Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych. W programie szkolenia m.in.:

  • Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych
  • Prawne aspekty zarządzania zbiorami
  • Bezpieczeństwo zbiorów

Liczba miejsc  – 10 osób.
Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 października do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w osobnym mailu.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 październik 2017, 10:00

 czwartek, 12 październik 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 4 / 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie