Przejdź do głównej zawartości
Zarządzanie i przywództwo w muzeum. Seminarium dla kadry zarządzającej muzeum
ZARZĄDZANIE
Wejdź do kursu

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie i przywództwo w muzeum. Seminarium dla kadry zarządzającej muzeum

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium „Zarządzanie i przywództwo w muzeum. Seminarium dla kadry zarządzającej muzeum”.

Seminarium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej muzeami. Celem seminarium jest zbudowanie przestrzeni dla rozwoju i dialogu przywódców, którzy wezmą odpowiedzialność za kulturę organizacyjną umożliwiającą rozwój organizacyjny i rozwój pracowników oraz uczenie się wszystkich korzystających z usług muzeum równocześnie zapewniając wysoką jakość pozostałych funkcji muzeum.

Efektem seminarium powinna być zwiększona świadomość dotycząca wzmacniania przywództwa, modeli przywódczych i zarządczych oraz posiadanych kompetencji przywódczych.

Cele dodatkowe:

1/ Refleksja nad wyzwaniami współczesnego świata i rolą muzeum

2/ Definiowanie kluczowych wartości organizacji

3/ Definiowanie elementów kultury organizacyjnej

4/ Budowanie rozumienia zarządzania i przywództwa w kontekście paradygmatów przywództwa

5/ Refleksja nad kompetencjami przywódców

6/ Budowanie zespołu i klimatu

7/ Definiowanie celów i strategii na przyszłość

8/ Rozwój własnego potencjału przywódczego

Zamierzonym efektem seminarium ma być zwiększona świadomość dotycząca wzmacniania przywództwa, modeli przywódczych i zarządczych oraz posiadanych kompetencji przywódczych.

 

Liczba miejsc: 20.

Na seminarium zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Nabór trwa do 18 listopada, do godziny 24:00.

 czwartek, 22 listopad 2018, 10:00
 czwartek, 22 listopad 2018, 16:00
 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)
 20
 Odbył się / Zakończony