Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2023

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę szkoleniową Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na rok 2023.


Aktualizacja: 13 stycznia 2023 r.

Plan szkoleń NIMOZ na 2023 r. (pobierz plik)

SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2023

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Szkolenie dla  muzealników uczelnianych i opiekunów kolekcji akademickich [zapisy realizuje Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych]

15 lutego

online

2

Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

21-23 lutego

online

3

Publiczność muzeum. Badania publiczności (poziom podstawowy)

14-15 marca

online

4

Zarządzanie mediami społecznościowymi - Instagram

22 marca

online

5

RE-ORG - metoda poprawy warunków przechowywania zbiorów w istniejących magazynach

31 marca

stacjonarna

6

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

kwiecień

online

7

Budowanie relacji z mediami

kwiecień

stacjonarna

8

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie podstawowe

kwiecień

stacjonarna

9

Zarządzanie projektem w muzeum

kwiecień

online

10

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

maj

online

11

Gromadzenie zbiorów muzealnych. Podejście strategiczne

maj

online

12

Szkolenie WSO i pracowników ochrony muzeum i innych instytucji. Zabezpieczenia techniczne. Integracja systemów.

maj

stacjonarna

13

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów. Przegląd technik

maj

online

14

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

czerwiec

online

15

Bezpieczeństwo cybernetyczne muzeów

czerwiec

online

16

Zarządzanie zabytkami archeologicznymi w muzeum

czerwiec

online

17

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań (poziom zaawansowany)

wrzesień

online

18

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

wrzesień

online

19

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeów - spotkania lokalne

wrzesień

stacjonarna

20

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych - poziom zaawansowany

październik

online

21

Planowanie i zarządzanie kampaniami i reklamami w mediach społecznościowych

październik

online

22

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

październik

stacjonarna

23

Badanie proweniencji muzealiów

październik

stacjonarna

24

Gość z niepełnosprawnością w muzeum: Audiodeskrypcja i teksty alternatywne

listopad

online

25

Warsztat dla Policji. Zbiory w muzeach

listopad

stacjonarna

26

Wolontariat w muzeum

listopad

online

27

Spectrum 5.0 - warsztaty

grudzień

stacjonarna


NIMOZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.


Zapisy na powyższe szkolenia realizowane będą przez stronę https://szkolenia.nimoz.pl.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń stacjonarnych: 4 tygodnie przed datą szkolenia.

 

Zapraszamy!