Opisz szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00

 WenderEDU Business Center (WenderEDU Business Center ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław http://www.wenderedu.pl/kontakt.html)

 22 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie