Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy czynnie uczestniczą w pozyskiwaniu odwzorowań metodą skanowania i chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie postprodukcji plików referencyjnych. W pierwszej kolejności zapraszamy pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Kursanci będą podczas części warsztatowej pracować przy stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie Photoshop.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej.


Informacje dodatkowe

 piątek, 26 maj 2017, 09:30

 piątek, 26 maj 2017, 16:00

 ARCHEION ( ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków )

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie