Szkolenia NIMOZ

Opisz szkolenia

courseimage

Ta edycja szkolenia skierowana jest do osób, które muzea już prowadzą, mają więc doświadczenie i podstawą co najmniej wiedzę dotyczącą funkcjonowania muzeów oraz wymogów prawnych  i organizacyjnych związanych z ich prowadzeniem. Wykładowcy w swoich wystąpieniach będą odwoływać się do działań muzeów tzw. prywatnych poszerzając tematykę szkolenia dla osób dopiero rozważających założeniu muzeum.

W programie szkolenia m.in.:

 • Czym jest muzeum

 • Omówienie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeum prywatnego

 • Obowiązek aktualizacji danych związanych z regulaminem muzeum tzw. prywatnego

 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami

 • Bezpieczeństwo zbiorów

 • dyskusja i pyt. dot. ewidencji zbiorów i bezpieczeństwa

 • Podstawy profilaktyki konserwatorskiej

 • Programy ministra KiDN wsparcia finansowego

 • Projekt Statystyka Muzeów


Liczba miejsc: 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 17 marca 2020, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl
Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej.


Kontakt w sprawach programowych: Michał Kulik - mkulik@nimoz.pl;  Izabela Łapacz - ilapacz@nimoz.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny: - rpasieczny@nimoz.pl


Informacje dodatkowe

 piątek, 3 kwiecień 2020, 08:15

 piątek, 3 kwiecień 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, którzy do tej pory nie uczestniczyli w takim szkoleniu i nie posiadają wydawanego przez NIMOZ zaświadczenia.

Termin szkolenia:
31 marca-2 kwietnia 2020 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
24-120 Kazimierz Dolny
https://www.mnkd.pl

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia.


UWAGA!!!
Przy zapisywaniu się zamiast oświadczenia proszę załączyć kopię dowodu wpłaty
Nabór trwa do 18 marca, do godziny 12:00.Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 18 marca 2020 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2020  do dnia 18 marca 2020 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.


UWAGA W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA


Informacje dodatkowe

 wtorek, 31 marzec 2020, 12:00

 czwartek, 2 kwiecień 2020, 18:00

 MNKD (ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny tel.: +48 81 881 02 88 https://www.mnkd.pl e-mail: sekretariat@mnkd.pl)

 20

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi. Natomiast podczas dyskusji będzie możliwość omówienia problemów z zakresu postprodukcji zgłoszonych przez uczestników.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 6 marca br.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Program:

1. Przygotowanie sprzętu do postprodukcji – kalibracja lub profilowanie

·        Proces kalibracji monitorów – opcja czy konieczność?

·        Omówienie istniejących na rynku systemów sprzętowych. Kiedy kalibracja, a kiedy profilowanie?

·        Proces kalibracji na przykładzie systemu Eizo i XRite – pokaz i ćwiczenia.

2. Wybór oprogramowania do postprodukcji

·        Zasady postprodukcji plików referencyjnych. Co wolno, a czego nie?

·        Jakie cechy powinno posiadać oprogramowanie do postprodukcji?

·        Oprogramowanie spełniające wymagania dokumentacji muzealnej – przegląd. Za i przeciw.

3. Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC

·        Normy odwzorowania koloru. ISO versus Fadgi oraz Metamorfosis.

·        Kiedy i jak stosować softproofing?

·        Profile ICC – zastosowanie w praktyce.

·        Profilowanie aparatu fotograficznego – czy ma uzasadnienie? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

·        Certyfikaty Fadgi i Metamorfosis – praktyka w procesie dokumentacji wizualnej muzealiów.

4. Przygotowanie plików wyjściowych na różne pola eksploatacji

·        Pliki referencyjne do archiwizacji a pliki użytkowe – kiedy generować, jak archiwizować?

·        Publikacje offsetowe, druk niskonakładowy cyfrowy.

·        Strony WWW, wirtualne katalogi.

5. Dyskusja.


Informacje dodatkowe

 piątek, 20 marzec 2020, 09:30

 piątek, 20 marzec 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 10

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur jednego przedstawiciela danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 5 marca br.

Prowadzący:

Piotr Ceraficki, Muzeum Łazienki Królewskie, Dział Sztuki, Główny specjalista ds. digitalizacji

Roman Stasiuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Pracownia Fotografii Dokumentacyjnej

Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Dział Dokumentacji i Cyfryzacji, kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej

Ramowy program:

I.                 Techniki i metody wykonywania dokumentacji wizualnej muzealiów

II.               Nieniszczące metody badań – technika wykonywania, interpretacja i archiwizacja uzyskanych wyników

III.              Dokumentacja trójwymiarowa obiektów muzealnych – pomiędzy oczekiwaniami użytkowników a realnymi możliwościami technicznymi


Informacje dodatkowe

 czwartek, 19 marzec 2020, 09:30

 czwartek, 19 marzec 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 28 lutego , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.


SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych

Informacje dodatkowe

 czwartek, 19 marzec 2020, 09:00

 czwartek, 19 marzec 2020, 15:00

 MOS (ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki http://muzeum.suwalki.pl/)

 40

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają założyć własne muzeum, niebędące instytucją kultury - tzw. muzeum prywatne. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

W programie szkolenia m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych
 • Omówienie dokumentów związanych z rozpoczęciem procedury uzgodnienia projektu regulaminu muzeum tzw. prywatnego z Ministrem KiDN
 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami
 • Bezpieczeństwo zbiorów
 • Podstawy profilaktyki konserwatorskiej
 •  Programy wsparcia finansowego

Liczba miejsc: 20. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 28 lutego 2020, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl
Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej.


Kontakt w sprawach programowych: Michał Kulik - mkulik@nimoz.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny: - rpasieczny@nimoz.pl


Informacje dodatkowe

 piątek, 13 marzec 2020, 08:45

 piątek, 13 marzec 2020, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Trwa nabór

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z dodatkowymi procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 lutego 2020 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 13 lutego.

Program:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM 
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Alicja de Rosset


Informacje dodatkowe

 czwartek, 27 luty 2020, 09:30

 czwartek, 27 luty 2020, 15:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Kolejna  edycja szkolenia adresowanego w pierwszej kolejności  do etatowych i nieetatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. (W przypadku dużej liczby chętnych będzie przyjęta tylko jedna osoba.)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 stycznia 2020 r., do godziny 12:00
Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie wysłana po zakończeniu naboru, w dniach 28-29 stycznia.

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a wciąż stosunkowo niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie, umiejętności pozwalających tworzyć w muzeach warunki przeciwdziałające wykluczeniu  z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

 

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.
Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona krótkim przedstawieniem stanu refleksji teoretycznej podejmowanej w środowiskach akademickich. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.
Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

 

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń, stanowiących, w wymiarze godzinowym, zdecydowanie większą część  warsztatów,  uczestnicy  szkolenia będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi tekstami kultury.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego jak największej grupie odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 Z uwagi na ograniczony czas warsztatów niemożliwe będzie zmierzenie się ze wszystkimi kategoriami dzieł składających się na ofertę różnych muzeów. Praca beędzie koncentrowała się na tworzeniu opisów dzieł sztuki, każdy uczestnik/ każda uczestniczka szkolenia może jednak przywieść na warsztaty reprodukcję jednego/ dwóch dzieł ważnych z perspektywy własnego muzeum. Reprodukcje te zostaną wykorzystane do stworzenia audiodeskrypcji.

 

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku

Przygotowanie opisów- Każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień pierwszy (19 lutego 2020, godz. 9.00-15.30) – prowadzący Robert Więckowski

 • Poznanie grupy, integracja
 • Wykład – część teoretyczna
 • Ćwiczenia praktyczne – zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne 

Dzień drugi (20 lutego 2020, godz. 9.00-16.00) – prowadzący Robert Więckowski

 • Dzielimy się na grupy – poznajemy teksty kultury, tworzymy opisy audiodeskryptywne, prezentacja, dyskusja
 • Kultura języka – synonimika, najczęstsze błędy, gramatyka – ćwiczenia – godzina
 • Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcję, prezentacja, dyskusja

Dzień trzeci (21 lutego 2020, godz. 9.00-13.30) – prowadzący Robert Więckowski

 • Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcje, prezentacja, dyskusja

 

Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych  i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!


Informacje dodatkowe

 środa, 19 luty 2020, 09:00

 piątek, 21 luty 2020, 13:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to jest szkoleniem na poziomie podstawowym i będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych, bądź planują je wdrożyć w najbliższym czasie. Szkolenie przeznaczone jest dla muzealników rozpoczynających pracę nad słownikami kontrolowanymi i których zadaniem jest stworzenie bądź uporządkowanie już istniejących słowników w programie do elektronicznej ewidencji.

We wstępie przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, sposoby kontroli słownictwa i rodzaje słowników kontrolowanych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się w praktyce ze sposobem działania przykładowych słowników dostępnych online, dowiedzą się też jak rozpocząć pracę nad stworzeniem bądź porządkowaniem już istniejących słowników w swojej instytucji. Poruszone zostaną tematy najczęstszych błędów, konieczności sporządzenia instrukcji dla każdego słownika oraz korzyści, jakie płyną ze stosowania uporządkowanego słownictwa w komputerowej bazie danych. Wspólnie omówione zostaną również doświadczenia i problemy, z jakimi spotkali się uczestnicy szkolenia w swojej pracy nad słownikami.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób), na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada, do godz. 15:00.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 27 listopada.


Ramowy program:

 • Ewidencja – podstawowe informacje
 • Słowniki kontrolowane – podstawowe informacje
 • Słowniki kontrolowane – przykłady
 • Porządkowanie słowników w praktyce
 • Porządkowanie słowników i co dalej?

Prowadzenie:

Weronika Grochowska, Muzeum Narodowe w Gdańsku
Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 grudzień 2019, 09:30

 czwartek, 12 grudzień 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
To druga edycja nowego szkolenia w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 24 osoby.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 listopada 2018 r. do godziny 12:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


ZAKRES SZKOLENIA

 • Ubezpieczenie dóbr kultury w związku z organizacją wystawy czasowej i transportem 
 • Zawieranie umów związanych z użyczeniem dóbr kultury
 • Bezpieczeństwo w trakcie  transportu dóbr kultury
 • Ochrona prawna przed konfiskatą oraz poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów wystawowych
 • Zagadnienia celne związane z przewozem dóbr kultury
 • Pozwolenia na czasowy wywóz zabytków i dóbr kultury za granicę
 • Procedura związana z uzyskaniem tzw. „Immunitetu muzealnego„ w praktyce
 • Rola baz danych w procedurze uzyskania tzw. „Immunitetu muzealnego”
 • Organizacja wypożyczeń zabytków i dóbr kultury za granicę

(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)


Informacje dodatkowe

 czwartek, 5 grudzień 2019, 10:00

 piątek, 6 grudzień 2019, 14:15

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 24

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest do pracowników funkcyjnych i kadry zarządzającej koncesjonowanych firm ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów. Jego celem jest pokazanie specyfiki muzeum, jako jednej z wielu instytucji kultury. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagrożenia z jakimi spotykamy się w muzeum, akty prawne i dokumenty obowiązujące w muzeach. Omówione będą różne formy współpracy firmy zewnętrznej z WSO. Elementem szkolenia będzie wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Termin szkolenia:
27-29 listopada 2019 (środa-piątek)

Miejsce szkolenia:
Muzeum Narodowe w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1
http://www.mng.gda.pl/

Koszt szkolenia:
900 zł brutto.
Obejmuje on catering w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, wejścia do muzeów, wydanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie. Cena nie obejmuje noclegów.
Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 15 listopada 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

NABÓR TRWA DO 15 LISTOPADA, DO GODZINY 12:00
Powiadomienia o przyjęciu będą wysyłane osobny mailem po zakończeniu naboru.
Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

WAŻNE

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem "kierowanie ochroną muzeów" 2019  do dnia 15 listopada 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.


UWAGA W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA

Informacje dodatkowe

 środa, 27 listopad 2019, 14:00

 piątek, 29 listopad 2019, 13:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. 

Nabór trwa do dnia 7 listopada 2019 r., do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru.


PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY (Część Teoretyczna).

- Czynniki mikrobiologiczne w środowisku muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym a szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy,

- Najczęstsze schorzenia powodowane przez mikroorganizmy

- Czynniki niszczące zbiory zabytkowe: czynniki mechaniczne, czynniki fizyko-chemiczne, czynniki biologiczne (owady, bakterie i grzyby),

- Normy i rozporządzenia dotyczące parametrów mikroklimatu, czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni obowiązujące w Polsce i na świecie, podstawowe zasady przechowywania zbiorów

- Rodzaje analiz i metody wykorzystywane do badania parametrów mikroklimatu i różnorodności mikroorganizmów w kontekście ochrony zabytków

- Zasady typowania obiektów i pomieszczeń do pobierania próbek mikrobiologicznych z powierzchni i powietrza

- Dobra praktyka:

·         działania prewencyjne dla zachowania bezpieczeństwa zbiorów w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (monitoring parametrów mikroklimatu i czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, zasady postępowania z zakażonym materiałem, dezynfekcja obiektów, udostępnianie zbiorów, katastrofy)

·         działania prewencyjne dla ochrony zdrowia pracowników w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (odzież ochronna, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, czas ekspozycji na szkodliwe czynniki fizykochemiczne i biologiczne)

LABORATORIUM (Część Praktyczna).

Każdy uczestnik może na zajęcia przynieść obiekt, który chciałby sprawdzić pod kątem czystości mikrobiologicznej.

- Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wyposażenie laboratorium

- Pobieranie próbek z powierzchni obiektów metodą wymazu i metodą odcisku oraz analizy mikrobiologiczne powierzchni w oparciu o metodę luminometrycznego pomiaru stężenia ATP.

- Pobieranie próbek powietrza:

·         analizy stężenia wybranych związków lotnych w powietrzu (formaldehyd, tlenek węgla)

·         analizy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

·         pobieranie próbek powietrza metodą impakcyjną i interpretacja wyników analiz mikrobiologicznych powietrza


Informacje dodatkowe

 czwartek, 21 listopad 2019, 09:30

 czwartek, 21 listopad 2019, 16:00

 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)

 18

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

ZAPRASZAMY NA NOWE SZKOLENIE NIMOZu.

Celem szkolenia jest poznanie bliżej oczekiwań osób starszych - jednej z powiększających się stale grup publiczności muzeów.  W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli opracować zarówno charakterystykę tego typu odbiorców, jak również nakreślić obszar relacji zachodzących pomiędzy osobami starszymi a różnymi typami muzeów. Dzięki temu zweryfikują zakres potrzeb tej grupy w różnych polach działań instytucji oraz dookreślą korzyści, jakie może przynieść muzeum współpraca z osobami starszymi. Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia przydatne przy  opracowaniu oferty oraz do współpracy z osobami starszymi.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada2019 r.  (czwartek-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie), maksimum dwie osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 6 listopada, do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru, w dniach 7-8 listopada.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Osoba starsza czyli kto? Portret zbiorowy
 • Wizyta osób starszych w muzeum
 • Różne formy obecności osób starszych w muzeum
 • Razem czy osobno? Grupy osób starszych i międzypokoleniowe
 • Współpraca z osobami starszymi
 • Wolontariat osób starszych – panel ekspercki
 • Angażowanie osób starszych. Narzędziownik 

 

 


Informacje dodatkowe

 czwartek, 21 listopad 2019, 09:30

 piątek, 22 listopad 2019, 15:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 18

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z dodatkowymi procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 października 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 24-25 października.

Program:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM 
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Zofia Fidelus

Informacje dodatkowe

 czwartek, 7 listopad 2019, 09:30

 czwartek, 7 listopad 2019, 16:00

 MSU/MNP (Góra Przemysła 1 Poznań http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-sztuk-uzytkowych/)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa kolejną edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 15 października , do godziny 12:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.


Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo

Informacje dodatkowe

 wtorek, 29 październik 2019, 09:00

 wtorek, 29 październik 2019, 17:00

 MA-H Elbląg (bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg)

 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października 2019 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle.
Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową.PROGRAM SZKOLENIA

 • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego
 • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy
 • Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością
 • Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum
 • Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego
 • Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcyInformacje dodatkowe

 piątek, 25 październik 2019, 09:30

 piątek, 25 październik 2019, 15:15

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Celem szkolenia, organizowanego wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i przygotowanego we współpracy z Aleksandrą Rowińską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,  jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi standardami konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do specyfiki zbiorów archeologicznych. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi charakterystyki materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i mechanizmów ich degradacji. Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami postępowania z zabytkami na stanowisku archeologicznym i zasadami „pierwszej pomocy” dla ruchomych zabytków archeologicznych.

Po zakończeniu szkolenia słuchacze zyskają przekonanie, że działania z zakresu konserwacji prewencyjnej nie muszą być skomplikowane czy też kosztowne, a dzięki ich podjęciu można osiągnąć wymierne korzyści zarówno w obszarze opieki nad zabytkami, jak i w funkcjonowaniu instytucji kultury czy firmy archeologicznej.

Szkolenie jest skierowane do archeologów, kuratorów archeologicznych zbiorów muzealnych, konserwatorów zbiorów archeologicznych, konserwatorów prewencyjnych, pracowników repozytoriów archeologicznych.

Szkolenie będzie składało się z 3 bloków tematycznych:

1. Problematyka konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych
Wprowadzenie do problematyki konserwacji prewencyjnej. Zapoznanie z podstawowymi czynnikami degradującymi zabytki archeologiczne od momentu ich wytworzenia, aż po długoterminowe przechowywanie. Omówienie zasad przyświecających pracy konserwatora zabytków archeologicznych, norm etycznych, standardów dokumentacji prac konserwatorskich, a także znaczenia konserwacji w procesie badawczym zabytków archeologicznych.

2. Metody postępowania na stanowisku archeologicznym z ruchomymi zabytkami archeologicznymi z podziałem na materiał z którego wykonany jest zabytek
We wstępie do bloku: podkreślenie wagi współpracy archeologa z konserwatorem zabytków od początku planowania prac archeologicznych, zaprezentowanie „apteczki konserwatorskiej” niezbędnej w trakcie prac archeologicznych.

Wystąpienia w ramach poszczególnych grup materiałowych: ogólne scharakteryzowanie poszczególnych materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i przyczyn ich degradacji po wydobyciu z kontekstu archeologicznego, metody wydobywania obiektów szczególnie zdegradowanych, pakowanie na stanowisku archeologicznym, zasady dotyczące czyszczenia/mycia zabytków przez archeologów na stanowisku archeologicznym. Omówione zostaną następujące materiały:

a.       Metale

b.      Ceramika/szkło

c.       Drewno

d.      Skóra/tkanina/kość

3. Zagadnienia związane z długoterminowym magazynowaniem archiwów archeologicznych.
Temat zostanie poruszony w trakcie zaplanowanej na początek drugiego dnia wizyty studyjnej w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, w trakcie oprowadzania po przestrzeniach magazynowych i pracowni konserwacji. Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące właściwego pakowania zabytków archeologicznych do długotrwałego przechowywania.

Na szkoleniu jest 20 miejsc.
Nabór będzie prowadzony do 7 października 2019, do godziny 12:00.
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie wysłana 10 października.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 24 październik 2019, 12:00

 piątek, 25 październik 2019, 12:30

 MAHG (ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów tel (076) 8341081)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Na pewno nie raz zaciekawiły Państwa zdjęcia z warsztatów, narad czy konferencji gdzie widać było wiele żółtych samoprzylepnych karteczek. Te karteczki to nie tylko kwestia estetyki i atrakcyjnych fotografii, a sposób na pracę i codzienną organizację. Metoda, określana jako design thinking (ang. tłum. myślenie projektowe), mimo swojej tajemniczej nazwy, jest po prostu przyjaznym i uniwersalnym podejściem do rozwiązywania problemów i wyzwań. Została opracowana na początku lat 90-tych XX wieku na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i w swoim założeniu wychodzi od odczytania i wnikliwej analizy potrzeb odbiorców.

Początkowo metoda służyła do projektowania produktów, wzornictwa i systemów teleinformatycznych. Obecnie dedykowana jest również do obszarów z zakresu projektów społecznych, a także w zakresie doradztwa  strategicznego dla firm i instytucji, służąc w obszarach m. in. sprawnej organizacji, zarządzania zmianą, budowania relacji, wprowadzania nowych programów, w tym także edukacyjnych, prowadzenia projektów, określania potrzeb odbiorców.

 Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pracowników muzeów, w szczególności, tych którzy biorą udział w procesie powstawania wystawy (kuratorzy, edukatorzy, koordynatorzy, marketingowcy itd.), kadry zarządzającej oraz osób pracujących bezpośrednio z odbiorcami muzeów, ale także wszystkich, dla których ważne są praktyczne aspekty zarządzania projektami, kreatywne podejście, skuteczna współpraca, komunikacja otwarta na dialog.

 Głównym celem warsztatów jest przekazanie metodologii pracy metodą Design Thinking i możliwość jej zastosowania w swoim obszarze pracy.

 Uczestnictwo w warsztatach nie wymaga szczegółowej wiedzy, za to da Państwu gotowe narzędzia, do wdrożenia jej w swoim obszarze pracy. Otrzymają Państwo wskazówki, które ułatwią wymyślanie i tworzenie rozwiązań, odpowiadając na pytania, które często przed sobą stawiamy, np. jak zabrać się za zadanie? Od czego zacząć? Jak powinien wyglądać proces krok po kroku? Znakiem rozpoznawczym design thinking jest patrzenie na problem z perspektywy odbiorców, czyli osób, które docelowo biorą udział w tworzonych przez nas wydarzeniach, programach i kampaniach.

Warsztaty przygotowane zostały zgodnie z zasadą: minimum teorii, maksimum praktyki. Ćwiczenia oparte na konkretnych przykładach realizować będziemy w grupach oraz z bieżącym wsparciem prowadzących. Stawiamy na interakcję, wymianę opinii i dzielenie się pomysłami.

W trakcie jednodniowych warsztatów uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez cały proces, poznając najważniejsze zasady i niezbędne materiały.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 20 osób.
Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.
Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 września 2019 r. do godz. 12:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 19 września.

Program szkolenia:

 •       Prezentacja uczestników w formie krótkiej gry integracyjnej.
 •       Wprowadzenie. Co to jest Design Thinking (DT)? Skąd pochodzi i do czego służy? Dlaczego DT nazywany jest „ludzką” metodą? Wystąpienie oparte o prezentację multimedialną poparte przykładami z życia.
 •       Empatia. Dobór Persony. Wywiad pogłębiony. „Żeby tworzyć innowacje lub zmieniać dotychczasowy sposób działania musimy poznać naszych odbiorców i ich potrzeby”.
 •       Diagnoza potrzeb odbiorcy. „Na bazie Mapy Empatii szukamy punktów zaczepienia, formułujemy problem jaki zdiagnozowaliśmy”
 •       Generowanie pomysłów. „Burza Mózgów”.
 •       Prototypowanie naszych pomysłów. „Rysujemy, budujemy, kleimy, przedstawiamy, odgrywamy role”
 •       Testowanie. „Pytamy, słuchamy, poprawiamy”
 •       Podsumowanie, krótka ankieta badająca poziom satysfakcji po warsztatach oraz wręczenie dyplomów.

Prowadzące:

Marianna Otmianowska - zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Dominika Treit - Kierownik działu wystaw i pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania projektami Muzeum Narodowego w Krakowie.


Informacje dodatkowe

 piątek, 4 październik 2019, 09:00

 piątek, 4 październik 2019, 16:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów edukacji, prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Mogą i powinni w nim też uczestniczyć inni muzealnicy, którzy w swej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r.  (środa-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
 • savoir - vivre wobec osoby z niepełnosprawnością
 • widz niepełnosprawny w muzeum
 • bariery w kulturze
 • digitalizacja tekstów kultury
 • pieniądze i ich brak

 Szkolenie będzie składać się z:

 • ćwiczeń praktycznych
 • wykładów
 • dyskusji

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 3 września do godziny 15:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru.Informacje dodatkowe

 środa, 18 wrzesień 2019, 10:00

 piątek, 20 wrzesień 2019, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z dodatkowymi procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 22 sierpnia.

Program:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM 
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Natalia Fyderek

Informacje dodatkowe

 czwartek, 5 wrzesień 2019, 09:30

 czwartek, 5 wrzesień 2019, 15:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest inwentaryzatorom i archeologom – pracownikom muzeów, którzy odpowiadają za dokumentację zbiorów archeologicznych w swoich muzeach.

Przepisy regulujące ewidencjonowanie zbiorów w muzeach (ustawa o muzeach i powiązane rozporządzenia) odnoszą się wyłącznie do dokumentowania tradycyjnie pojmowanych zbiorów muzealnych, takich jak sztuka lub pamiątki historyczne. Zarówno formy samych zabytków archeologicznych (powiązane z samym pojęciem stanowiska, zabytków wydzielonych i masowych), jak i sposób ich pozyskiwania, a także potrzeby dokumentacyjne wpływają na szczególne potrzeby związane z dokumentowaniem zbiorów archeologicznych i odpowiedzialnym zarządzaniem nimi. Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawa i wskazanie najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania oraz modeli ewidencjonowania zbiorów archeologicznych w muzeach. Przedstawione zostaną również zasady komunikacji i współpracy z konserwatorem.

