Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2021


Kliknij, aby pobrać plik z planem szkoleń na rok 2021

Aktualizacja planu: 4 października 2021 r.

SZKOLENIA I SEMINARIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2021

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

24 lutego oraz 3 i 10 marca (3 części)

online

2

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów

23-24 marca (2 części)

online

3

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne

13 kwietnia

online

4

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

14 kwietnia

online

5

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

20 kwietnia

online

6

Publiczność w muzeum

21 i 23 kwietnia (2 części)

online

7

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

18-19 maja (2 części)

online

8

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne – II edycja

26 maja

online

9

Procedura udzielania tzw. immunitetu muzealnego. Krok po kroku

1 czerwca

online

10

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

8-9 czerwca (2 części)

online

11

Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

15-16 czerwca (2 części)

online

12

Ewidencja zbiorów muzealnych

23-24 września (2 części)

online

13

Senior w muzeum

29-30 września (2 części)

online

14

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

12 października

online

15

Badanie proweniencji muzealiów (we współpracy z DDZ MKDNiS)

13-14 października (2 części)

online

16

Gromadzenie zbiorów muzealnych

20-21 października (2 części)

online

17

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

26-28 października (3 części)

online

18

Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne

3-4 listopada (2 części)

online

19

Profilaktyka konserwatorska – z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

9 listopada

online

20

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji

18 listopada

online

21

Słowniki kontrolowane

23-24 listopada (2 części)

online

22

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

grudzień

online

23

Analizy mikrobiologiczne (monitoring środowiska muzeum) – z Wydziałem Biologii UW

grudzień

online

24

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – II edycja

grudzień

online


Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.

NIMOZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.

Zapisy na powyższe szkolenia i seminaria realizowane będą przez stronę: https://szkolenia.nimoz.pl