Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2021


Kliknij, aby pobrać plik z planem szkoleń na rok 2021


Aktualizacja planu: 17 maja 2021 r.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.


SZKOLENIA I SEMINARIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2021

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

24 lutego oraz 3 i 10 marca (3 części)

online

2

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów

23-24 marca (2 części)

online

3

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne

13 kwietnia

online

4

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

14 kwietnia

online

5

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

20 kwietnia

online

6

Publiczność w muzeum

21 i 23 kwietnia (2 części)

online

7

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

18-19 maja (2 części)

online

8

Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne – II edycja

26 maja

online

9

Procedura udzielania tzw. immunitetu muzealnego. Krok po kroku

1 czerwca

online

10

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

8-9 czerwca (2 części)

online

11

Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników

15-16 czerwca (2 części)

online

12

Ewidencja zbiorów muzealnych

wrzesień

online

13

Senior w muzeum

29-30 września (2 części)

online

14

Badanie proweniencji muzealiów (we współpracy z DDZ MKDNiS)

wrzesień (do potwierdzenia)

online

15

Gromadzenie zbiorów muzealnych

październik

online

16

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

październik

online

17

Seminarium Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych

październik/listopad

online

18

Profilaktyka konserwatorska – z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

listopad

online

19

Gość z niepełnosprawnością w muzeum – Audiodeskrypcja: teksty alternatywne

listopad

online

20

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji

listopad

online

21

Słowniki kontrolowane

listopad

online

22

Analizy mikrobiologiczne (monitoring środowiska muzeum) – z Wydziałem Biologii UW

grudzień

online

23

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów – II edycja

grudzień

online

Lp.

Nazwa szkolenia przewidzianego do realizacji w terminie późniejszym, w formie stacjonarnej

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Szkolenie dla muzeów kościelnych

2022

stacjonarne

2

Szkolenie dla założycieli muzeów tzw. prywatnych

2022

stacjonarne

3

Warsztat w zakresie opieki nad zbiorami fotograficznymi

2022

stacjonarne


NIMOZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.

Zapisy na powyższe szkolenia i seminaria realizowane będą przez stronę: https://szkolenia.nimoz.pl