Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2023

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę szkoleniową Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na rok 2023.


Aktualizacja: 19 maja 2023 r.

Plan szkoleń NIMOZ na 2023 r. (pobierz plik)

SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2023

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Szkolenie dla  muzealników uczelnianych i opiekunów kolekcji akademickich

15 lutego

online

2

Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

21-23 lutego (3 części)

online

3

Publiczność muzeum. Badania publiczności (poziom podstawowy)

14-15 marca (2 części)

online

4

Zarządzanie mediami społecznościowymi - Instagram

22 i 24 marca (2 części)

online

5

RE-ORG - metoda poprawy warunków przechowywania zbiorów w istniejących magazynach

31 marca

stacjonarna - Poznań

6

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

6-7 kwietnia (2 części)

online

7

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie podstawowe

18-20 kwietnia (3 części)

stacjonarna - Gdańsk

8

Zarządzanie projektem w muzeum

27-28 kwietnia (2 części)

online

9

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów. Przegląd technik

16-17 maja (2 części)

online

10

Szkolenie WSO. Zabezpieczenia techniczne. Integracja systemów

23-25 maja (3 części)

stacjonarna - Zakopane

11

Gromadzenie zbiorów muzealnych. Podejście strategiczne

29-30 maja (2 części)

online

12

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

6 czerwca

online

13

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

13-14 czerwca (2 części)

online

14

АБВ польських музеїв / ABC polskich muzeów (szkolenie dla muzealników z Ukrainy, którzy pracują/będą pracować w Polsce lub chcą zapoznać się z polską praktyką muzealną)

19-21 czerwca (3 części)

online

15

Budowanie relacji z mediami

wrzesień

stacjonarna

16

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań (poziom zaawansowany)

wrzesień

online

17

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

wrzesień

online

18

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeów - spotkania lokalne

wrzesień

stacjonarna

19

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych - poziom zaawansowany

październik

online

20

Planowanie i zarządzanie kampaniami i reklamami w mediach społecznościowych

październik

online

21

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

październik

stacjonarna

22

Gość z niepełnosprawnością w muzeum: Audiodeskrypcja i teksty alternatywne

listopad

online

23

Warsztat dla Policji. Zbiory w muzeach

listopad

stacjonarna

24

Badanie proweniencji muzealiów

listopad

stacjonarna

25

Szkolenie pracowników ochrony muzeum i innych instytucji. Zabezpieczenia techniczne. Integracja systemów

listopad

stacjonarna

26

Wolontariat w muzeum

listopad

online

27

Spectrum 5.0 - warsztaty

grudzień

stacjonarna

28

Zarządzanie zabytkami archeologicznymi w muzeum

grudzień

online


NIMOZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.


Zapisy na powyższe szkolenia realizowane będą przez stronę https://szkolenia.nimoz.pl.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń stacjonarnych: 4 tygodnie przed datą szkolenia.


Zapraszamy!