Przejdź do głównej zawartości
Zieleń w muzeum - diagnoza problemu
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Zieleń w muzeum - diagnoza problemu

Zabytkowe parki i ogrody to ważny element dziedzictwa kulturowego. Stanowią cenny dokument kultury materialnej poprzednich stuleci, budują tożsamość polskiego pejzażu. Stwierdzenie to dotyczy zarówno założeń rezydencjonalnych, przekształconych w obiekty muzealne, jak i tych skromniejszych, dworsko-parkowych. W trakcie seminarium zamierzamy poruszyć zagadnienia stanu i specyfiki zasobu zabytkowych parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni oraz wynikającą z nich potrzebę prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich. Wstępem do diagnozy problemu będą 3 studia przypadków: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Wstępem do seminarium będzie omówienie standardów opieki nad zabytkową/historyczną zielenią przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Szkolenie odbędzie się w formie jednodniowego seminarium online, tj. będzie składało się z wykładów z sesją pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer lub poprzez czat.


Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

 

Liczba uczestników – 25. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Uwaga – przedłużenie naboru: zgłoszenia przyjmowane będą do 03.06.2022 r. do godz. 15:00. W dniu 08.06.2022 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na całym szkoleniu).


Program ramowy:

1. Standardy dotyczące obiektów komponowanej zieleni o wartościach zabytkowych (Izabela Balik i dr Maciej Świątkowski z Zespołu ds. Krajobrazu i Zieleni Zabytkowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa)

2. Zarządzanie krajobrazem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a presja inwestycyjna (dr inż. Maciej Żołnierczuk, Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie)

3. Wczoraj, dziś, jutro – zespołu parkowego w Dobrzycy (Wiesław Kaczmarek, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy)

4. Zieleń w muzeum: doświadczenia Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Beata Kańska, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl.

W przypadku pytań o kwestie organizacyjne prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 15 czerwca 2022, 10:00
 środa, 15 czerwca 2022, 16:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony