Opisz szkolenia

courseimage

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
To druga edycja nowego szkolenia w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 24 osoby.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 listopada 2018 r. do godziny 12:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


ZAKRES SZKOLENIA

  • Ubezpieczenie dóbr kultury w związku z organizacją wystawy czasowej i transportem 
  • Zawieranie umów związanych z użyczeniem dóbr kultury
  • Bezpieczeństwo w trakcie  transportu dóbr kultury
  • Ochrona prawna przed konfiskatą oraz poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów wystawowych
  • Zagadnienia celne związane z przewozem dóbr kultury
  • Pozwolenia na czasowy wywóz zabytków i dóbr kultury za granicę
  • Procedura związana z uzyskaniem tzw. „Immunitetu muzealnego„ w praktyce
  • Rola baz danych w procedurze uzyskania tzw. „Immunitetu muzealnego”
  • Organizacja wypożyczeń zabytków i dóbr kultury za granicę

(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)


Informacje dodatkowe

 czwartek, 5 grudzień 2019, 10:00

 piątek, 6 grudzień 2019, 14:15

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 24

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie