Przejdź do głównej zawartości
Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum

Seminarium skierowane jest do osób pracujących w muzeach, w szczególności bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktyków związanych zawodowo z doradztwem dla muzeów w zakresie zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych.

Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań poprzez czat lub z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników - 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 22.03.2022 r. do 29.03.2022 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 05.04.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).

 

Ramowy program:

12.04.2022 r. (wtorek), 10:00-14:00

Blok nr 1:  Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz monitoring jakości powietrza jako element profilaktyki konserwatorskiej.

Blok nr 2: Dezynfekcja obiektów zabytkowych. Szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne w środowisku pracy opiekunów zbiorów.

13.04.2022 r. (środa), 10:00-14:00

Blok nr 3: IPM - strategia ochrony dziedzictwa kulturowego przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Blok nr 4: Kontrola mikrobiologiczna dziedzictwa kulturowego na podłożu papierowym i pergaminowym.


Prowadzenie: Magdalena Dyda (Wydział Biologii UW), dr Piotr Tykarski (Wydział Biologii UW), Bogdan Filip Zerek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie).

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.
W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 12 kwiecień 2022, 10:00
 środa, 13 kwiecień 2022, 14:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony