Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2021


Kliknij, aby pobrać plik z planem szkoleń na rok 2021


Aktualizacja planu: 11 marca 2021 r.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.


SZKOLENIA I SEMINARIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2021

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

24 lutego oraz 3 i 10 marca (3 części)

online

2

Procedura udzielania tzw. immunitetu muzealnego. Krok po kroku

17 marca

online

3

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów

23-24 marca (2 części)

online

4

Prawo o dostępności – praktyka

13 kwietnia

online

5

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

14 kwietnia

online

6

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

20 kwietnia

online

7

Publiczność w muzeum

21 i 23 kwietnia (2 części)

online

8

Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne

13-14 maja (2 części)

online

9

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

18-19 maja (2 części)

online

10

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

8-9 czerwca (2 części)

online

11

Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

15-16 czerwca (2 części)

online

12

Senior w muzeum

2. poł. września

online

13

Gromadzenie zbiorów muzealnych

październik

online

14

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

październik/listopad

online

15

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji

listopad

online

16

Słowniki kontrolowane

listopad

online

17

Szkolenie dla muzeów kościelnych

druga połowa roku

online

18

Organizacja ochrony, współczesne problemy

druga połowa roku

online

19

Warsztat w ramach E-RIHS (szkolenie przy wsparciu NIMOZ)

do uzgodnienia z organizatorem

online

20

Badanie proweniencji muzealiów (we współpracy z DDZ MKiDN)

do uzgodnienia z organizatorem

online

Lp.

Nazwa szkolenia przewidzianego do realizacji stacjonarnej, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju

Termin szkolenia

Miejsce

21

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

IV kwartał

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

22

Analizy mikrobiologiczne (monitoring środowiska muzeum) – z Wydziałem Biologii UW

IV kwartał

Wydział Biologii UW

23

Profilaktyka konserwatorska – z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

IV kwartał

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

24

Szkolenie dla założycieli muzeów tzw. prywatnych

IV kwartał

Warszawa

25

Warsztat w zakresie opieki nad zbiorami fotograficznymi

IV kwartał

Muzeum Fotografii w Krakowie

26

Ewidencja zbiorów muzealnych

IV kwartał, ew. rok 2022

do ustalenia


NIMOZ zastrzega sobie prawo zmian w ww. planie, zwłaszcza wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących stanu epidemii.