Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 50 osób. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 20-21 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Program:

Blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

Blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

Blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

Blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

Prowadzenie:

Agnieszka Widacka, Muzeum Narodowe w Krakowie

Zofia Fidelus, Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

Aldona Modrzewska, Muzeum Historii Żydów Polskich


Informacje dodatkowe

 czwartek, 4 kwiecień 2019, 09:30

 czwartek, 4 kwiecień 2019, 16:00

 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

 50

 Nabór zamknięty