Liczba uczestników to 50 osób.
Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 maja 2019 r. do godz. 16:00.
W dniu 29 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

 • Pozyskiwanie zabytków archeologicznych perspektywa wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • Nabywanie zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum - perspektywa muzealnika
 • Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych przyjętych do zbiorów muzeum

Prowadzenie:

Natalia Bartczak, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne
Katarzyna Reszka, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Informacje dodatkowe

 środa, 12 czerwiec 2019, 09:30

 środa, 12 czerwiec 2019, 16:00

 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

 50

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces udostępniania informacji i zasobów muzeów w sieci.

Otwartość na odbiorcę muzeum oznacza dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą oraz gotowość na zmiany i adaptowanie się do nowych okoliczności, w tym zmieniającego się świata i, wraz z nim, publiczności i jej potrzeb. W praktyce, taka postawa przekłada się na inkluzywność tworzonych przez instytucję rozwiązań, równy dostęp do wiedzy, zasobów i możliwości uczestnictwa w kulturze oraz uważność na potrzeby użytkowników. Podczas szkolenia prowadzące nakreślą podstawowe zasady, które pomagają wdrożyć taką postawę, przedstawią praktyczne rady i wskazówki oraz zaprezentują dobre praktyki wspierające otwartość i dostępność w działaniach instytucji muzealnych w sieci.

Na szkoleniu zostaną również poruszone zagadnienia związane z WCAG 2.0, licencjami Creative Commons, domeną publiczną, badaniami odbiorców (w tym osób z niepełnosprawnościami), otwartością danych zgodnie z 5 Star Open Data oraz projektowaniem uniwersalnym (Univesal Design).

Liczba uczestników to 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 maja 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 23-24 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

RAMOWY PROGRAM:

 • Użytkownik w centrum - diagnozowanie potrzeb i wiedza o odbiorcach. 
 • Otwartość - co oznacza w działaniu instytucji dbających o swoich odbiorców.
 • Dostępność - zasady i praktyka. 
 • Instytucja otwarta na każdego odbiorcę - standardy i dobre praktyki. 

Prowadzenie: Aleksandra Janus, Dorota Orzeszek (Centrum Cyfrowe)

Informacje dodatkowe

 czwartek, 6 czerwiec 2019, 09:30

 czwartek, 6 czerwiec 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia "Kreatywność w edukacji muzealnej", organizowanego we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi, które ukazuje różnorodność obszarów pracy edukatora w muzeum, jak i różnorodne formy kreacji, zależne od profilu muzeum, aktualnych wystaw i środowiska, w którym  funkcjonuje muzeum.

Prowadzący:

Pracownicy działu edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi

Liczba uczestników to 25 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.

Szkolenie jest bezpłatne.
Organizator nie zapewnia noclegu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2019 r. do godziny 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową rozesłane zostaną po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.


PROGRAM SZKOLENIA
29.05. środa. Dzień pierwszy

DZIAŁANIA WSPÓLNE

Każdy ma trochę racji. Konstruktywizm w edukacji muzealnej. Wykład
Case study: działania wokół wystawy „Zjednoczona Pangea” („Mea  pulpa”, „Lekarzy talerzy”). Warsztat
Case study: działania nie o kolekcji (cykl „Niedziela w muzeum”). Warsztat

Case study: działania na licencji artystycznej (rezydencje w Szczekocinach). Warsztat

 

30.05. czwartek. Dzień drugi

GOŚCIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Muzeum dotyku, cz. 1. Audiodeskrypcja dzieła, audiodeskrypcja przestrzeni
Muzeum dotyku, cz. 2. Tyflografika – rękodzieło
Muzeum dotyku, cz. 3. Edukacja wizualna dla osób niewidomych i słabo widzących
Muzeum migów. Abecadło PJM dla edukatora muzealnego
Muzeum bez niespodzianek. Edukacja dla gości ze spektrum autyzmu

 

31.05. piątek. Dzień trzeci

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W EDUKACJI MUZEALNEJ

Muzeum w pieluchach. Edukacja dla gości 1+. Warsztat
Znane przez nieznane. Dezautomatyzacja jako punkt wyjścia edukacji kulturowej. Warsztat
Partycypacja w muzeum. Agon jako punkt wyjścia edukacji kulturowej. Warsztat

Informacje dodatkowe

 środa, 29 maj 2019, 10:00

 piątek, 31 maj 2019, 16:00

 ms² (ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Celem szkolenia jest wskazanie korzyści płynących z prowadzenia przez muzea badań dotyczących własnej publiczności oraz omówienie metod pozwalających na poznanie różnych grup odwiedzających muzeum i projektowanie rozwoju publiczności. Punktem wyjścia do dyskusji i ćwiczeń praktycznych będzie wymiana poglądów na temat publiczności muzeów. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać różne sposoby zbierania informacji na temat publiczności, rozmaite formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do zdobywania wiedzy w tym zakresie i jej używania na co dzień.

Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 maja 2019 r. do godziny 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową rozesłane zostaną po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

23 MAJA (CZWARTEK)
Dzień pierwszy: 10.00 – 17.00 (7h)

 • 10.00 – 10.15 Wprowadzenie
 • 10.15 - 11.00 ostrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • 11.00 – 12.00 Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • 12.00 – 12.15 przerwa kawowa
 • 12.15 – 13.30 Krótkie rozmowy z publicznością
 • 13.30 – 14.00   lunch
 • 14.00 – 15.15 Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony
 • 15:15 – 15.30 przerwa kawowa
 • 15.30 – 17.00 Dłuższe rozmowy z publicznością: dyskusje grupowe

24 MAJA (PIĄTEK)
Dzień drugi: 09.00 – 15.00 (6h)

 • 09.00 – 10.30 Rozmowy z publicznością: analiza wyników
 • 10.30 – 11.30 Badania ankietowe
 • 11.30 – 11.45 przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.45 Badania ankietowe c.d.
 • 13.45 – 14.15 Zakończenie
 • 14.15 – 15.00 - lunch

Informacje dodatkowe

 czwartek, 23 maj 2019, 10:00

 piątek, 24 maj 2019, 15:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest osobom zaangażowanym w proces tworzenia i udostępniania cyfrowej dokumentacji muzealiów.

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowy. Omówione zostaną m.in. zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (ustawę o muzeach, ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz ustawę re-use). Przedstawione zostaną praktyczne aspekty pozyskiwania majątkowych praw autorskich oraz przykłady instrukcji, polityk i regulaminów udostępniania danych w muzeach.

Liczba uczestników to 25 osób. Na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 29-30 kwietnia roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Program:

Przepisy:

 • Podstawy prawne digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet;
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o muzeach;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Praktyczne aspekty:
 • Praktyczne aspekty weryfikacji statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych;
 • Pozyskiwanie majątkowych praw autorskich;
 • Umowy z zakresu prawa autorskiego, umowy licencyjne;
 • Licencje Creative Commons, w tym licencja CC0;
 • Polityki otwartościowe/udostępniania danych w muzeach;
 • Regulaminy udostępniania danych w muzeach;
 • Oznaczanie statusu prawnego dzieł w katalogach internetowych.

 

Prowadzenie:

Dominika Gałecka (prawnik, historyk sztuki), Klaudia Szajkowska (MNW)


Informacje dodatkowe

 czwartek, 16 maj 2019, 09:30

 czwartek, 16 maj 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa trzecią edycję szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa zbiorów muzealnych: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00.

Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy Państwu po zakończeniu naboru na szkolenie.


Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkolenia - Krzysztof Osiewicz kosiewicz@nimoz.pl

Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną szkolenia - Robert Pasieczny rpasieczny@nimoz.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie muzeum

Informacje dodatkowe

 wtorek, 14 maj 2019, 09:00

 wtorek, 14 maj 2019, 15:00

 MZP (Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna www.zamek-pszczyna.pl)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia pt. „Gość niepełnosprawny intelektualnie w muzeum”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r.  (poniedziałek-środa) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Nabór trwa do 30 kwietnia, do godziny 10:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

PROGRAM SZKOLENIA

13 maja (pon.) – Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Olga Świeża (Fundacja SYNAPSIS) - godz. 10.00-15.00

„Potrzeby i oczekiwania osób ze spektrum autyzmu”

Ćwicząc i rozmawiając poszukamy odpowiedzi na pytania:

•          Czym jest autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu?

•          Jak osoba z autyzmem odbiera świat?

•          Jak komunikować się z osobą z autyzmem?

•          Czy osoba z autyzmem może być odbiorcą kultury?

Omówimy także rozwiązania, które zostały już wprowadzone w niektórych placówkach kultury w Polsce.

Autyzm i zespół Aspergera są najczęściej występującymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Powodują trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 150. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

 

14 maja(wt.) - Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier) i Joanna Rogozińska - godz. 9.00-15.00

„Niewerbalne sposoby komunikowania”

Podsumujemy i uporządkujemy wiedzę dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na przykładzie już wdrożonych rozwiązań, zastanowimy się jak zaplanować własne działania edukacyjne skierowane do tych dwóch grup odwiedzających. A także przyjrzymy się jak można prowadzić współpracę ze środowiskiem - gdzie szukać wsparcia i odbiorców.

Główny nacisk zostanie położony na sferę praktyczną, tak aby uczestnicy szkolenia mogli po jego zakończeniu wdrożyć konkretne rozwiązania w swoich placówkach.

Poruszone będzie także zagadnienie potrzeby tworzenia dedykowanych rozwiązań i uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, pomoże nam Joanna Rogozińska - miłośniczka muzeów i kultury.

15 maja (śr.) -  Monika Zima-Parjaszewska i Monika Zakrzewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną) – godz. 9.00-14.00

„Niepełnosprawność intelektualna oraz funkcjonowanie społeczno-prawne osób
z niepełnosprawnością intelektualną a także ich potrzeby w korzystaniu z przestrzeni muzealnej"

Ta część szkolenia będzie stanowiła kompendium wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej, funkcjonowania społeczno-prawnego osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich potrzeb w korzystaniu z przestrzeni muzealnej. Przekazywane treści będą uwzględniać postanowienia art. 30 Konwencji NZ o prawach osób  z niepełnosprawnościami, gwarantującego równy dostęp do kultury osobom   z niepełnosprawnościami.

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia będę mieli możliwość dyskusji na temat mitów i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością i intelektualną z perspektywy własnych doświadczeń. Prowadzące przedstawią zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także kodeks zachowań wobec nich z perspektywy pracowników instytucji kultury, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznie.

Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gości muzeum, zostanie przedstawiona z perspektywy praw człowieka, szczególnie osób dorosłych, możliwości i potencjału społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnością intelektualną. W szkoleniu udział wezmą self-adwokaci – dorosłe osoby z niepełnosprawnością  intelektualną, które występując we własnym imieniu, stają się rzecznikami własnych spraw i praw.


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 13 maj 2019, 10:00

 środa, 15 maj 2019, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


Nabór trwa do 23 kwietnia, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt w sprawach dotyczących programu szkolenia: Marek Rogowski - mrogowski@nimoz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny - rpasieczny@nimoz.pl


PROGRAM SZKOLENIA

9.05. 2019

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

 

10.05.2019

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

Informacje dodatkowe

 czwartek, 9 maj 2019, 10:00

 piątek, 10 maj 2019, 15:00

 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z dodatkowymi procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dn. 3 kwietnia.

Program:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM 
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Weronika Grochowska


Informacje dodatkowe

 czwartek, 18 kwiecień 2019, 09:30

 czwartek, 18 kwiecień 2019, 15:30

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia:
9-11 kwietnia 2019 (wtorek-czwartek)

Miejsce szkolenia:
MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
ul. Targowa 50/52
https://muzeumpragi.pl/WARSZAWA

Koszty szkolenia:
1400 zł (brutto) *

Cena obejmuje  wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia


Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać do dnia 25 marca 2019 r. mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

1.  Przy zapisywaniu się na kurs  należy dołączyć dowód wpłaty

2.  Wpłaty należy dokonać na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2019  do dnia 25 marca 2019 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.


UWAGA W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SZKOLENIA


Informacje dodatkowe

 wtorek, 9 kwiecień 2019, 11:40

 czwartek, 11 kwiecień 2019, 18:00

 MWP (ul. Targowa 50/52 03–733 Warszawa Kontakt: + 48 22 518 34 30 https://muzeumpragi.pl/)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia skierowanego do założycieli i organizatorów muzeów prywatnych. Zaproszenie kierujemy do osób, fundacji i instytucji, które świeżo muzeum założyły lub o jego założeniu właśnie myślą.

Uzgodnienie regulaminu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa stanowi początek formalnego istnienia muzeum i stawia przed założycielem lub organizatorem nowe wyzwania. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

W programie szkolenia m.in.:

- Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych

- Prawne aspekty zarządzania zbiorami

- Bezpieczeństwo zbiorów

 

Liczba miejsc: 20.

Nabór trwa do 15 marca 2019, do godziny 12:00.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.


W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o informację na adres rpasieczny@nimoz.pl

Będziemy mogli przyjąć osobę z listy rezerwowej


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 8 kwiecień 2019, 09:00

 poniedziałek, 8 kwiecień 2019, 15:15

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 50 osób. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca 2019 r. do godz. 16:00. W dniach 20-21 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Program:

Blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

Blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

Blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

Blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

Prowadzenie:

Agnieszka Widacka, Muzeum Narodowe w Krakowie

Zofia Fidelus, Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Marcin Mondzelewski, Muzeum Warszawy

Aldona Modrzewska, Muzeum Historii Żydów Polskich


Informacje dodatkowe

 czwartek, 4 kwiecień 2019, 09:30

 czwartek, 4 kwiecień 2019, 16:00

 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

 50

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 12 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

 •  Wybór oprogramowania (postprodukcja plików typu RAW)
 • Omówienie funkcji programu mających zastosowanie w postprodukcji
 • Zastosowanie w praktyce
 • Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC
 • Kalibracja sprzętowa urządzeń wyjścia – monitory
 • Przygotowanie plików „wyjściowych” na różne pola eksploatacji
 • Retusz
 • Wydawnictwa, strony www


Informacje dodatkowe

 środa, 27 marzec 2019, 09:30

 środa, 27 marzec 2019, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 10

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 11 marca.

 

Program:

Prowadzenie: Piotr Ceraficki

 

I.  Wymagania w zakresie organizacji studia fotograficznego

 •  „Idealne studio”
 • Wyposażenie: aparaty i obiektywy
 • Wyposażenie: oświetlenie
 • Wyposażenie: komputery i oprogramowanie

 II.  Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

 • Obiekty płaskie
 • Obiekty trójwymiarowe

 III.   Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

 • Pliki do archiwizacji
 • Pliki dla działu wydawnictw
 • Pliki do internetu
 • Pliki dla działu edukacji
 • Wielkość plików
 • Pliki dodatkowe


Informacje dodatkowe

 wtorek, 26 marzec 2019, 09:30

 wtorek, 26 marzec 2019, 16:00

 MŁK - Podchorążówka (ul. Agrykola 1 Warszawa)

 10

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie z zakresu o bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi. Organizatorem szkolenia jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 4 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM

9:45 -  10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15   Janusz Czop: Credo

10:15 – 10:45   Zofia Maniakowska-Jazownik: „Zasady postępowania z obiektami na podłożu papierowym”

10:45 – 11:15  Małgorzata Pisulińska: „Zasady postępowania z zabytkami rzemiosła     artystycznego: obiektami szklanymi, ceramicznymi, metalowymi i meblami”


11:15 -  11:45   PRZERWA KAWOWA

 

 11:45 – 12:15   Anna Kłosowska: „Rzeźba i obiekty przestrzenne”

12:15–   12:45   Elżbieta Zygier: „Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami malarskimi”

12:45– 13:15 Natalia Słomka-Groń: „Wybrane zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego obchodzenia się z obiektami tekstylnymi” 

13:15-   13:45     Janusz Czop, Elżbieta Cyganik: „ Instrukcja kurierska”

13:45– 14:15      Janusz Czop:  Egzamin końcowy


Informacje dodatkowe

 piątek, 15 marzec 2019, 09:45

 piątek, 15 marzec 2019, 14:15

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 50

 Nabór zamknięty

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z dodatkowymi procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lutego 2019 r. do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 11 lutego.

Zakres tematyczny:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM 
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Alicja de Rosset

 


Informacje dodatkowe

 wtorek, 26 luty 2019, 09:30

 wtorek, 26 luty 2019, 15:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nieetatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 15 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 lutego 2019 r.
Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie wysłana po zakończeniu naboru.

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a wciąż stosunkowo niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie, umiejętności pozwalających tworzyć w muzeach warunki przeciwdziałające wykluczeniu  z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

 

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.
Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona krótkim przedstawieniem stanu refleksji teoretycznej podejmowanej w środowiskach akademickich. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.
Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

 

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń, stanowiących, w wymiarze godzinowym, zdecydowanie większą część  warsztatów,  uczestnicy  szkolenia będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi tekstami kultury.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego jak największej grupie odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 Z uwagi na ograniczony czas warsztatów niemożliwe będzie zmierzenie się ze wszystkimi kategoriami dzieł składających się na ofertę różnych muzeów. Praca beędzie koncentrowała się na tworzeniu opisów dzieł sztuki, każdy uczestnik/ każda uczestniczka szkolenia może jednak przywieść na warsztaty reprodukcję jednego/ dwóch dzieł ważnych z perspektywy własnego muzeum. Reprodukcje te zostaną wykorzystane do stworzenia audiodeskrypcji.

 

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku

Przygotowanie opisów- Każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Szczegółowy harmonogram warsztatów:

Dzień pierwszy (20 lutego 2019, godz. 9.00-15.30)

Poznanie grupy, integracja

Wykład – część teoretyczna

Ćwiczenia praktyczne – zajęcia w grupie – poznajemy tekst kultury, tworzymy opisy ogólne 

Dzień drugi (21 lutego 2019, godz. 9.00-16.00)

Dzielimy się na grupy – poznajemy teksty kultury, tworzymy opisy audiodeskryptywne, prezentacja, dyskusja

Kultura języka – synonimika, najczęstsze błędy, gramatyka – ćwiczenia – godzina

Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcję, prezentacja, dyskusja

Dzień trzeci (22 lutego 2019, godz. 9.00-13.30)

Praca indywidualna – poznajemy teksty kultury, tworzymy audiodeskrypcje, prezentacja, dyskusja

 

Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych  i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!


Informacje dodatkowe

 środa, 20 luty 2019, 09:00

 piątek, 22 luty 2019, 13:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia skierowanego do założycieli i organizatorów muzeów prywatnych.
Tym razem zaproszenie kierujemy do osób, fundacji i instytucji, które świeżo muzeum założyły lub o jego założeniu właśnie myślą.

Uzgodnienie regulaminu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa stanowi początek formalnego istnienia muzeum i stawia przed założycielem lub organizatorem nowe wyzwania. Szkolenie ma pomóc w poznaniu wymogów prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

W programie szkolenia m.in.:

- Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych

- Prawne aspekty zarządzania zbiorami

- Bezpieczeństwo zbiorów

Liczba miejsc: 20.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada, do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w osobnym mailu.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Uwaga: Zapisy przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem strony https://szkolenia.nimoz.pl/.
Przed zapisaniem się na szkolenie należy założyć indywidualne konto użytkownika platformy.


Informacje dodatkowe

 piątek, 30 listopad 2018, 09:30

 piątek, 30 listopad 2018, 15:15

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa  do udziału w seminarium „Zarządzanie i przywództwo w muzeum. Seminarium dla kadry zarządzającej muzeum”

Seminarium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej muzeami.
Celem seminarium jest zbudowanie przestrzeni dla rozwoju i dialogu przywódców, którzy wezmą odpowiedzialność za kulturę organizacyjną umożliwiającą rozwój organizacyjny i rozwój pracowników oraz uczenie się wszystkich korzystających z usług muzeum równocześnie  zapewniając wysoką jakość pozostałych funkcji muzeum.

Efektem seminarium powinna być zwiększona świadomość dotycząca wzmacniania przywództwa, modeli przywódczych i zarządczych oraz posiadanych kompetencji przywódczych.

Cele dodatkowe:

1/ Refleksja nad wyzwaniami współczesnego świata i rolą muzeum

2/ Definiowanie kluczowych wartości organizacji

3/ Definiowanie elementów kultury organizacyjnej

4/ Budowanie rozumienia zarządzania i przywództwa w kontekście paradygmatów przywództwa

5/ Refleksja nad kompetencjami przywódców

6/ Budowanie zespołu i klimatu

7/ Definiowanie celów i strategii na przyszłość

8/ Rozwój własnego potencjału przywódczego

Zamierzonym efektem seminarium ma być zwiększona świadomość dotycząca wzmacniania przywództwa, modeli przywódczych i zarządczych oraz posiadanych kompetencji przywódczych.

 

Liczba miejsc: 20.

Na seminarium zapraszamy maksymalnie dwie osoby z każdego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie  uprawniać będzie  wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Nabór trwa do 18 listopada, do godziny 24:00.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 22 listopad 2018, 10:00

 czwartek, 22 listopad 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury
To druga edycja nowego szkolenia w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada 2018 r. do godziny 10:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)


Informacje dodatkowe

 czwartek, 15 listopad 2018, 09:30

 piątek, 16 listopad 2018, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia: 6-8 listopada 2018 (wtorek-czwartek/ możliwy nocleg z czwartku na piątek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy

Koszty szkolenia:

1600 zł (brutto)
Koszt szkolenia obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin i wydanie zaświadczenia.
Wpłaty na konto NIMOZ 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002 z dopiskiem "szkolenie instalatorów" prosimy dokonać najpóźniej do 2 listopada.

Jako załącznik do systemu prosimy o załączenie skanu dowodu wpłaty

Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl


Informacje dodatkowe

 wtorek, 6 listopad 2018, 13:00

 czwartek, 8 listopad 2018, 19:30

 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )

 20 / 20

 Odwołany

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia dotyczącego zrządzania projektem realizowanym w muzeum z dotacji celowej, grantu lub innych środków zewnętrznych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum biorą udział w realizacji tego typu projektów; pomysłodawców projektów i osób nimi zarządzających, pracowników merytorycznych, osób zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, realizujących projekty, rozliczających je, sprawozdających.

Na proces planowania, realizacji i rozliczanie projektu chcemy spojrzeć oczami pracownika merytorycznego, osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy, głównej księgowej, dyrektora, osoby wnioski o grant oceniającej i osoby ze strony grantobiorcy odpowiedzialnej za współpracę i rozliczenie projektu. Te uzupełniające się spojrzenia pozwolą pokazać wagę budowania zespołu projektowego, komunikacji oraz właściwej kolejności włączanie w projekt kolejnych specjalistów. Tematem przewodnim szkolenia będzie współpraca między wszystkimi wymienionymi osobami a także zewnętrznymi podmiotami, np. grantodawcą. Prelegenci zwracać będą uwagę na kwestie związane ze wszystkimi rodzajami grantów i dotacji, a także na konieczność organizacyjnego powiązania zadań realizowanych z dotacji celowych z działalnością podstawową muzeów i innymi, równolegle prowadzonymi projektami.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie 2 osób z  danego muzeum (w przypadku dużej liczby chętnych liczba osób z danego muzeum może być ograniczona do 1 osoby).
Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 października 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Po zakończeniu naboru roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu się bądź przyjęciu na listę rezerwową.

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 -9.35 – Wprowadzenie – Monika Czartoryjska (NIMOZ)

9.35-10.45 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika merytorycznego - dr Anna Śliwa (Kierownik Działu Sztuki, Muzeum Miasta Gdyni)

10.45-11.00 – przerwa kawowa

11.00-12.00 – Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się pozyskiwaniem funduszy - Joanna Konecka (Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy, Muzeum Warmii i Mazur)

12.00-12.45  - Zarządzanie projektem z punktu widzenia pracownika zajmującego się księgowością – Aneta Kamińska (Główny Księgowy, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

12.45-13.30 - lunch

13.30- 14.15 - Zarządzanie projektem z punktu widzenia dyrektora muzeum – Anna Wiśniewska (Zastępca Dyrektora, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu)

14.15-14.45 - Zasady wypełniania wniosków z punktu widzenia oceniającego – Alicja de Rosset (Dział Digitalizacji, NIMOZ)

14.45-15.15- Zarządzanie projektem z punktu widzenia przedstawiciela grantodawcy  - Monika Czartoryjska (NIMOZ)Informacje dodatkowe

 piątek, 26 październik 2018, 09:30

 piątek, 26 październik 2018, 15:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa na nowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa zbiorów muzealnych - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 11 października, do godziny 12:00.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkaniaInformacje dodatkowe

 wtorek, 23 październik 2018, 09:00

 wtorek, 23 październik 2018, 15:00

 MRSW (ul. Sandomierska 1 37-450 Stalowa Wola http://muzeum.stalowawola.pl)

 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa do 10 października, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

18.10. 2018

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

 

19.10.2018

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

Informacje dodatkowe

 czwartek, 18 październik 2018, 10:00

 piątek, 19 październik 2018, 15:00

 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )

 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące prowadzenia badań publiczności muzeów. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w  muzeum współpracują z publiczności, prowadzą badania publiczności, opracowują raporty dotyczące odbiorców, przygotowują ofertę edukacyjną i towarzyszącą wystawom lub opracowują strategię rozwoju muzeum.

Celem szkolenia jest przybliżenie muzealnikom zasad projektowania działań pozwalających na poznanie bliżej publiczności ich muzeum. Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji o prowadzeniu rozmów z osobami odwiedzającymi muzea i do ćwiczeń praktycznych związanych z tą tematyką będą doświadczenia nie tylko badaczy, ale też różnych osób pracujących w muzeach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają rozmaite sposoby zbierania informacji na temat publiczności, a także formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do poszerzania swojej wiedzy o publiczności i używania jej na co dzień.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Maksymalna liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział tylko 2 osoby z danego muzeum.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 września 2018 r. do godziny 10:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle.
Informację o przyjęciu na szkolenie bądź wpisie na listę rezerwową roześlemy do Państwa w osobnym mailu.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Postrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • Krótkie rozmowy z publicznością
 • Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony
 • Analiza wyników badań jakościowych
 • Badania ankietowe
Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

Informacje dodatkowe

 czwartek, 11 październik 2018, 10:00

 piątek, 12 październik 2018, 15:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy Państwa na nowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa zbiorów muzealnych - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MUZEUM - NOWE WYZWANIA W OCHRONIE MUZEÓW.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 17 września, do godziny 12:00.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 • Nowe wyzwania w ochronie muzeów
 • Zapobieganie przestępczości
 • Technika adekwatna do zagrożeń – optymalizacja stosowanych urządzeń
 • Terroryzm reagowanie na incydenty
 • Ewakuacja ludzi i zbiorów
 • Konserwatorska ochrona zbiorów w muzeum
 • Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo
 • Dyskusja. Podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie muzeum


Informacje dodatkowe

 środa, 26 wrzesień 2018, 09:00

 środa, 26 wrzesień 2018, 15:00

 MZW (plac FARNY 3 67-400 WSCHOWA)

 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 17 września, do godziny 10:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00-10.30 rejestracja

10.30-11.00 Janusz Czop- Długofalowe strategie ochrony zbiorów muzealnych.

11.00-11.30 Joanna Sobczyk- 'Preventive conservation officer' - po co ktoś taki w muzeum? Okiem praktyka.

11.30-12.00 Julio del Hoyo- Za ciemno? Zbyt jasno? Natężenie oświetlenia jako parametr określający warunki ekspozycji.

12.00-12.30 Przerwa kawowa

13.00-13.30 Joanna Sobczyk, Karolina Budkowska- Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) - jedno z narzędzi konserwacji prewencyjnej.

12.30-13.00 Julio del Hoyo- Badania technologiczne. Badania nad ochroną.

13.00-13.30 Agata Mendys- Żeby chronić trzeba poznać - nowa metoda obrazowania rozkładu pierwiastków stworzona do badania dzieł sztuki.

13.30-14.00 Panel dyskusyjny


Informacje dodatkowe

 piątek, 21 wrzesień 2018, 10:00

 piątek, 21 wrzesień 2018, 14:00

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 50

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia pt. „Gość niepełnosprawny intelektualnie w muzeum”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 r.  (środa-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Informację o przyjęciu na szkolenie, bądź wpisie na listę rezerwową wyślemy do Państwa po zakończeniu naboru.

Informacje dodatkowe

 środa, 19 wrzesień 2018, 09:00

 piątek, 21 wrzesień 2018, 14:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Warsztat „Muzeum jako przestrzeń widza” opracowaliśmy wspólnie z kuratorami, w tym również zatrudnionymi w jednej z najlepszych wystawienniczych instytucji, jaką  Muzeum Narodowe w Warszawie. Naszą ambicją było to, by odbywał się w muzeum, na rzeczywistych wystawach, którym jest w całości poświęcony.

Naszymi wykładowcami są: Pani dr Grażyna Bastek,  Pani Bożena Pysiewicz oraz Pani Agnieszka Bagińska, a rolę moderatorów pełnić będą dr Przemysław Deles z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Pan Przemysław Głowacki.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia i przestrzeń muzealną liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób.

Uwaga! Z jednego muzeum mogą wziąć udział tylko dwie osoby.

Nabór trwa do 25 czerwca do godziny 10:00.


Informacje dodatkowe

 środa, 4 lipiec 2018, 09:30

 piątek, 6 lipiec 2018, 16:00

 MNW (Al. Jerozolimskie 3, Warszawa)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage
Przepisy i procedury dotyczące mobilności dóbr kultury to nowe szkolenie w ofercie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone liczne prawne aspekty przemieszczania zbiorów, jak i też zostaną omówione zagadnienia praktyczne.

Wykładowcami są m.in. pracownicy i eksperci NIMOZ, na co dzień stykający się z tą problematyką, współpracujący z muzeami.

Liczba uczestników to 26 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.
Informacja o przyjęciu na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową zostanie wysłana osobnym mailem, po zakończeniu naboru.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


(FOT.: Elżbieta Zygier. Zdjęcie pochodzi z wydawnictwa "Opieka nad obiektami muzealnymi", NIMOZ, 2016)

Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 18 czerwiec 2018, 09:00

 poniedziałek, 18 czerwiec 2018, 16:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 26

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), prosimy o przysyłanie kandydatur 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Prowadzący: Piotr Ceraficki, Roman Stasiuk, Eryk Bunsch

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 maja do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 30 maja br.


Informacje dodatkowe

 wtorek, 12 czerwiec 2018, 09:30

 wtorek, 12 czerwiec 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi, ukazujące różnorodność obszarów pracy edukatora w muzeum, jak i różnorodne formy kreacji, zależne od profilu muzeum, aktualnych wystaw i środowiska, w którym  funkcjonuje muzeum.

Na kursie są 25 miejsca.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


Nabór trwa do dnia 28 maja, do godziny 10:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie bądź wpisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo w osobnym mailu, po zakończeniu naboru.

Prowadzący:

Pracownicy działu edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 11 czerwiec 2018, 10:00

 środa, 13 czerwiec 2018, 16:00

 ms² (ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy), którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi zasadami prawidłowo prowadzonej dokumentacji zbiorów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 maja 2018 do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 24-25 maja.


Zakres tematyczny:


 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Zofia Fidelus


Informacje dodatkowe

 środa, 6 czerwiec 2018, 09:00

 środa, 6 czerwiec 2018, 16:00

 MSU/MNP (Góra Przemysła 1 Poznań http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-sztuk-uzytkowych/)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Celem szkolenia jest wskazanie korzyści płynących z prowadzenia przez muzea badań dotyczących własnej publiczności oraz omówienie metod pozwalających na poznanie różnych grup odwiedzających muzeum i projektowanie rozwoju publiczności. Punktem wyjścia do dyskusji i ćwiczeń praktycznych będzie wymiana poglądów na temat publiczności muzeów. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać różne sposoby zbierania informacji na temat publiczności, rozmaite formy ich opracowywania i wykorzystywania w praktyce. Dzięki temu otrzymają narzędzia do zdobywania wiedzy w tym zakresie i jej używania na co dzień.

Prowadzący: Piotr T. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik

Liczba uczestników to 20 osób.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danego muzeum.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 maja 2018 r. do godziny 10:00.

Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.
Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

24 MAJA (CZWARTEK)

Dzień pierwszy:   10.00 – 17.00 (7h)

 • Postrzeganie publiczności i jej poznawanie w praktyce
 • Obserwacja osób zwiedzających muzeum
 • Krótkie rozmowy z publicznością
 • Dłuższe rozmowy z publicznością: indywidualny wywiad pogłębiony

 

25 MAJA (PIĄTEK)

Dzień drugi:   09.00 – 15.00 (6h)

 • Dłuższe rozmowy z publicznością:  dyskusje grupowe
 • Analiza wyników badań jakościowych
 • Badania ankietowe


Informacje dodatkowe

 czwartek, 24 maj 2018, 10:00

 piątek, 25 maj 2018, 15:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w procesie postprodukcji plików pozyskanych w procesie skanowania i fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programu Adobe Photoshop, wykorzystywanego w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej kursanci będą pracować przy stanowiskach komputerowych wyposażonych w ww. oprogramowanie Adobe Photoshop.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 maja 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 10 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Wacław Pyzik

Program:

• "Kalibracja" komputera

• "Kalibracja" (konfiguracja) programu Adobe Photoshop

• Adobe Photoshop - wprowadzenie

• Opracowanie wyników - wprowadzenie

• Opracowanie materiałów refleksyjnych

• Opracowanie materiałów transparentnych

• Weryfikacja wyników


Informacje dodatkowe

 środa, 23 maj 2018, 09:30

 środa, 23 maj 2018, 16:00

 ARCHEION (ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków)

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do operatorów skanerów i aparatów cyfrowych, którzy rozpoczynają pracę w obszarze digitalizacji muzealiów lub pracowników muzeów, którzy mają rozpocząć tego typu zadania.

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będą przekazywali uczestnikom wiedzę w pracowni digitalizacji MHK, w której kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji pracowni oraz metody odwzorowywania obiektów płaskich (refleksyjnych i transparentnych). Kursanci będą mieli również okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w pracowni narzędzi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 maja 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 9 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Wacław Pyzik, Marcin Gulis

Program:

I. Prezentacja pracowni digitalizacji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

II. Omówienie charakteru i specyfiki stosowanych narzędzi:

- prezentacja skanerów oraz sprzętu i urządzeń do reprodukcji oraz urządzeń pomocniczych,

- prezentacja stosowanego oprogramowania.

III. Zajęcia warsztatowe w podgrupach – praca na skanerach i urządzeniach do reprodukcji (aparaty cyfrowe, kolumny reprodukcyjne, stanowisko do digitalizacji klisz szklanych, przyrządy pomocnicze):

- digitalizacja materiałów refleksyjnych,

- digitalizacja materiałów transparentnych.


Informacje dodatkowe

 wtorek, 22 maj 2018, 09:30

 wtorek, 22 maj 2018, 16:00

 MHK (Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 31-011 Kraków)

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w której istotna jest wiedza z zakresu statusu prawnoautorskiego obiektów, np. przy ich nabywaniu, digitalizacji, czy udostępnianiu (opiekunowie zbiorów, pracownicy działów inwentarzy, digitalizacji, udostępniania, działów wydawniczych, prawnych, itd.).

W części wykładowej omówione zostaną (zgodnie z poniższym programem) m.in. kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów oraz udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy. W drugiej części każdego dnia odbędą się ćwiczenia z analizy statusu prawnoautorskiego oraz z konstruowania umów.

Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników to 25 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 2 maja roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Zakres tematyczny – I dzień:

 • Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie – szerzej o kategorii utworu
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – kolejne etapy weryfikacji oraz związane z nimi podstawy prawa autorskiego
 • Najczęstsze problemy, dylematy, błędy związane z praktyką weryfikacji statusu prawnoautorskiego w muzeach
 • Analiza statusu prawnoautorskiego na przykładach - warsztaty

Zakres tematyczny – II dzień:

 • Umowy z zakresu prawa autorskiego – umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa
 • Infrastruktura i praktyka w pozyskiwaniu majątkowych praw autorskich na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Mechanizmy Creative Commons - otwarte licencje, Oświadczenie CC0, Znak Domeny Publicznej
 • Model udostępniania i wykorzystania zasobów
 • Konstruowanie umów prawnoautorskich - warsztaty

Prowadzące: Dominika Gałecka (ekspert NIMOZ), Klaudia Szajkowska (MNW)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 2 maja br.


Informacje dodatkowe

 wtorek, 15 maj 2018, 09:30

 środa, 16 maj 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).

Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach ze szczególnym uwzględnieniem przedwojennych krakowskich kolekcji publicznych.

Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych

Ponadto zostaną omówione zagrożenia przestępczości przeciwko zabytkom w Małopolsce oraz zasady i podstawy współpracy Policji z instytucjami kultury w tym zakresie.

Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do pracowników muzeów.
Na kursie jest 25 miejsc. 5 ostatnich osób przyjęte zostaną na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Informacje dodatkowe

 czwartek, 26 kwiecień 2018, 09:00

 czwartek, 26 kwiecień 2018, 16:00

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub planują rozpocząć pracę w zakresie postprodukcji plików pozyskanych w procesie fotografowania.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami właściwej kalibracji urządzeń wyjściowych, podstawami obsługi programów wykorzystywanych w procesie postprodukcji, a także z weryfikacją wyników tego procesu.

Podczas części warsztatowej udostępnione będą dwa profesjonalne komputerowe stanowiska graficzne, wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 10 kwietnia roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Prowadzący: Piotr Ceraficki

Program szkolenia:

 • Wybór oprogramowania (postprodukcja plików typu RAW)
 • Omówienie funkcji programu mających zastosowanie w postprodukcji
 • Zastosowanie w praktyce
 • Pojęcie „softproofingu” i zastosowanie profili ICC
 • Kalibracja sprzętowa urządzeń wyjścia – monitory
 •  Przygotowanie plików „wyjściowych” na różne pola eksploatacji
 • Retusz
 • Wydawnictwa, strony www


Informacje dodatkowe

 wtorek, 24 kwiecień 2018, 09:30

 wtorek, 24 kwiecień 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów edukacji, prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Mogą i powinni w nim też uczestniczyć inni muzealnicy, którzy w swej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.  (środa-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością
 • savoir - vivre wobec osoby z niepełnosprawnością
 • widz niepełnosprawny w muzeum
 • bariery w kulturze
 • digitalizacja tekstów kultury
 • pieniądze i ich brak

 Szkolenia będą składać się z:

 • Ćwiczeń praktycznych
 • Dyskusji
 • Wykładów

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier.
Na kursie jest 15 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.


Informacje dodatkowe

 środa, 18 kwiecień 2018, 09:00

 piątek, 20 kwiecień 2018, 14:30

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia:16-18 kwietnia 2018 (poniedziałek-środa / możliwy nocleg ze środy na czwartek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
tel.: 788 840 003
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy

(Z Dworca Centralnego dojazd 517 do przystanku "Łopuszańska" lub kolejką WKD do przystanku "Raków". W obu przypadkach dojście ok. 400 m)


Koszty szkolenia:

1300 zł (brutto) *

Cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym**, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie zaświadczenia

* W przypadku, gdy uczestnik nie korzysta z noclegu, koszt szkolenia  wynosi 1000 zł brutto

** Nocleg w pokojach jednoosobowych należy uzgadniać bezpośrednio z recepcją hotelu

Faktury będą wydawane w dniu zakończenia szkolenia /Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Pasieczny -  tel.: 22 25 69 633.

 

Podstawą udziału w szkoleniu jest:

1.  Przesłanie karty zgłoszenia udziału – patrz załącznik (e-mail: rpasieczny@nimoz.pl).

2.  Dokonanie wpłaty na konto NIMOZ z dopiskiem szkolenie instalatorów - 2018  do dnia 4 kwietnia 2018 r. 
Nr konta: 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002

3.  Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dokonaniu wpłaty możliwa jest najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku powiadomienia w terminie krótszym niż 5 dni obciążamy zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny kursu.

4.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto NIMOZ.

Zgłoszenia  uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać mailem: rpasieczny@nimoz.pl do dnia 4 kwietnia 2018


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 16 kwiecień 2018, 13:00

 środa, 18 kwiecień 2018, 19:30

 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )

 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów – fotografów obiektów muzealnych, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć pracę w obszarze digitalizacji muzealiów.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Prowadzący będzie przekazywał uczestnikom wiedzę zarówno w sali wykładowej, jak i w pracowni digitalizacji – studiu fotograficznym, w którym kursanci w praktyce zapoznają się ze sprzętem digitalizacyjnym i podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady organizacji studia fotograficznego, metody odwzorowywania obiektów płaskich i trójwymiarowych, a także wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików. W części warsztatowej szkolenia kursanci będą mieli okazję wykonać odwzorowania przykładowych obiektów, przy zastosowaniu dostępnych w studiu fotograficznym narzędzi.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba uczestników to 10 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 marca 2018 r. do godziny 12:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 30 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Grzegorz Nosorowski

Program:

I. Wymagania w zakresie organizacji i wyposażenia studia fotograficznego

II. Wymagania w zakresie sposobów odwzorowywania obiektów

III. Wymagania w zakresie parametrów technicznych wytworzonych plików

IV. Wykonanie reprodukcji grafiki przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)

V. Wykonanie odwzorowania obiektu trójwymiarowego przy zastosowaniu dostępnych narzędzi (warsztaty w podgrupach)Informacje dodatkowe

 piątek, 13 kwiecień 2018, 09:30

 piątek, 13 kwiecień 2018, 16:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00

 WenderEDU Business Center (WenderEDU Business Center ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław http://www.wenderedu.pl/kontakt.html)

 22 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to kierowane jest do pracowników muzeów, którzy rozpoczynają lub mają rozpocząć zadania związane z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizację projektów z tego obszaru.

Szkolenie poruszać będzie podstawy zarządzania procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno zagadnienia szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, organizacji, realizacji oraz ewaluacji.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników to 20 osób. Prosimy o przysyłanie kandydatur wyłącznie 1 przedstawiciela danego muzeum. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając indywidualny adres email.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2018 r. do godziny 16:00 wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. W dniu 29 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

 

Informacje organizacyjne:

Prowadzący: Marcin Kłos

Program:

I. Czym jest digitalizacja? Czym jest projekt digitalizacyjny? Jakie są jego cele i dla kogo się go tworzy?

                Przygotowanie projektu

                Wizja, misja i cele

                Odbiorcy projektu i udziałowcy


II. Jak przebiega proces digitalizacji?

                Organizacja procesu     

                Realizacja procesu

                Ewaluacja procesu


III. Jakie są efekty projektu? Jak należy ewaluować projekt? Co dzieje się po zakończeniu projektu?

                Efekty projektu

                Ewaluacja

                Dalsze działania

                Społeczności


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI SZKOLENIA: Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 w Warszawie


Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do wprowadzenia ewidencji w muzeach lub wdrażania zmian w stosowanych dotychczas rozwiązaniach. Prezentacje obejmą m.in. takie zagadnienia jak: ramy prawne, standardy, wewnętrzne dokumenty i dobre praktyki regulujące prowadzenie ewidencji (nabywanie, katalogowanie, deakcesja, przemieszczanie obiektów, depozyty, kontrole, udostępnianie).

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do inwentaryzatorów muzealnych i kadry zarządczej w muzeach oraz innych osób, które chcą rozpocząć lub doskonalić swoją pracę w tym obszarze.

Liczba uczestników to 25 osób. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy przyjmować tylko jedną osobę z danej instytucji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 marca 2018 r. do godz. 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu Moodle. Prosimy, aby osoby zgłaszające się zakładały swoje konto osobiście, podając adres email bezpośredni do siebie. W dniach 14-15 marca roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Ramowy program:

blok 1: Od akcesji do deakcesji – dokumentacja zbiorów

blok 2: Przemieszczanie obiektów – wypożyczenia krótko- i długoterminowe

blok 3: Zarządzanie dokumentacją zbiorów – kontrola i udostępnianie

blok 4: Najpierw planuj, później działaj – strategie, polityki, procedury

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 

Alicja de Rosset (program)
aderosset@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 639

Robert Pasieczny (zapisy)

rpasieczny@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 633


Informacje dodatkowe

 wtorek, 27 marzec 2018, 09:30

 wtorek, 27 marzec 2018, 16:00

 Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 16 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 Rejestracja

CZĘŚĆ I – PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA W MUZEUM

10.30 – 11.00 Ochrona zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie – stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją, Janusz Czop, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.00 – 11.30 Ocena ryzyka w Muzeum Narodowym w Krakowie, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.30 – 12.00 Monitorować, analizować, badać, aby chronić - okiem specjalisty do spraw konserwacji prewencyjnej, Joanna Sobczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.00 – 12.30 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi, Anna Kłosowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa   

CZĘŚĆ II – WARUNKI KLIMATYCZNE JAKO ZAGROŻENIE KOLEKCJI MUZEALNYCH

13.00 – 13.30 Dylemat plus/minus – ocena zagrożeń obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

13.30 – 14.00 HERIe – oprogramowanie do oceny zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

14.00 – 15.00 HERIe w praktyce – zainteresowani uczestnicy warsztatu będą mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania na przygotowanych stanowiskach z komputerami – ilość miejsc ograniczona


Informacje dodatkowe

 piątek, 23 marzec 2018, 10:00

 piątek, 23 marzec 2018, 15:00

 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)

 50

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.


Informacje dodatkowe

 piątek, 9 marzec 2018, 09:30

 piątek, 9 marzec 2018, 16:00

 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omawiane zagadnienia obejmują standard SPECTRUM w zakresie podstawowych procedur umożliwiających muzeum pełne odpowiadanie za zbiory, które ma pod opieką. Poznanie podstaw SPECTRUM ma ułatwić też dalsze, samodzielne zapoznawanie się z procedurami uzupełniającymi.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc. Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 lutego 2018 do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 12-13 lutego.


Zakres tematyczny:


 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedur

Prowadząca: Alicja de Rosset


Informacje dodatkowe

 wtorek, 27 luty 2018, 09:30

 wtorek, 27 luty 2018, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 15 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a tak niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie umiejętności pozwalających tworzyć warunki przeciwdziałające wykluczeniu z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to niepowtarzalna szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie i kompetentnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

 

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.

Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona krótkim przedstawieniem stanu refleksji teoretycznej podejmowanej w środowiskach akademickich. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.

Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

 

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń, stanowiących, w wymiarze godzinowym, zdecydowanie większą część  warsztatów,  uczestnicy  szkolenia będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi tekstami kultury.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego jak największej grupie odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 Z uwagi na ograniczony czas warsztatów niemożliwe będzie zmierzenie się ze wszystkimi kategoriami dzieł składających się na ofertę różnych muzeów. Praca beędzie koncentrowała się na tworzeniu opisów dzieł sztuki, każdy uczestnik/ każda uczestniczka szkolenia może jednak przywieść na warsztaty reprodukcję jednego/ dwóch dzieł ważnych z perspektywy własnego muzeum. Reprodukcje te zostaną wykorzystane do stworzenia audiodeskrypcji.

 

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku

Przygotowanie opisów- Każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych  i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!
Informacje dodatkowe

 środa, 14 luty 2018, 09:00

 piątek, 16 luty 2018, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest pracownikom muzeów, którzy realizują lub planują realizować udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów muzealnych.

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. W części wykładowej przedstawione zostaną różne sposoby udostępniania zasobów muzeów w Internecie. Na ich przykładach uczestnicy zapoznają się z kluczowymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę przygotowując udostępnienie zasobów lub by przeanalizować już wdrożone rozwiązania. Jednymi z istotniejszych będą te czynniki, które umożliwiają korzystanie z cyfrowych zbiorów jak najliczniejszej grupie odbiorców (np. dostępność serwisów) i niosą korzyści dla użytkowników. Omówione zostaną także kwestie prawne dotyczące udostępniania online zasobów przez muzea.

W części warsztatowej wspólnie zaplanujemy udostępnienie zbiorów muzeum, skupiając się na odbiorcach. Udostępnianie będzie tu rozumiane jako jedna z usług oferowanych oferowanych przez muzea. Przedstawione zostaną również koncepcje projektowania zorientowanego na użytkownika (user centered design) oraz badania i projektowania doświadczenia użytkowników (user experience - UX). Część warsztatowa będzie stanowiła uzupełnienie części teoretycznej i pozwoli na planowanie udostępniania w taki sposób, aby zrozumienie potrzeb odbiorców było brane pod uwagę na każdym etapie projektu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.


Program szkolenia:

 • Na czym polega udostępnianie cyfrowych zbiorów w Internecie?
 • Różne sposoby udostępniania wraz z przykładami (m.in. Europeana, Victoria&Albert Museum, Smithsonian Institution, Alte Pinakothek, 3D, itp.);
 • Kontekst prawny krajowy i unijny;
 • Standardy udostępniania zbiorów;
 • Podstawy projektowania usług i projektowania zorientowanego na użytkownika.

 

Prowadzący: Magdalena Laine-Zamojska, Marcin Kłos

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 listopada do godz. 16:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 1 grudnia br.


Informacje dodatkowe

 piątek, 15 grudzień 2017, 09:30

 piątek, 15 grudzień 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omówione zagadnienia obejmują standard SPECTRUM, wraz z procedurami wejścia obiektu, nabycia, oznaczania i numerowania, katalogowania, kontroli lokalizacji i przemieszczania, wyjścia, wypożyczeń oraz uzupełniania dokumentacji.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust. Tę edycję szkolenia poprowadzi pani Natalia Fyderek z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21 listopada do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 22 listopada br.

Program szkolenia:

 • Czym jest dokumentacja muzealna?
 • Co wchodzi w zakres systemu dokumentacji?
 • Dokumentacja muzealna - jakie korzyści zapewnia?
 • Standardy muzealne i SPECTRUM
 • Procedura wejścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura nabycia SPECTRUM
 • Etykietowanie i oznaczanie obiektów muzealnych
 • Procedura katalogowania SPECTRUM
 • Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczania SPECTRUM
 • Procedury brania i dawania w wypożyczenie SPECTRUM
 • Procedura wyjścia obiektu SPECTRUM
 • Procedura uzupełniania dokumentacji SPECTRUM
 • Księgi procedurInformacje dodatkowe

 wtorek, 5 grudzień 2017, 09:30

 wtorek, 5 grudzień 2017, 16:00

 Pałac Czapskich (ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków)

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na szkolenie dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w muzeach i obiektach zabytkowych. Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń.

Termin szkolenia: 27-29 listopada 2017 (poniedziałek-środa / możliwy nocleg ze środy na czwartek)

Miejsce szkolenia:
Hotel CZERNIEWSKI
ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa
http://hotelczerniewski.pl/kontakt/

Dojazd:
koszty dojazdu do hotelu pokrywają uczestnicy

Koszty szkolenia:

1300 zł (brutto)
Koszt szkolenia obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin i wydanie zaświadczenia.
Wpłaty na konto NIMOZ 75 1130 1017 0020 1460 1820 0002 z dopiskiem "szkolenie instalatorów" prosimy dokonać najpóźniej do 20 listopada.

Dane do faktury prosimy przesłać mailem na adres: rpasieczny@nimoz.pl


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 27 listopad 2017, 13:00

 środa, 29 listopad 2017, 19:30

 Hotel CZERNIEWSKI (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa http://hotelczerniewski.pl/kontakt/ )

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Jednym z nowych szkoleń, które zaplanowaliśmy na listopad tego roku, jest warsztat „Muzeum jako przestrzeń widza”. Opracowaliśmy go wspólnie z kuratorami, w tym również zatrudnionymi w jednej z najlepszych wystawienniczych instytucji, jaką  Muzeum Narodowe w Warszawie. Naszą ambicją było to, by odbywał się w muzeum, na rzeczywistych wystawach, którym jest w całości poświęcony.

Naszymi wykładowcami są: Pani dr Grażyna Bastek, Pani dr Agnieszka Rosales-Rodriguez, Pani Bożena Pysiewicz oraz Pan Bartłomiej Podlewski, a rolę moderatorów pełnić będą dr Przemysław Deles z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Pan Przemysław Głowacki.

Ze względu na warsztatową formę szkolenia i przestrzeń muzealną liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.

Uwaga! Z jednego muzeum mogą wziąć udział tylko dwie osoby.Informacje dodatkowe

 czwartek, 23 listopad 2017, 09:30

 piątek, 24 listopad 2017, 16:00

 MNW (Al. Jerozolimskie 3, Warszawa)

 1 / 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest pracownikom muzeów, których codzienna praca wymaga znajomości przepisów prawa w zakresie digitalizacji i udostępniania  zasobów muzeów (pracownicy działów inwentarzy, udostępniania, działów wydawniczych, prawnych, itd.).

Szkolenie to będzie miało charakter wykładowy. Omówione zostaną (zgodnie z poniższym programem) m.in. kwestie weryfikacji statusu prawnego muzealiów, zagadnienia prawa autorskiego w działalności muzeów, udostępniania zasobów muzeów w oparciu o obowiązujące przepisy (a zwłaszcza ustawę o re-use), a także wybrane najlepsze przykłady udostępniania ww. zasobów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zakres tematyczny – I dzień:

·         Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów muzealnych – kolejne etapy weryfikacji oraz związane z nimi podstawy prawa autorskiego;

·         Czy wszystkie wytwory to utwory, czyli co w prawie autorskim podlega ochronie

·         Umowy z zakresu prawa autorskiego – umowy licencyjne i umowy przenoszące prawa

·         Mechanizmy Creative Commons - otwarte licencje, oświadczenie CC0, Znak Domeny Publicznej

·         Model udostępniania i wykorzystania zasobów

·         Najczęstsze problemy, dylematy, błędy związane z praktyką weryfikacji statusu prawnoautorskiego w muzeach

·         Infrastruktura i praktyka w pozyskiwaniu majątkowych praw autorskich na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie

Zakres tematyczny – II dzień:

·         Polityki otwartościowe w muzeach - domena publiczna a zasoby chronione prawem autorskim

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o muzeach

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej

·         Udostępnianie zasobów muzeów w myśl ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

·         Czym jest informacja sektora publicznego

·         Czym jest ponowne wykorzystywanie ISP

·         Muzea wśród podmiotów zobowiązanych

·         Zasady udostępniania ISP

·         Pobieranie opłat za udostępnianie ISP

·         Podstawy odmowy udostępnienia ISP

·         Podstawy ograniczenia zakresu ponownego wykorzystywania ISP

·         Najlepsze przykłady udostępniania zasobów dziedzictwa ze świata

·         Udostępnianie zasobów muzeów - praktyka naszych marzeń

 

Prowadzący: Dominika Gałecka (NIMOZ), Klaudia Szajkowska (MNW), Natalia Mileszyk (CC), Aleksandra Janus (CC)


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 października do godz. 12:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 31 października br.Informacje dodatkowe

 wtorek, 14 listopad 2017, 09:30

 środa, 15 listopad 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom odpowiadającym w muzeach za zabezpieczenie danych wytworzonych w ramach procesu dokumentacji muzealiów.

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz studium przypadku, zaplanowane jako prezentacja scenariusza działań w praktyce, w tym dyskusję z uczestnikami na temat ich doświadczeń i wyzwań. W części wykładowej omówione zostaną różne modele przechowywania danych oraz standardy i praktyki ich zabezpieczania przed utratą, z uwzględnieniem szerszego kontekstu organizacji procesu digitalizacji w muzeum.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Program szkolenia:


 • Organizacja procesu archiwizacji/zabezpieczania danych w muzeum;
 • Zabezpieczanie danych wytwarzanych w procesie digitalizacji;
 • Archiwizacja danych w ramach własnych działań czy zlecanie podmiotom zewnętrznym;
 • Studium przypadku – symulacja projektu obejmującego budowę infrastruktury i organizację archiwizacji i zabezpieczania danych.

 

Prowadzący: Marcin Kłos (MHMG), Marcin Werla (PCSS), Marcin Ćwiek (NIMOZ)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 października do godz. 12:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 26 października br.


Informacje dodatkowe

 środa, 8 listopad 2017, 09:30

 środa, 8 listopad 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy i przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych. We wstępie do szkolenia przypomniane zostaną przepisy, na których bazuje ewidencjonowanie muzealiów, również w formie elektronicznej. W kolejnej części omówione zostaną zagadnienia redagowania opisów, schematy opisu oraz sposoby kontroli słownictwa. Z kolei w trakcie zajęć praktycznych zaprezentowane zostaną narzędzia służące redakcji i ujednolicaniu słownictwa w bazach danych – uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć jego ujednolicanie. Na zakończenie odbędzie się konwersatorium, w czasie którego omówione zostaną doświadczenia i problemy z jakimi spotkali się kursanci przy ujednolicaniu/redakcji opisów oraz w swojej codziennej pracy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 października do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 17 października br.

Program szkolenia:

1.       Ewidencja i dokumentacja muzealiów - podstawy prawne i teoria vs. praktyka muzealna.

2.       Kontrola nad danymi. Rola administratora programu do elektronicznej ewidencji. Redagowanie treści, słowniki wzorcowe, schematy opisu i stosowane rozwiązania.

3.       Podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych i możliwości ich wykorzystania w codziennej pracy. Wprowadzenie do redagowania słowników (Excel).

4.       Zajęcia praktyczne z redagowania i ujednolicania danych w programach do elektronicznej ewidencji i dokumentacji zbiorów (ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym Excel).

5.       Konwersatorium.

Prowadzący: Weronika Grochowska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Marcin Mondzelewski (PSIM)

Informacje dodatkowe

 piątek, 27 październik 2017, 09:00

 piątek, 27 październik 2017, 16:00

 Centrum Szkoleniowe "Pankiewicza" (ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

W wielu instytucjach przechowujących zasoby dziedzictwa koszty energii stanowią drugą największą kategorię wydatków, po wynagrodzeniach. Oszczędzanie energii leży zatem w żywotnym interesie ekonomicznym instytucji kultury. Brak doświadczenia służb technicznych i projektantów, oraz wzorcowych rozwiązań w omawianym zakresie, staje się dotkliwym problemem w przypadku budowy lub przebudowy muzeów, bibliotek i archiwów.

Warsztat podsumowuje stan wiedzy o kontroli mikroklimatu w budynkach mieszczących zasoby dziedzictwa oraz przedstawi narzędzia numeryczne wspierające działania zwiększające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów. W oparciu o modelowanie różnych scenariuszy regulacji warunków klimatu, powstały wielowariantowe, energooszczędne strategie zarządzania klimatem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie w zabytkowym budynku Sukiennic, jako przykładzie budynku klimatyzowanego, oraz w Pałacu Krasińskich mieszczącym zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Warszawie, jako przykładzie obiektu nieklimatyzowanego.

Ambicją warsztatu jest wsparcie podejmowania decyzji co do racjonalnych, dostosowanych do wymagań konkretnego zbioru strategii regulacji warunków wilgotności względnej i temperatury, które ograniczą instalacje systemów klimatyzacji, kosztownych i ingerujących w często zabytkową substancję budynków, oraz ogromne koszty działania tych systemów.


Na kursie jest 100 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobno prowadzony jest nabór na uczestnictwo w warsztatach kończących kurs, w których może wziąć udział 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
W warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.
Zgłoszenia na warsztaty proszę wysyłać w osobnym mailu na adres rpasieczny@nimoz.pl - w tytule maila proszę napisać "Warsztaty HERIVERDE - zgłoszenie".

Informacje dodatkowe

 wtorek, 17 październik 2017, 10:30

 wtorek, 17 październik 2017, 15:00

 Golden Floor (al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa)

 73 / 100

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy na pierwsze szkolenie dla założycieli i organizatorów muzeów prywatnych. W programie szkolenia m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania muzeów prywatnych
 • Prawne aspekty zarządzania zbiorami
 • Bezpieczeństwo zbiorów

Liczba miejsc  – 10 osób.
Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 października do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w osobnym mailu.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 12 październik 2017, 10:00

 czwartek, 12 październik 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 4 / 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).


Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych. W ramach zajęć praktycznych dokonują samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz rozpoznania znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki.

Na kursie jest 26 miejsc. 4 ostatnie osoby przyjmowane są na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Prowadzący:

 • Katarzyna Zielińska – starszy specjalista w Wydziale Strat Wojennych MKiDN
 • Karolina Zalewska – niezależny badacz
 • Anna Lewandowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Informacje dodatkowe

 piątek, 6 październik 2017, 09:00

 piątek, 6 październik 2017, 16:00

 MAiEŁ (pl. Wolności 14, 91-415 Łódź mapa - http://www.maie.lodz.pl/pl/kontakt/ )

 15 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Pracownicy działu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.


Informacje dodatkowe

 środa, 27 wrzesień 2017, 10:00

 czwartek, 28 wrzesień 2017, 14:00

 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )

 16 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia pt. „Gość niepełnosprawny intelektualnie w muzeum”, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 września 2017 r.  (środa-piątek) w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7 (wejście od ul. Jodłowej). Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która narzuca niewielka grupę uczestników, na szkolenie zapraszamy wyłącznie osoby pracujące w muzeach (zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Na kursie jest 15 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Informacje dodatkowe

 środa, 27 wrzesień 2017, 09:00

 piątek, 29 wrzesień 2017, 14:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 6 / 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie jest wprowadzeniem do standardu SPECTRUM oraz podstawowych zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej. Wskazuje korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji, umożliwiając uczestnikom przeanalizowanie prostego, ale skutecznego systemu, jakim jest SPECTRUM. Zwraca uwagę na znaczenie stosowania rzetelnych zasad polityk w organizacji.

Omówione zagadnienia obejmują standard SPECTRUM, wraz z procedurami wejścia obiektu, nabycia, oznaczania i numerowania, katalogowania, kontroli lokalizacji i przemieszczania, wyjścia, wypożyczeń oraz uzupełniania dokumentacji.

Szkolenia SPECTRUM realizowane przez trenerów NIMOZ są jedynymi w Polsce oficjalnymi szkoleniami ze standardu, prowadzonymi na licencji Collections Trust.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem zbiorami i opieką nad kolekcjami (m.in. pracownicy działów inwentarzy, opiekunowie kolekcji, kuratorzy, konserwatorzy).

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 15 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 września do godz. 24:00. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 13 września br.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 21 wrzesień 2017, 09:30

 czwartek, 21 wrzesień 2017, 16:00

 MNG (ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk http://www.mng.gda.pl )

 15

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie to, w związku z rozwojem i coraz większą dostępnością różnych technik obrazowania cyfrowego obiektów dziedzictwa kulturowego, ma na celu przybliżenie tych zagadnień pracownikom muzeów.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów rozpoczynających pracę w obszarze digitalizacji, jak również tych, którzy na co dzień wykonują odwzorowania, ale chcieliby poszerzyć wachlarz technik dokumentacyjnych, stosowanych w szeroko rozumianej digitalizacji i konserwacji.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z technikami dokumentacji wizualnej muzealiów, zasadami ich doboru, sposobami interpretacji wyników oraz metodami zarządzania i archiwizacji pozyskanego materiału. Omówione zostaną nieniszczące metody badań (techniki fotograficzne w świetle widzialnym, makrofotografia, fotografia mikroskopowa, fotografia w świetle UV, IR, RTG)  oraz najważniejsze metody (aktywne i pasywne) pomiarów trójwymiarowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną liczne przykłady wykorzystania ww. technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób), na szkolenie zapraszamy jedną, ew. maksymalnie 2 osoby z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 września do końca dnia. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniu 12 września br.

Informacje dodatkowe

 wtorek, 19 wrzesień 2017, 09:30

 wtorek, 19 wrzesień 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie poruszać będzie najistotniejsze aspekty związane z zarządzaniem procesem digitalizacji w muzeach. Omówione zostaną zarówno podstawy szeroko rozumianej digitalizacji, jak i najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, w tym jego planowania, realizacji oraz kontroli.

Przedstawione zostaną główne aspekty zarządzania pracami w obszarze doboru obiektów, tworzenia metadanych opisowych i odwzorowań, zabezpieczania i archiwizacji wytworzonych materiałów oraz przetwarzania i wykorzystywania cyfrowej dokumentacji zbiorów. Ostatnim z omawianych zagadnień będzie kwestia prawnych aspektów digitalizacji i udostępniania zbiorów.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników muzeów, których praca wiąże się z zarządzaniem i nadzorowaniem procesu digitalizacji oraz realizacją projektów z tego obszaru.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy.
Liczba miejsc – 25 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum.

Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 czerwca do godz. 10:00.
Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie rozesłane zostaną w dniach 7-8 czerwca br.


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 19 czerwiec 2017, 09:30

 środa, 21 czerwiec 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 25

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie organizowane we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi, ukazujące różnorodność obszarów pracy edukatora w muzeum, jak i różnorodne formy kreacji, zależne od profilu muzeum, aktualnych wystaw i środowiska, w którym  funkcjonuje muzeum.

Na kursie są 24 miejsca. Dodatkowo 6 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


Prowadzący:

Pracownicy działu edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi


Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 5 czerwiec 2017, 10:00

 środa, 7 czerwiec 2017, 18:00

 ms² (ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź)

 0 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy czynnie uczestniczą w pozyskiwaniu odwzorowań metodą skanowania i chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie postprodukcji plików referencyjnych. W pierwszej kolejności zapraszamy pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy. Kursanci będą podczas części warsztatowej pracować przy stanowiskach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie Photoshop.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej.


Informacje dodatkowe

 piątek, 26 maj 2017, 09:30

 piątek, 26 maj 2017, 16:00

 ARCHEION (ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków)

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach muzeów, którzy wykonują skany obiektów muzealnych. Zapraszamy tych z Państwa, którzy rozpoczynają swoją pracę w tym obszarze, jak również chcących doskonalić swoje umiejętności. W pierwszej kolejności zapraszamy pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów.

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc została ograniczona – 10 osób. Z tego też powodu na szkolenie zapraszamy po jednym przedstawicielu z danego muzeum. Pozostałe chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową i zaproszone na szkolenie w przypadku wolnych miejsc.

Spotkanie to będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy – prowadzący przeprowadzą zarówno wprowadzenie do wspomnianych w tytule szkolenia zagadnień, wraz z zaprezentowaniem sprzętu i oprogramowania, jak i poprowadzą ćwiczenia w pracowni digitalizacji. Tematem przewodnim szkolenia będą techniki digitalizacji metodą skanowania obiektów płaskich, w tym materiałów transparentnych i refleksyjnych.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym szkoleniu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej.

Informacje dodatkowe

 czwartek, 25 maj 2017, 09:30

 czwartek, 25 maj 2017, 16:00

 MHK (Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 31-011 Kraków)

 10

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Szkolenie warsztatowe z zakresu badań proweniencyjnych jest wprowadzeniem do tego zagadnienia na gruncie praktyki muzealnej. Szczególny nacisk kładziony jest na wskazanie konieczności interdyscyplinarnych analiz (historycznych, z zakresu historii sztuki, konserwatorskich, archiwalnych).

Pierwsza, teoretyczna część zajęć poświęcona jest znaczeniu badań proweniencyjnych, wskazaniu najważniejszych narzędzi i źródeł do badań oraz klasyfikacji oznaczeń własnościowych, pojawiających się na zabytkach. Następnie omówione są zagadnienia konserwatorskie mające wpływ na analizy obiektów.

Kolejny panel poświęcony jest zagadnieniom proweniencyjnym związanym ze sztuką sakralną oraz omówieniu specyfiki materiałów źródłowych dla sztuki o charakterze religijnym.

Podczas szkolenia podkreślana jest konieczność konfrontacji dokumentów archiwalnych pisanych z materiałami ikonograficznymi. Uczestnicy zajęć poznają praktyczny aspekt badań proweniencyjnych na przykładach konkretnych zabytków muzealnych. W ramach zajęć praktycznych dokonują samodzielnej analizy tekstów źródłowych oraz rozpoznania znaków własnościowych na wybranych dziełach sztuki.

Na kursie jest 26 miejsc. 4 ostatnie osoby przyjmowane są na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 

Prowadzący:

 • Katarzyna Zielińska – starszy specjalista w Wydziale Strat Wojennych MKiDN
 • Karolina Zalewska – niezależny badacz
 • Anna Lewandowska – konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Informacje dodatkowe

 poniedziałek, 24 kwiecień 2017, 09:00

 poniedziałek, 24 kwiecień 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 1 / 30

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie

Opisz szkolenia

courseimage

Tak łatwo jest opatrzyć wystawy w muzeum audiodeskrypcją i otworzyć je na widzów  z niepełnosprawnością wzroku; tak łatwo, a tak niewielu to robi. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to szansa na zdobycie nowych dla wielu, praktycznych i niezwykle ważnych społecznie umiejętności pozwalających tworzyć warunki przeciwdziałające wykluczeniu z kultury osób niewidomych i niedowidzących. Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji to niepowtarzalna szansa twórczego spojrzenia na istniejący tekst kultury i udostępnienia go osobom, które z uwagi na dysfunkcję nie są w stanie samodzielnie i kompetentnie zgłębić jego treści.

Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów (część teoretyczna) i ćwiczeń (część praktyczna) w sposób gwarantujący każdemu uczestnikowi zdobycie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć czym jest audiodeskrypcja i jak się ją tworzy; w sposób umożliwiający osobiste zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed audiodeskryptorami pracującymi nad udostępnieniem danego tekstu kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku.

 

Część teoretyczna - wykład i prezentacja multimedialna

W czasie warsztatów uczestnicy poznają w części teoretycznej ogólną charakterystykę środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Prezentacja prowadzona będzie ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych konsekwencji dysfunkcji wzroku i determinowanych nimi potrzeb formułowanych przez widzów niewidomych  i niedowidzących.

W części teoretycznej uczestnicy warsztatów poznają też istniejącą w polskim prawie oraz w polskiej nauce definicję audiodeskrypcji oraz jej różne odmiany wykorzystywane na całym świecie do tłumaczenia czym jest i w jakim celu tworzy się dedykowane niewidomym i niedowidzącym opisy wizualnych treści składających się na dane dzieło kultury. Uczestnikom ogólnie przedstawione zostaną również wykorzystywane w Polsce zasady tworzenia audiodeskrypcji, przytoczone będą zagraniczne (światowe i europejskie) standardy, wskazane zostaną podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich konsekwencje. Szczegółowo zostaną zaprezentowane ogólne zasady tworzenia opisów audiodeskryptywnych z uwzględnieniem specyficznych dla danego gatunku dla  dzieł sztuki rozwiązań, propozycji i wskazówek. Każda myśl teoretyczna zostanie opatrzona przykładem uzusu pozwalającym lepiej zrozumieć proponowane rozwiązanie.

Istotną kwestią będą też sprawy związane z upublicznianiem audiodeskrypcji - kto i jak powinien czytać audiodeskrypcję, ile to kosztuje, jak poszukiwać tekstów do udostępnienia.

Prezentacja teorii audiodeskrypcji zostanie zakończona przedstawieniem poszukiwań prowadzonych przez badaczy audiodeskrypcji starających się znaleźć rozwiązania optymalizujące opisy audiodeskryptywne, czyniące z nich najbardziej przystawalną do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących ofertę. Znajomość prowadzonego namysłu teoretycznego umożliwi uczestnikom warsztatu naturalne zakorzenienie się w najbardziej aktualnych światowych trendach audiodeskryptywnych.

Klamrą zamykającą wykład będzie prezentacja dokonań służących popularyzacji audiodeskrypcji.

 

Część praktyczna – warsztaty, ćwiczenia

W czasie ćwiczeń uczestnicy warsztatów będą mogli osobiście zmierzyć się z wyzwaniami stającymi przed twórcami opisów audiodeskryptywnych. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach – praca grupowa będzie przeplatana z pracą indywidualną, uczestnicy będą mierzyli się z różnymi wyzwaniami.

Ważnym aspektem prowadzonych ćwiczeń będzie konieczność twórczego spojrzenia na dane dzieło kultury i stworzenia opisu odpowiadającego różnym grupom odbiorców (dzieci, dorośli; niewidomi, niedowidzący; niewidomi od urodzenia, ociemniali). Ćwiczenia te pozwolą poznać szerokie możliwości stojące przed audiodeskryptorem, przyzwyczają do poszukiwań językowych, do plastycznego, pobudzającego wyobraźnię udostępniania dzieła. Istotne będą też zajęcia z kultury języka – audiodeskryptor musi mieć świadomość reguł panujących w języku polskim, musi wiedzieć gdzie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Stałym elementem ćwiczeń, zmuszającym uczestników warsztatu do wysiłku intelektualnego, będą „gry i zabawy audiodeskryptywne” pozwalające na odpoczynek i „nasiąkanie” audiodeskrypcją poprzez relaks.

 

Niezmiennymi zasadami ćwiczeń będą:

Publiczne (na forum grupy) prezentowanie wyników własnej pracy i mierzenie się z opiniami odbiorców

Prezentacja audiodeskrypcji stworzonych przez osoby zajmujące się profesjonalnie udostępnianiem kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku

Przygotowanie opisów- Każdy blok ćwiczeniowy skończy się konkretnym rezultatem:

stworzeniem jednego/ kilku opisów audio deskryptywnych, które zostaną przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów jako materiały wzorcowe (w przypadku wystawy w muzeum opis jednego lub kilku dzieł plastycznych).


Prowadzący:

Fundacja Kultury bez Barier powstała w odpowiedzi na marzenia o pełnym włączeniu osób wykluczonych, w tym głównie niepełnosprawnych, w naturalny rytm życia kulturalnego i społecznego. Podejmowane działania mają prowadzić do tworzenia mentalnych i technicznych warunków gwarantujących osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu samodzielność i komfort w czasie wizyty w kinie, teatrze, muzeum i galerii. Systematyczne  i powszechne udostępnianie przestrzeni kultury ma być także, kierowanym do wszystkich, zaproszeniem do dialogu o potrzebie i możliwościach budowania społeczeństwa otwartego, świadomego, wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Realizując swoje cele Fundacja Kultury bez Barier inicjuje wydarzenia kulturalne i społeczne, prowadzi szkolenia, warsztaty, przygotowuje skrypty audiodeskrypcji i napisy dla niesłyszących, promuje ideę społeczeństwa „bez barier” oraz dobre praktyki podpatrywane na całym świecie. Zachwyćmy się Kulturą bez Barier!


Informacje dodatkowe

 środa, 5 kwiecień 2017, 09:00

 piątek, 7 kwiecień 2017, 16:00

 NIMOZ (02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 7)

 20

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie