Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 11 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

 

I.  Wymagania w zakresie organizacji studia fotograficznego

 •  „Idealne studio”
 • Wyposażenie: aparaty i obiektywy
 • Wyposażenie: oświetlenie
 • Wyposażenie: komputery i oprogramowanie

 II.  Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

 • Obiekty płaskie
 • Obiekty trójwymiarowe

 III.   Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

 • Pliki do archiwizacji
 • Pliki dla działu wydawnictw
 • Pliki do internetu
 • Pliki dla działu edukacji
 • Wielkość plików
 • Pliki dodatkowe


Informacje dodatkowe

 wtorek, 26 marzec 2019, 09:30

 wtorek, 26 marzec 2019, 16:00

 MŁK - Podchorążówka (ul. Agrykola 1 Warszawa)

 10

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie