Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie poruszać będzie najistotniejsze aspekty związane z zarządzaniem procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno podstawy szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, realizacji oraz kontroli.

Przedstawione zostaną główne aspekty zarządzania pracami w obszarze doboru obiektów, tworzenia metadanych opisowych i odwzorowań, zabezpieczania i archiwizacji wytworzonych materiałów oraz przetwarzania i wykorzystywania cyfrowej dokumentacji zbiorów. Ostatnim z omawianych zagadnień będzie kwestia prawnych aspektów digitalizacji i udostępniania zbiorów.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizacją projektów z tego obszaru.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy.
Liczba miejsc – 25 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 czerwca do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 7-8 czerwca br.


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 19 czerwiec 2017, 09:30

 środa, 21 czerwiec 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie