Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 12 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

  •  Wybór oprogramowania (postprodukcja plików typu RAW)
  • Omówienie funkcji programu mających zastosowanie w postprodukcji
  • Zastosowanie w praktyce
  • Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC
  • Kalibracja sprzętowa urządzeń wyjścia – monitory
  • Przygotowanie plików „wyjściowych” na różne pola eksploatacji
  • Retusz
  • Wydawnictwa, strony www


Informacje dodatkowe

 środa, 27 marzec 2019, 09:30

 środa, 27 marzec 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 10

 Nabór zamknięty