Przejdź do głównej zawartości
Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja  i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami
EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW
Wejdź do kursu

EWIDENCJONOWANIE ZBIORÓW

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji zbiorów i wdrażanie zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach w tym zakresie. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządzającej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Szkolenie składać się będzie z dwóch części (7-8 grudnia), w ramach których omówione zostaną m.in. kwestie prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, ewidencjonowanie, deakcesję, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie). Po każdym z wykładów zaplanowano panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań z wykorzystaniem mikrofonów i kamer.

 

Zalecenia techniczne:

1. Zainstalowana na komputerze aplikacja Zoom.

2. Stabilne i wydajne łącze internetowe (nie zalecamy korzystania z Internetu mobilnego).

3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.


Liczba uczestników – 35 osób.  W przypadku dużej liczby kandydatów przyjmować będziemy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.11.2023 r. do 23.11.2023 r. do godz. 15:00. W dniu 30.11.2023 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu częściach szkolenia.


Ramowy program i osoby prowadzące:

Część 1. (7.12.2023r., godz. 10:00-13:00):

1. Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury (Weronika Grochowska, Narodowy Instytut Muzeów)

2. Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów (dr Agnieszka Widacka, Muzeum Narodowe w Krakowie)

Część 2. (8.12.2023r., godz. 10:00-13:00):

3. Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe (Mirosław Szwabowicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku)

4. Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie (Marcin Mondzelewski, Muzeum Narodowe w Warszawie)


Kontakt w przypadku pytań dotyczących kwestii programowych: Anita Puzyna, apuzyna@nimoz.pl.

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl

 czwartek, 7 grudnia 2023, 10:00
 piątek, 8 grudnia 2023, 13:00
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 35
 Nabór zamknięty