Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie z zakresu o bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Organizatorem szkolenia jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 4 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM

9:45 -  10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15   Janusz Czop: Credo

10:15 – 10:45   Zofia Maniakowska-Jazownik: „Zasady postępowania z obiektami na podłożu papierowym”

10:45 – 11:15  Małgorzata Pisulińska: „Zasady postępowania z zabytkami rzemiosła     artystycznego: obiektami szklanymi, ceramicznymi, metalowymi i meblami”


11:15 -  11:45   PRZERWA KAWOWA

 

 11:45 – 12:15   Anna Kłosowska: „Rzeźba i obiekty przestrzenne”

12:15–   12:45   Elżbieta Zygier: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami malarskimi”

12:45– 13:15 Natalia Słomka-Groń: „Wybrane zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego obchodzenia się z obiektami tekstylnymi” 

13:15-   13:45     Janusz Czop, Elżbieta Cyganik: „ Instrukcja kurierska”

13:45– 14:15      Janusz Czop:  Egzamin końcowy


Informacje dodatkowe

 piątek, 15 marzec 2019, 09:45

 piątek, 15 marzec 2019, 14:15

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 50

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie