Przejdź do głównej zawartości
Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja  i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji zbiorów i wdrażanie zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach w tym zakresie. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządzającej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Szkolenie składać się będzie z dwóch części (7-8 kwietnia), w ramach których omówione zostaną m.in. kwestie prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, ewidencjonowanie, deakcesję, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie). Po każdym z wykładów zaplanowano panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

 

Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 17.03.2022 r. do 24.03.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 31.03.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu częściach szkolenia.


Program szkolenia:

Część 1: 7.04.2022 r. (czwartek), godz. 10:00-13:00.

Blok nr 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów (dr Agnieszka Widacka, Muzeum Narodowe w Krakowie)

Blok nr 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe (Mirosław Szwabowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku)

 

Część 2: 8.04.2022 r. (piątek), godz. 10:00-13:00.

Blok nr 1: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie (Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy)

Blok nr 2: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury (Weronika Grochowska, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)

 

Kontakt w sprawach programowych: apuzyna@nimoz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl

 czwartek, 7 kwiecień 2022, 10:00
 piątek, 8 kwiecień 2022, 13:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony