobny mailem po zakończeniu naboru.
Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

WAŻNE

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem "kierowanie ochroną muzeów" 2019  do dnia 15 listopada 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.


UWAGA W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

Informacje dodatkowe

 środa, 27 listopad 2019, 14:00

 piątek, 29 listopad 2019, 13:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie