Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia:
9-11 kwietnia 2019 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
ul. Targowa 50/52
https://muzeumpragi.pl/WARSZAWA

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia


Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 25 marca 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2019  do dnia 25 marca 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.


UWAGA W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA


Informacje dodatkowe

 wtorek, 9 kwiecień 2019, 11:40

 czwartek, 11 kwiecień 2019, 18:00

 MWP (ul. Targowa 50/52 03–733 Warszawa Kontakt: + 48 22 518 34 30 https://muzeumpragi.pl/)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie