Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


Nabór trwa do 23 kwietnia, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt w sprawach dotyczących programu szkolenia: Marek Rogowski - mrogowski@nimoz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny - rpasieczny@nimoz.pl


PROGRAM SZKOLENIA

9.05. 2019

  • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
  • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
  • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
  • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

 

10.05.2019

  • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
  • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
  • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
  • zakończenie warsztatów

Informacje dodatkowe

 czwartek, 9 maj 2019, 10:00

 piątek, 10 maj 2019, 15:00

 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie