Przejdź do głównej zawartości
Szkolenie służby ochrony - zabezpieczenia techniczne
BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Wejdź do kursu

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW

Szkolenie służby ochrony - zabezpieczenia techniczne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ochrony muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury oraz pracowników funkcyjnych (szef ochrony, koordynator) firm ochroniarskich realizujących ochronę w muzeach i nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej w muzeach.

Na szkolenie to składa się dwudniowy warsztat, stanowiący okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za ochronę muzeów. Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z realizacją ochrony technicznej i fizycznej w muzeach, w których nie funkcjonują wewnętrzne służby ochrony. Szkolenie ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu obowiązujących standardów, dobrych praktyk oraz zagadnień związanych z ochroną techniczną.

Spotkanie uzupełnione zostanie o praktyczne studium przypadku standardów bezpieczeństwa funkcjonujących w wizytowanych obiektach – nowoczesnych budynkach o dużej skali, oddanych do użytku w ostatnim czasie. 

Szkolenie odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (nowa siedziba: ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska).


Liczba miejsc ograniczona: 40. Zgłoszenia przyjmowane będą od 25.10.2023 r. do 03.11.2023 r. do godz. 15:00. [Nabór przedłużony]. Najpóźniej w dniu 08.11.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy organizują sobie dojazd i nocleg we własnym zakresie. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Ramowy program

·       Przegląd zdarzeń przestępczych 2022/2023

·       Omówienie raportu WSO, Nadzoru Policji 

·       Propozycja zmian legislacyjnych. Sorty mundurowe

·       Problemy i wyzwania w systemie bezpieczeństwa muzeum. Korelacja na linii zabezpieczenia budowlano-mechaniczne, elektroniczne, personel

·       Zagrożenia terrorystyczne a ochrona obiektów muzealnych

·       Informacja w organizacji

·       Kradzież w muzeum studium przypadku

·       Oprogramowanie do integracji systemów bezpieczeństwa technicznego

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Wojska Polskiego – wizytacja

·       Kompleksowy system zabezpieczeń na przykładzie rozwiązań inwestycyjnych w nowo wybudowanym Muzeum Historii Polski – wizytacja


Prowadzenie:

a)           pracownicy Działu Ochrony Zbiorów Publicznych Narodowego Instytutu Muzeów: Krzysztof Osiewicz, Michał Dziuba, Magdalena Piorunek, Artur Sterkowicz, Paweł Kowalczuk;

b)           prowadzący zewnętrzni: Robert Kominek  przedstawiciel Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Jarosław Borkowski – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Artur Bogusz – Muzeum Historii Polski.

Moderacja: Krzysztof Osiewicz (NIM).


W przypadku pytań dotyczących kwestii programowych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl.

W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.


 środa, 22 listopada 2023, 09:30
 czwartek, 23 listopada 2023, 15:30
 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Dymińska 13, Cytadela Warszawska)
 40
 Odbył się / Zakończony