Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 5 marca br.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Roman Stasiuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Pracownia Fotografii Dokumentacyjnej

Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Dział Dokumentacji i Cyfryzacji, kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej

Ramowy program:

I.                 Techniki i metody wykonywania dokumentacji wizualnej muzealiów

II.               Nieniszczące metody badań – technika wykonywania, interpretacja i archiwizacja uzyskanych wyników

III.              Dokumentacja trójwymiarowa obiektów muzealnych – pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a realnymi możliwościami technicznymi


Informacje dodatkowe

 czwartek, 19 marzec 2020, 09:30

 czwartek, 19 marzec 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odwołany