Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 16 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 Rejestracja

CZĘŚĆ I – PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA W MUZEUM

10.30 – 11.00 Ochrona zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie – stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją, Janusz Czop, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.00 – 11.30 Ocena ryzyka w Muzeum Narodowym w Krakowie, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.30 – 12.00 Monitorować, analizować, badać, aby chronić - okiem specjalisty do spraw konserwacji prewencyjnej, Joanna Sobczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.00 – 12.30 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi, Anna Kłosowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa   

CZĘŚĆ II – WARUNKI KLIMATYCZNE JAKO ZAGROŻENIE KOLEKCJI MUZEALNYCH

13.00 – 13.30 Dylemat plus/minus – ocena zagrożeń obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

13.30 – 14.00 HERIe – oprogramowanie do oceny zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

14.00 – 15.00 HERIe w praktyce – zainteresowani uczestnicy warsztatu będą mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania na przygotowanych stanowiskach z komputerami – ilość miejsc ograniczona


Informacje dodatkowe

 piątek, 23 marzec 2018, 10:00

 piątek, 23 marzec 2018, 15:00

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 50

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie