Przejdź do głównej zawartości
Standard Spectrum 5.0 – szkolenie podstawowe
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I DIGITALIZACJĄ
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I DIGITALIZACJĄ

Standard Spectrum 5.0 – szkolenie podstawowe

Szkolenie stanowi wprowadzenie do standardu zarządzania zbiorami muzealnymi Spectrum 5.0 i przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, których praca wiąże się z różnymi działaniami związanymi z zarządzaniem zbiorami – skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów inwentarzy, kuratorów, opiekunów kolekcji, konserwatorów, ale też kadry zarządzającej instytucją.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami standardu Spectrum w jego najnowszej wersji 5.0. W trakcie szkolenia wskazane zostaną korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, podkreślone zostanie też znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji. Omówione zostaną procedury Spectrum, wzory dokumentów oparte na tym standardzie oraz jego przystawalność do polskich przepisów i praktyki. W trakcie dyskusji uczestnicy wspólnie z prowadzącymi przeanalizują przydatność standardu Spectrum oraz możliwości wdrożenia go w swoich muzeach.

Szkolenia Spectrum realizowane przez NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

 

Zalecenia techniczne:

1.       Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2.       Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3.       Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Szkolenie obejmie 1 sesję online (21 czerwca 2022) i będzie miało charakter wykładowy, z możliwością zadawania pytań wykładowcom przy użyciu mikrofonu i kamery lub za pośrednictwem czatu. Informujemy również, że szkolenie będzie rejestrowane i udostępnione na platformie, po uprzedniej anonimizacji.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób) i seminaryjny charakter szkolenia, prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.


Zgłoszenia przyjmowane są od 31 maja do 7 czerwca 2022 do godziny 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną do 14 czerwca 2022. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program:

Część 1. Podstawy dokumentacji muzealnej

·       dokumentacja muzealna;

·       misja – polityka – procedury;

·       główne założenia standardu Spectrum.

Część 2. Spectrum 5.0

·       procedury Spectrum 5.0;

·       wymagania informacyjne;

·       wzory dokumentów oparte na Spectrum 5.0;

·       księga procedur.


Prowadzące: Alicja de Rosset, kierownik Działu Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Weronika Grochowska, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Kontakt w sprawach programowych: wgrochowska@nimoz.pl.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl .

 wtorek, 21 czerwiec 2022, 10:00
 wtorek, 21 czerwiec 2022, 14:30
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony