Szkolenia NIMOZ

Opis szkolenia

courseimage

Warsztaty online  adresowane są do wszystkich osób, które w muzeum współpracują z publicznością, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Warsztaty zakładają aktywny udział – uczestnicy będą komunikować się z wykorzystaniem kamer i mikrofonów.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników warsztatów:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym, wyposażony w mikrofon i kamerę.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17.11.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 20.11.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warsztaty online 27.11.2020 (piątek), godz. 09:00-16:45. Ramowy program:

 1. Powitanie, sprawy techniczne.
 2. Blok 1: Publiczność muzeum: znana czy nieznana? (skąd uczestnicy czerpią wiedzę na temat publiczności).
 3. Blok 2: Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień (uczestnicy sprawdzą, czego można się dowiedzieć o publiczności na podstawie: danych statystycznych gromadzonych przez instytucję, dokumentacji fotograficzno-filmowej, ewaluacji projektów).
 4. Blok 3: Badania wybranych grup publiczności publiczności  czyli po co robić rekonesans/znaczenie badań ilościowych w procesie badawczym, po co dopytywać/znaczenie badań jakościowych w procesie badawczym.
 5. Blok 4: Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę.
Prowadzenie: Beata Nessel-Łukasik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS).

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Joanna Grzonkowska: jgrzonkowska@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 piątek, 27 listopad 2020, 09:00

 piątek, 27 listopad 2020, 16:45

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania nad historią kolekcji grupy a.r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szkolenie odbędzie się w formie dwóch seminariów online (pytania będzie można zadawać poprzez czat lub włączając mikrofon, ew. kamerę). Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.11.2020 r. do godz. 10:00. W dniu 17.11.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu seminariach).

Program:

24.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Historia, podstawy formalne i praktyka badań proweniencyjnych za granicą;
 • Podstawy badań proweniencyjnych. Analiza obiektu i źródeł. Dokumentacja obiektów w bazach danych do ewidencji muzealiów na potrzeby badań proweniencyjnych;
25.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Badania historii kolekcji grupy a. r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - case study;
 • Analiza konserwatorska obiektu w kontekście badań proweniencyjnych.

Prowadzenie: Prowadzenie: Małgorzata Zając - MKiDN, Agata Modzolewska - MKiDN, Paulina Kurc-Maj - Muzeum Sztuki w Łodzi, Anna Lewandowska – Muzeum Narodowe w Warszawie.


 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 wtorek, 24 listopad 2020, 10:00

 środa, 25 listopad 2020, 13:15

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 25

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

[nabór wewnętrzny]

Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli muzeów współprowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN, w których utworzono specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Na szkolenie to składa się jedno całodzienne seminarium, mające na celu stworzenie miejsca wymiany doświadczeń pomiędzy szefami WSO. Zgodnie z tradycją spotkań z tego cyklu w latach poprzednich omówiony zostanie raport WSO oraz przedstawiony przegląd wydarzeń przestępczych obejmujący lata 2019/2020. Adresując bezpośrednio kwestie bezpieczeństwa muzeum w trakcie sytuacji epidemiologicznej, wygłoszony zostanie wykład nt. nadzoru Policji nad WSO podczas pandemii oraz przygotowane trzy bloki dedykowane przedstawieniu stanu ochrony obiektów jak Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Szkolenie zwieńczy przedstawienie platformy wymiany informacji między WSO.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie.

Ramowy program:

 • Omówienie raportu WSO;
 • Nadzór Policji nad WSO w czasie epidemii;
 • Przegląd zdarzeń przestępczych 2019/2020;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Krakowie;
 • Ochrona Zamku Królewskiego w Warszawie;
 • Ochrona Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • Platforma wymiany informacji miedzy WSO.

Prowadzenie: Krzysztof Osiewicz, Paweł Kowalczuk, Magdalena Piorunek, Paulina Florjanowicz, mł. insp. Katarzyna Olejnik, Robert Litwiniuk, Mariusz Frydrych, Artur Pobikrowski.

Moderacja: Marek Rogowski.

 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: kosiewicz@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 piątek, 6 listopad 2020, 10:00

 piątek, 6 listopad 2020, 15:20

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 25

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, szczególnie osób odpowiedzialnych za kontakty z publicznością i za udostępnianie muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w tym koordynatorów dostępności. Ma na celu przybliżenie zapisów wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz próbę wspólnego przełożenia tychże na praktykę pracy muzeów.

Poruszymy tematy związane z udostępnianiem przestrzeni i ofert muzeów, zadaniami i obowiązkami koordynatora dostępności, dostępną promocją i komunikacją, a także dotkniemy tych aspektów ustawy o dostępności cyfrowej, które mają związek z pracą koordynatora dostępności.

Zadaniem cyklu webinariów jest nie tylko poznanie opinii prelegentów, lecz także wymiana doświadczeń. Szkolenie będzie miało formę webinariów połączonych z elementami warsztatu.


Wymagania techniczne:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 07.10.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Ramowy program:

Webinar 1 – 14.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;
2. Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum;

Webinar 2 - 21.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

3. Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;
4. Dostępna promocja i komunikacja;

Webinar 3 - 28.10.2020, godz. 10.00-12.20 (Prowadzenie: Fundacja Kultury bez Barier - Anna Żórawska, Robert Więckowski)

5. Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 środa, 14 październik 2020, 10:00

 środa, 28 październik 2020, 12:20

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces tworzenia i udostępniania w Internecie cyfrowych zasobów muzeów.

Szkolenie realizowane będzie jako cykl dwóch webinarów, w ramach którego omówione zostaną m.in. zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawę o muzeach, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę re-use). Przedstawione zostaną przykłady instrukcji, polityk i regulaminów udostępniania danych w muzeach.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników webinarów:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 06.10.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu webinarach.

 

Webinar 1: 13.10.2020 r. (wtorek), godz. 11:00-13:25. Ramowy program:

 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – czy można udostępniać?;
 • Która ustawa, który tryb? – udostępnianie zasobów muzeów.

Prowadzenie: Dominika Gałecka, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

 

Webinar 2: 20.10.2020 r. (wtorek), godz. 11:00-13:25. Ramowy program:

 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych;
 • Polityki otwartości oraz regulaminy udostępniania zbiorów przez muzea.

Prowadzenie: Klaudia Szajkowska, Muzeum Narodowe w Warszawie


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 wtorek, 13 październik 2020, 11:00

 wtorek, 20 październik 2020, 13:25

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej, szczególnie muzeów samorządowych. Ma na celu przedyskutowanie problemów związanych z zarządzaniem muzeami w warunkach kryzysowych, także (choć nie tylko) trwającej właśnie pandemii COVID-19. Poruszymy tematy związane z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem zbiorami i zarządzaniem nieruchomością zabytkową, a więc pełne spektrum odpowiedzialności kadry zarządzającej.  Weźmiemy pod uwagę zarówno sytuację „zamrożenia”, jak i funkcjonowania instytucji kultury w maksymalnym możliwym w sytuacji kryzysowej zakresie. Zadaniem seminarium jest nie tylko poznanie opinii prelegentów, lecz także wymiana doświadczeń i próba wspólnego określenia możliwych rozwiązań. Seminarium będzie miało formę konwersatorium online, z możliwością zadawania pytań na czacie oraz zabierania głosu w dyskusji. 


Wymagania techniczne:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, w celu uniknięcia pogłosu.
 4. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie po dwóch przedstawicieli z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 18.09.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Konwersatorium online 25.09.2020 (piątek), godz. 10.00-14.35. Ramowy program:

  Piotr Majewski (dyrektor NIMOZ) – moderacja

 1. Zarządzanie zespołem (prowadzenie: Jolanta Hercog, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania, Piotr Górajec – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zastępca Dyrektora)
 2. Zarządzanie zbiorami (prowadzenie: Janusz Czop, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Zbiorami; NIMOZ, Pełnomocnik Dyrektora ds. Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych
 3. Zarządzanie nieruchomością zabytkową (prowadzenie: Anna Fic-Lazor, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, p.o. Dyrektora)

 

W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl, w przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych: Joanna Grzonkowska jgrzonkowska@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 piątek, 25 wrzesień 2020, 10:00

 piątek, 25 wrzesień 2020, 14:35

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Szkolenie to jest cyklem dwóch webinarów, mających na celu przygotowanie uczestników do wdrażania zmian w zakresie dostępności cyfrowej muzeów, w tym dla osób o szczególnych potrzebach. Dostępność ta oznacza otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym do kontaktu z odbiorcą zasobów muzeów głównie w świecie cyfrowym oraz uważność na jego potrzeby. Podczas webinarów nakreślone zostaną podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

W ramach webinarów zostaną poruszone także zagadnienia związane z WCAG 2.1, licencjami Creative Commons, z domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Universal Design).

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników webinarów:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.

Liczba uczestników – 20 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Zgłoszenia przyjmowane będą do 08.09.2020 r. do godz. 15:00. W dniu 15.09.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na obydwu webinarach.

 

Webinar 1: 22.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

 • Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;
 • Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Prowadzenie: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe)

 

Webinar 2: 29.09.2020 r. (wtorek), godz. 10:00-12:25. Ramowy program:

 • Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Projektowanie dostępnych interfejsów.

Prowadzenie: Dorota Orzeszek (Inside Accessibility)


W przypadku pytań dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych prosimy o kontakt: szkolenia@nimoz.pl.

Informacje dodatkowe

 wtorek, 22 wrzesień 2020, 10:00

 wtorek, 29 wrzesień 2020, 12:25

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Odbył się / Zakończony

Opis szkolenia

courseimage
[Uwaga! Zapisy na poszczególne poniżej wymienione szkolenia ruszą we wrześniu]

Szanowni Państwo,

Wykorzystując doświadczenia własne oraz innych instytucji, z początkiem września t.r. uruchamiamy szkolenia w wersji zdalnej, które będą stałym elementem naszej oferty.
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym planem szkoleń. Zastrzegamy jednocześnie, iż może on ulegać nieznacznym korektom w zakresie treści programowych oraz obsady.

Szkolenia stacjonarne
W drugiej połowie roku 2020 nie planujemy organizacji szkoleń stacjonarnych.

Szkolenia współprowadzone
W 2020 roku planujemy zaangażowanie w organizację następujących szkoleń: Analizy mikrobiologiczne – monitoring środowiska muzeum (we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Prezentacja dorobku naukowego i oferty badawczej Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.PL O terminach szkoleń będziemy informować w uzgodnieniu z ich współorganizatorami.

 

Uprzejmie informujemy, iż do pełnej oferty szkoleń (w wersji on-line oraz stacjonarnej) planujemy wrócić w roku 2021.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem #szkolenia@nimoz.pl

Informacje o zapisach na szkolenia będą publikowane na stronie https://szkolenia.nimoz.pl.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ ON-LINE NA ROK 2020
Blok: ZARZĄDZANIE

1) Seminarium (konwersatorium) on-line pt. Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

Prowadzenie: Janusz Czop, Anna Fic-Lazor, Piotr Górajec, Jolanta Hercog, Piotr Majewski.

Ramowy program:

 • Zarządzanie zespołem;
 • Zarządzanie zbiorami;
 • Zarządzanie nieruchomością zabytkową.

 

2) Seminarium (konwersatorium) on-line pt. Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii

Prowadzenie: Paweł Kowalczuk, Piotr Majewski, Katarzyna Olejnik, Krzysztof Osiewicz, Magdalena Piorunek

Ramowy program:

 • Omówienie raportu okresowego WSO;
 • Nadzór Policji nad WSO w czasie epidemii;
 • Przegląd zdarzeń o charakterze przestępczym 2019/2020 w muzeach.

 

Blok: UDOSTĘPNIANIE

 3) Szkolenie on-line pt. Publiczność w muzeum (z wykorzystaniem edycji 2020 projektu Badanie publiczności w muzeach)

Prowadzenie: Piotr Kwiatkowski, Beata Nessel-Łukasik

Ramowy program:

 • Publiczność w muzeum: znana czy nieznana?
 • Pogłębianie wiedzy o publiczności na co dzień;
 •  Badania wybranych grup publiczności;
 • Projektowanie zmian, czyli jak przełożyć wyniki badań na praktykę.

 

4) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

Webinar 1 (Prowadzenie: Aleksandra Janus):

 • Użytkownik Internetu w centrum – diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach;
 • Projekty cyfrowe w instytucjach kultury – jak dobrze udostępniać?

Webinar 2 (Prowadzenie: Dorota Orzeszek):

 • Dostępność w Internecie – nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Projektowanie dostępnych interfejsów.

 

5) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

Webinar 1 (Prowadzenie: Dominika Gałecka):

 • Weryfikacja statusu prawno-autorskiego obiektów muzealnych – czy można udostępniać?;
 • Która ustawa, który tryb – udostępnianie zasobów muzeów.

Webinar 2 (Prowadzenie: Klaudia Szajkowska):

 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych;
 • Polityki otwartości oraz regulaminy udostępniania zbiorów przez muzea.

 

6) Szkolenie on-line w formie webinarów pt. Muzea w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Webinar 1 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach;
 • Udostępnianie przestrzeni i oferty muzeum.

Webinar 2 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Zadania i obowiązki koordynatora dostępności;
 • Dostępna promocja i komunikacja;

Webinar 3 (Prowadzenie: Anna Żórawska, Robert Więckowski):

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności cyfrowej w pracy koordynatora dostępności.


TERMINY:

Wrzesień:
22.09.2020 r. – Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników (webinar 1, 145 min.)

25.09.2020 r. – Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych (seminarium 5 h)

29.09.2020 r. – Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników (webinar 2, 145 min.)


Październik:

13.10.2020 r. – Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów (webinar 1, 145 min.)

14.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 1, 135 min.)

20.10.2020 r. – Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów (webinar 2, 145 min.)

21.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 2, 135 min.)

28.10.2020 r. – Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności (webinar 3, 135 min.)


Listopad:

27.11.2020 r. – Publiczność w muzeum (szkolenie 1-dniowe)

W przypadku dużej liczby zainteresowanych dopuszczamy możliwość organizacji większej liczby edycji, z uwzględnieniem realiów organizacyjnych, technologicznych i finansowych.


Informacje o zapisach na szkolenia będą publikowane we wrześniu na stronie https://szkolenia.nimoz.pl.


Informacje dodatkowe

 wtorek, 1 wrzesień 2020, 12:00

 czwartek, 31 grudzień 2020, 12:00

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Planowany

Opis szkolenia

courseimage

[Uwaga! Zapisy na poszczególne szkolenia ruszą we wrześniu]

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

czas, w którym żyjemy, postawił przed nami trudne wyzwania. Uciążliwy stan epidemii nie zwolnił nas jednak z realizowania zadań statutowych, okazał się również inspirujący do podejmowania nierutynowych działań.

Plan pracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na lata 2020-22 wskazuje jako jeden z priorytetów działalności UPOWSZECHNIANIE WIEDZY. Priorytet ten realizowany jest poprzez:

 1. organizację szkoleń;
 2. działalność wydawniczą o charakterze edukacyjnym, popularno-naukowym i naukowym, na którą składają się:
 • serie wydawnicze: ABC działalności muzeów, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Statystyka Muzeów, Pomniki Muzealnictwa Polskiego (koedycja z Państwowym Instytutem Wydawniczym), Muzeologia (koedycja z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
 • czasopisma: „Muzealnictwo” (na liście MNiSW), „Cenne, Bezcenne, Utracone”.

Aby ułatwić kontakt z ofertą szkoleniowo-wydawniczą NIMOZ, udostępnione zostały Państwu do bezpłatnego użytkowania publikacje Instytutu. Dziękujemy za korzystanie z nich oraz ich rozpowszechnianie.

Wykorzystując doświadczenia obecnego czasu, zarówno w wymiarze technologicznym jak również programowym, z początkiem września t.r. uruchomione zostaną szkolenia w wersji zdalnej. Prowadzenie części szkoleń on-line będzie od tej pory stałym elementem naszej oferty.

Tematyka tegorocznych szkoleń jest odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa oczekiwania, zaś ich program uwzględni również pierwsze doświadczenia wynikające ze stanu, w jakim aktualnie muzea funkcjonują:

Ramowy program szkoleń:

Blok: ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych (kadra zarządzająca, w szczególności muzeów samorządowych).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum w warunkach epidemii (Wewnętrzna Służba Ochrony muzeów)

Blok: UDOSTĘPNIANIE

 • Uzdalniona publiczność w muzeum.
 • Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby Użytkowników.
 • Digitalizacja – prawne aspekty udostępniania muzealiów.
 • Muzea w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach.

Blok: DOKUMENTACJA I EWIDENCJA

 • Ewidencja zbiorów muzealnych – ważna niezależnie od okoliczności.

Kalendarz szkoleń wraz z programem zostanie ogłoszony do końca czerwca t.r.

W drugiej połowie t.r. planowane są również szkolenia, organizowane przy współpracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów:

 • Analizy mikrobiologiczne – monitoring środowiska muzeum (we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego);
 • Prezentacja dorobku naukowego i oferty badawczej Polskiego Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.PL.

O terminach organizacji szkoleń oraz ich programach będziemy informować w uzgodnieniu ze współorganizatorami.

W wypadku zmiany sytuacji epidemicznej zakładamy powrót jesienią t.r. do organizacji szkoleń, zaplanowanych pierwotnie na rok 2020. Zastrzegamy jednak możliwość ich przesunięcia na rok 2021.

 

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY UPOWSZECHNIANIA WIEDZY.

PROSZĘ ŚLEDZIĆ INFORMACJE OPATRZONE HASŁEM #SZKOLENIA.

POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI POD ADRESEM #SZKOLENIA@NIMOZ.PL

 

Zespół Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów


Informacje dodatkowe

 wtorek, 1 wrzesień 2020, 10:00

 wtorek, 1 wrzesień 2020, 12:00

 online (szkolenia realizowane przez internet)

 20

 Planowany

Pokaż wszystkie Kursy