Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć zadania związane z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizację projektów z tego obszaru.

Szkolenie poruszać będzie podstawy zarządzania procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno zagadnienia szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, organizacji, realizacji oraz ewaluacji.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 29 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Marcin Kłos

Program:

I. Czym jest digitalizacja? Czym jest projekt digitalizacyjny? Jakie są jego cele i dla kogo się go tworzy?

                Przygotowanie projektu

                Wizja, misja i cele

                Odbiorcy projektu i udziałowcy


II. Jak przebiega proces digitalizacji?

                Organizacja procesu     

                Realizacja procesu

                Ewaluacja procesu


III. Jakie są efekty projektu? Jak należy ewaluować projekt? Co dzieje się po zakończeniu projektu?

                Efekty projektu

                Ewaluacja

                Dalsze działania

                Społeczności


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie