Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom odpowiadającym w muzeach za zabezpieczenie danych wytworzonych w ramach procesu dokumentacji muzealiów.

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz studium przypadku, zaplanowane jako prezentacja scenariusza działań w praktyce, w tym dyskusję z uczestnikami na temat ich doświadczeń i wyzwań. W części wykładowej omówione zostaną różne modele przechowywania danych oraz standardy i praktyki ich zabezpieczania przed utratą, z uwzględnieniem szerszego kontekstu organizacji procesu digitalizacji w muzeum.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Program szkolenia:


  • Organizacja procesu archiwizacji/zabezpieczania danych w muzeum;
  • Zabezpieczanie danych wytwarzanych w procesie digitalizacji;
  • Archiwizacja danych w ramach własnych działań czy zlecanie podmiotom zewnętrznym;
  • Studium przypadku – symulacja projektu obejmującego budowę infrastruktury i organizację archiwizacji i zabezpieczania danych.

 

Prowadzący: Marcin Kłos (MHMG), Marcin Werla (PCSS), Marcin Ćwiek (NIMOZ)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 października do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 26 października br.


Informacje dodatkowe

 środa, 8 listopad 2017, 09:30

 środa, 8 listopad 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie