Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi. Natomiast podczas dyskusji będzie możliwość omówienia problemów z zakresu postprodukcji zgłoszonych przez uczestników.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 6 marca br.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Program:

1. Przygotowanie sprzętu do postprodukcji – kalibracja lub profilowanie

·        Proces kalibracji monitorów – opcja czy konieczność?

·        Omówienie istniejących na rynku systemów sprzętowych. Kiedy kalibracja, a kiedy profilowanie?

·        Proces kalibracji na przykładzie systemu Eizo i XRite – pokaz i ćwiczenia.

2. Wybór oprogramowania do postprodukcji

·        Zasady postprodukcji plików referencyjnych. Co wolno, a czego nie?

·        Jakie cechy powinno posiadać oprogramowanie do postprodukcji?

·        Oprogramowanie spełniające wymagania dokumentacji muzealnej – przegląd. Za i przeciw.

3. Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC

·        Normy odwzorowania koloru. ISO versus Fadgi oraz Metamorfosis.

·        Kiedy i jak stosować softproofing?

·        Profile ICC – zastosowanie w praktyce.

·        Profilowanie aparatu fotograficznego – czy ma uzasadnienie? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

·        Certyfikaty Fadgi i Metamorfosis – praktyka w procesie dokumentacji wizualnej muzealiów.

4. Przygotowanie plików wyjściowych na różne pola eksploatacji

·        Pliki referencyjne do archiwizacji a pliki użytkowe – kiedy generować, jak archiwizować?

·        Publikacje offsetowe, druk niskonakładowy cyfrowy.

·        Strony WWW, wirtualne katalogi.

5. Dyskusja.


Informacje dodatkowe

 piątek, 20 marzec 2020, 09:30

 piątek, 20 marzec 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 10

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie