Przejdź do głównej zawartości
Wybrane aspekty metodologii badań proweniencyjnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Wybrane aspekty metodologii badań proweniencyjnych

Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia z należytą starannością badań proweniencyjnych we własnych instytucjach, celem weryfikacji informacji dotyczących historii kolekcji, w zakresie nabywania zbiorów, czy wypożyczanych na wystawy obiektów. Uczestnik szkolenia powinien nabyć wiedzę nie tylko z zakresu metod prowadzenia badań proweniencyjnych i ich doboru, a także konieczności ich realizacji, mając na uwadze właściwą opiekę nad zbiorami oraz wynikających z tego korzyści dla muzeum. 

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu i dyskusji. Zostaną przedstawione metody
i dobre praktyki w zakresie prowadzenia badań proweniencyjnych oraz uwarunkowania,
z jakimi może się zatknąć badacz. Poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do wnikliwej analizy źródeł zarówno historycznych, jak i współczesnych, korzystania z narzędzi ułatwiających pracę z materiałem archiwalnych, podstawowych informacji konserwatorskich, praktycznych wskazówek, które ograniczą zagrożenia w oparciu o pracę nad konkretnymi obiektami muzealnymi. Z uwagi na rozległy obszar zagadnieniowy badań proweniencyjnych, dwudniowe szkolenie nie przedstawia wszystkich aspektów przedmiotowej problematyki. Nie uwzględnione zostaną zagadnienia formalno-organizacyjne m.in. odnoszące się do wdrażania polityk i procedur związanych z zarządzaniem zbiorami oraz kwestie badań proweniencyjnych odnoszące się do rynku sztuki.  

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, do których zadań należy zapewnienie właściwej opieki zbiorom tj. inwentaryzatorów, opiekunów kolekcji oraz konserwatorów, którzy albo nie zajmowali się badaniami proweniencyjnymi zbiorów, albo nie mają dużego doświadczenia w tym obszarze.


Liczba uczestników: 25. Zgłoszenia przyjmowane będą od 18.10.2023 r. do 25.10.2023 r. do godz. 15:00. W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. W dniu 31.10.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.


Program ramowy:

15.11.2023 r. (11:00-17:00)

·       Geneza, charakterystyka i podstawy formalne badań proweniencyjnych w Polsce i za granicą

·       Opinie konserwatorskie (teoria i nieco praktyki) w aspekcie proweniencji- obiekty w zbiorach oraz obiekty utracone

·       Muzealna chiromancja, czyli czytanie z odwroci obiektów

·       Geneza obiektów. Badanie proweniencji muzealiów w archiwach

16.11.2023 r. (9:00-13:30)

·       Badania proweniencji obiektów z kolekcji prywatnych i zbiorów kościelnych

·       Badania proweniencyjne dzieł sztuki w kolekcjach muzealnych i walka z czasem - ujęcie praktyczne

·       Wybrane obiekty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, w świetle badań proweniencyjnych

 

Prowadzący:

1.       Małgorzata Zając – główny specjalista ds. projektów badawczych i kwerend w Departamencie Restytucji Dóbr Kultury MKiDN.

2.       Anna Lewandowska – konserwator dzieł sztuki w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie.

3.       Michał Przygoda – specjalista ds. badania proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie.

4.       Robert Bogdan Bartkowski – kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Muzeum w Gliwicach.

5.       Magdalena Hartwig – kustosz w Sekcji Ikonografii Archiwum Akt Nowych.

6.       Karolina Zalewska – niezależna badaczka proweniencji wykonująca kwerendy, związana m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie.

7.       Anna Kroplewska-Gajewska – kustosz Zbioru Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

8.       Piotr Gużyński – kustosz Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: Magdalena Zychowicz, mzychowicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 środa, 15 listopada 2023, 11:00
 czwartek, 16 listopada 2023, 13:30
 Muzeum Okręgowe w Toruniu (ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń)
 25
 Odbył się / Zakończony