Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2018 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 30 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Grzegorz Nosorowski

Program:

I. Wymagania w zakresie organizacji i wyposażenia studia fotograficznego

II. Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

III. Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

IV. Wykonanie reprodukcji grafiki przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)

V. Wykonanie odwzorowania obiektu trójwymiarowego przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)Informacje dodatkowe

 piątek, 13 kwiecień 2018, 09:30

 piątek, 13 kwiecień 2018, 16:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 10

 Odbył się / Zakończony