Opis szkolenia

courseimage

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy i przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych. We wstępie do szkolenia przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, schematy opisu oraz sposoby kontroli słownictwa. Z kolei w trakcie zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną narzędzia służące redakcji i ujednolicaniu słownictwa w bazach danych – uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć jego ujednolicanie. Na zakończenie odbędzie się konwersatorium, w czasie którego omówione zostaną doświadczenia i problemy z jakimi spotkali się kursanci przy ujednolicaniu/redakcji opisów oraz w swojej codziennej pracy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 października do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 17 października br.

Program szkolenia:

1.       Ewidencja i dokumentacja muzealiów - podstawy prawne i teoria vs. praktyka muzealna.

2.       Kontrola nad danymi. Rola administratora programu do elektronicznej ewidencji. Redagowanie treści, słowniki wzorcowe, schematy opisu i stosowane rozwiązania.

3.       Podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych i możliwości ich wykorzystania w codziennej pracy. Wprowadzenie do redagowania słowników (Excel).

4.       Zajęcia praktyczne z redagowania i ujednolicania danych w programach do elektronicznej ewidencji i dokumentacji zbiorów (ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel).

5.       Konwersatorium.

Prowadzący: Weronika Grochowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Marcin Mondzelewski (PSIM)

Informacje dodatkowe

 piątek, 27 październik 2017, 09:00

 piątek, 27 październik 2017, 16:00

 Centrum Szkoleniowe "Pankiewicza" (ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony