Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w której istotna jest wiedza z zakresu statusu prawnoautorskiego obiektów, np. przy ich nabywaniu, digitalizacji, czy udostępnianiu (opiekunowie zbiorów, pracownicy działów inwentarzy, digitalizacji, udostępniania, działów wydawniczych, prawnych, itd.).

W części wykładowej omówione zostaną (zgodnie z poniższym programem) m.in. kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów oraz udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy. W drugiej części każdego dnia odbędą się ćwiczenia z analizy statusu prawnoautorskiego oraz z konstruowania umów.

Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 2 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zakres tematyczny – I dzień:

  • Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie – szerzej o kategorii utworu
  • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – kolejne etapy weryfikacji oraz związane z nimi podstawy prawa autorskiego
  • Najczęstsze problemy, dylematy, błędy związane z praktyką weryfikacji statusu prawnoautorskiego w muzeach
  • Analiza statusu prawnoautorskiego na przykładach - warsztaty

Zakres tematyczny – II dzień:

  • Umowy z zakresu prawa autorskiego – umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa
  • Infrastruktura i praktyka w pozyskiwaniu majątkowych praw autorskich na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Mechanizmy Creative Commons - otwarte licencje, Oświadczenie CC0, Znak Domeny Publicznej
  • Model udostępniania i wykorzystania zasobów
  • Konstruowanie umów prawnoautorskich - warsztaty

Prowadzące: Dominika Gałecka (ekspert NIMOZ), Klaudia Szajkowska (MNW)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 2 maja br.


Informacje dodatkowe

 wtorek, 15 maj 2018, 09:30

 środa, 16 maj 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie