Przejdź do głównej zawartości
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum – spotkania lokalne
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum – spotkania lokalne

Szkolenie kierowane jest do pracowników muzeów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.

Szkolenie ma charakter kursu lokalnego, kierowanego głownie do pracowników muzeów z okolicznych regionów - sąsiadujących z miejscem szkolenia: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednodniowe szkolenie ma na celu przybliżenie prawno-formalnych zagadnień związanych z ochroną muzeów a nade wszystko przybliżenie rozwiązań w praktyce stosowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem w muzeum, przy jednoczesnym wskazaniu na nowe wyzwania w tym obszarze.

W ramach spotkania omówiona zostanie tematyka przestępczości w ostatnich latach, jako podstawa dobrze prowadzanych analiz zagrożeń w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Omówione zostaną takie elementy sprawnie prowadzonej polityki bezpieczeństwa muzeum jak plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja przygotowania zbiorów do ewakuacji, dokumentacja związana z systemami zabezpieczenia ppoż. i elektronicznego. Zaprezentowana zostanie główna problematyka zaobserwowana w procesie projektowania instalacji bezpieczeństwa w muzeach, jak również późniejszego funkcjonowania obiektu. Spotkanie uzupełnione zostanie o studium przypadku związanego z przepisami RODO, jak i reagowaniem na incydenty terrorystyczne.

Szkolenie odbędzie się w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warszawska 4.


Zgłoszenia przyjmowane będą do 10.10.2023 r. do godz. 15:00.
W dniu 12.10.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Liczba miejsc ograniczona (50).
Pracownicy muzeów z regionu będą mieć pierwszeństwo na liście uczestników. Uczestnicy realizują dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


23.10.2023 r. (poniedziałek), godz. 09:00 - 17:00.

Ramowy program:

– Nowe wyzwania w ochronie muzeów.

– Zagrożenia, straty, przestępczość.

– Technika a zagrożenia – optymalne rozwiązania.

– Terroryzm reagowanie na incydenty.

– Ewakuacja ludzi i zbiorów.

– Pozyskiwanie kolekcji. Zagrożenia na rynku sztuki.

– Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo.

– Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

– Zwiedzanie muzeum.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz; Michał Dziuba; Magdalena Piorunek, Magdalena Zychowicz, Artur Sterkowicz – przedstawiciele NIM,
Artur Bogusz
– Kierownik Działu Bezpieczeństwa, Muzeum Historii Polski,

Moderacja: Krzysztof Osiewicz.

W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.
W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 poniedziałek, 23 października 2023, 09:00
 poniedziałek, 23 października 2023, 17:00
 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (ul. Warszawska 4 07-300 Ostrów Mazowiecka)
 50
 Odbył się / Zakończony