Przejdź do głównej zawartości
Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

Do udziału w warsztatach zapraszamy koordynatorów dostępności, pracowników działów edukacji oraz wszystkich, którzy chcą tworzyć przyjazną instytucję dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom potrzeb poznawczych i komunikacyjnych osób w spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeby skonfrontujemy z wymogami ustawy o dostępności, a także możliwościami różnych typów instytucji kultury. Analiza będzie punktem wyjścia do omówienia rozwiązań, które z powodzeniem stosują instytucje w Polsce i zagranicą. Wśród omawianych rozwiązań będą:

·       pokój wyciszenia

·       ciche godziny

·       plany i oznaczenia przestrzeni

·       tekst łatwy do czytania

·       przedprzewodnik.

Szkolenie zakłada aktywny udział – Uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


UWAGA: warsztaty w dwóch częściach – 10 i 11 maja 2022 (każdego dnia w godz. 10.00-15.00).

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 19.04.2022 r. do 26.04.2022 r. do godz. 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 04.05.2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Do otrzymania zaświadczenia uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu.


Seminarium poprowadzą Aleksandra Sztajerwald i Olga Świeża, twórczynie dostępnych rozwiązań dla instytucji kultury.

Aleksandra Sztajerwald, stypendystka MKiDN w dziedzinie zarządzania kulturą. Autorka publikacji i rekomendacji dla muzeów dotyczących programu Dostępność Plus, przygotowanych przez NIMOZ. Współpracuje z licznymi instytucjami w całej Polsce, otwierając je na potrzeby osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowuje i koordynuje autorskie i innowacyjne projekty, przygotowuje materiały z tekstem łatwym do czytania, testuje nowe rozwiązania, szkoli i doradza. Członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Olga Świeża, pedagog specjalny, tyflopedagog. Pracuje z osobami w spektrum autyzmu, prowadząc zajęcia indywidualne, grupowe i w diadach, należy również do zespołu diagnostycznego w Fundacji SYNAPSIS. Specjalizuje się w pracy z osobami z niepełnosprawnością wieloraką. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu ASD. Autorka publikacji i rozwiązań dla instytucji, uwzględniających potrzeby komunikacyjne osób w spektrum autyzmu, mi.in teksty łatwe do czytania i AAC.


Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych Joanna Grzonkowska, jgrzonkowska@nimoz.pl.

Kontakt w przypadku pytań organizacyjnych:  szkolenia@nimoz.pl.  

 wtorek, 10 maj 2022, 10:00
 środa, 11 maj 2022, 15:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 20
 Odbył się / Zakończony