Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Szkolenie to jest cyklem dwóch webinarów, mających na celu przygotowanie uczestników do wdrażania zmian w zakresie dostępności cyfrowej muzeów, w tym dla osób o szczególnych potrzebach. Dostępność ta oznacza otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym do kontaktu z odbiorcą zasobów muzeów głównie w świecie cyfrowym oraz uważność na jego potrzeby. Podczas webinarów nakreślone zostaną podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

W ramach webinarów zostaną poruszone także zagadnienia związane z WCAG 2.1, licencjami Creative Commons, z domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Universal Design).

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników webinarów:

  1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
  2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 08.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 15.09.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu webinarach.

 

Webinar 1: 22.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

  • Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;
  • Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Prowadzenie: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)

 

Webinar 2: 29.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

  • Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;
  • Projektowanie dostępnych interfejsów.

Prowadzenie: Dorota Orzeszek (Inside Accessibility)


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 wtorek, 22 wrzesień 2020, 10:00

 wtorek, 29 wrzesień 2020, 12:25

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony