Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to jest szkoleniem na poziomie podstawowym i będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych, bądź planują je wdrożyć w najbliższym czasie. Szkolenie przeznaczone jest dla muzealników rozpoczynających pracę nad słownikami kontrolowanymi i których zadaniem jest stworzenie bądź uporządkowanie już istniejących słowników w programie do elektronicznej ewidencji.

We wstępie przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, sposoby kontroli słownictwa i rodzaje słowników kontrolowanych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się w praktyce ze sposobem działania przykładowych słowników dostępnych online, dowiedzą się też jak rozpocząć pracę nad stworzeniem bądź porządkowaniem już istniejących słowników w swojej instytucji. Poruszone zostaną tematy najczęstszych błędów, konieczności sporządzenia instrukcji dla każdego słownika oraz korzyści, jakie płyną ze stosowania uporządkowanego słownictwa w komputerowej bazie danych. Wspólnie omówione zostaną również doświadczenia i problemy, z jakimi spotkali się uczestnicy szkolenia w swojej pracy nad słownikami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada, do godz. 15:00.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 27 listopada.


Ramowy program:

  • Ewidencja – podstawowe informacje
  • Słowniki kontrolowane – podstawowe informacje
  • Słowniki kontrolowane – przykłady
  • Porządkowanie słowników w praktyce
  • Porządkowanie słowników i co dalej?

Prowadzenie:

Weronika Grochowska, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 grudzień 2019, 09:30

 czwartek, 12 grudzień 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie