Przejdź do głównej zawartości

Plan szkoleń NIMOZ na rok 2022 / Пропозиція навчання NIMOZ на 2022 рік

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę szkoleniową Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na II połowę 2022 roku.

[TABELA Z PEŁNYM PLANEM poniżej🇵🇱]

[українська мова нижче🇺🇦]


Odpowiadając na zapytania obywateli Ukrainy, informujemy, iż wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński realizowane będą szkolenia „Dobre praktyki w digitalizacji muzealiów w Polsce” 27-28 października (link do programu) oraz „ABC polskich muzeów” 22-24 listopada (link do programu). Szkolenia te odbędą się w formie online poprzez platformę Zoom, by umożliwić jak najszerszy dostęp do obywatelom Ukrainy.

Niezależnie od powyższych szkoleń, 29-30 listopada, odbędą się wraz z tłumaczeniem na język ukraiński wizyty studyjne w wybranych muzeach warszawskich, na które zapraszamy obywateli Ukrainy.

Muzealników ukraińskich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o pobranie i wypełnienie formularza (plik) i przesłanie go na adres email: szkolenia@nimoz.pl.

 

Jednocześnie informujemy, iż następujące szkolenia NIMOZ (realizowane wyłącznie w języku polskim) są otwarte na udział obywateli Ukrainy, którzy znają język polski:

 • Zarządzanie projektem w muzeum – 14 września 2022 r. – szkolenie online
 • Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami – 22-23 września 2022 r.  – szkolenie online
 • Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności – 29-30 września 2022 r. – szkolenie online
 • Budowanie relacji z mediami – 11 października 2022 r. – szkolenie stacjonarne (Warszawa)
 • Badania proweniencyjne – teoria i praktyka – 17-18 października 2022 r. – szkolenie stacjonarne (Malbork)
 • Gość z niepełnosprawnością w muzeum: Audiodeskrypcja i teksty alternatywne – 15-16 listopada 2022 r. – szkolenie online
 • Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum – listopad/grudzień 2022 r. – szkolenie online
 • Zastosowanie przyjaznych środowisku naturalnemu metod konserwacji dzieł sztuki, organizacji pracowni konserwatorskiej i konserwacji prewencyjnej – szkolenie z Sustainability in Conservation Polska – grudzień 2022 r. – szkolenie online

Muzealników ukraińskich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prowadzonych w języku polskim prosimy o pobranie i wypełnienie formularza (plik) i przesłanie go na adres email: szkolenia@nimoz.pl.


Відповідаючи на звернення громадян України, повідомляємо, що тренінги «Краща практика диджиталізації цифровування) музейних колекцій у Польщі»  27-28 жовтня (посилання на програму) та «ABC польських музеїв» 22-24 листопада (посилання на програму) проводитиметься з синхронним перекладом на українську мову. Тренінги будуть проведені онлайн за допомогою платформи Zoom, щоб забезпечити якомога кращий доступ громадянам України.

Незалежно від вищезазначених тренінгів, 29-30 листопада будуть проведені навчальні візити до вибраних музеїв Варшави з перекладом українською мовою, на які ми запрошуємо громадян України.

Українських музейників, зацікавлених в участі, просимо завантажити та заповнити форму (файл) й надіслати її на електронну адресу: szkolenia@nimoz.pl.

 

Водночас повідомляємо про тренінги NIMOZ (проводиться лише польською мовою), які відкриті для участі громадян України, що володіють польською мовою:

 • Управління музейними проєктами – 14 вересня 2022 р. – тренінг онлайн.
 • Авторські права, аспекти управління колекціями – 22-23 вересня 2022 р.  – тренінг онлайн.
 • Аудиторія у музеях. Обробка результатів дослідження аудиторії – 29-30 вересня 2022 р. – тренінг онлайн.
 • Зв'язки з громадськістю та ЗМІ – 11 жовтня 2022 р. – тренінг стаціонарний (Варшава).
 • Дослідження походження – теорія і практика – 17-18 жовтня 2022 р. – тренінг стаціонарний (Мальборк).
 • Відвідувачі музеїв люди з особливими потребами. Аудіоопис, альтернативні тексти – 15-16 листопада 2022 р. – тренінг онлайн.
 • Управління археологічними колекціями в музеях – листопад/грудень 2022 р. – тренінг онлайн.
 • Використання екологічно чистих методів збереження мистецької спадщини, організація реставрації творів мистецтва та реставрація. Навчання проводить «Sustainability in Conservation Polska» – грудень 2022 р. – тренінг онлайн.

Українських музейників що володіють польською мовою, зацікавлених в участі, просимо завантажити та заповнити форму (файл) й надіслати її на електронну адресу: szkolenia@nimoz.pl.


Aktualizacja: 19 września 2022 r.

Plan szkoleń NIMOZ na 2022 r. (pobierz plik)

SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW W ROKU 2022

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności

22-24 lutego (3 części)

online

2

Jak skutecznie budować wizerunek muzeum w mediach społecznościowych

3 marca

online

3

Gromadzenie zbiorów muzealnych. Podejście strategiczne

10-11 marca (2 części)

online

4

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie podstawowe

15-17 marca (3 części)

online

5

Badania proweniencyjne – teoria i praktyka

22-23 marca (2 części)

online

6

Publiczność w muzeum. Badania publiczności

31 marca - 1 kwietnia (2 części)

online

7

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami

7-8 kwietnia (2 części)

online

8

Zagrożenia mikrobiologiczne w muzeum

12-13 kwietnia (2 części)

online

9

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów. Przegląd technik

26-27 kwietnia (2 części)

online

10

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

10-11 maja (2 części)

online

11

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

17-18 maja (2 części)

online

12

Jak skutecznie budować wizerunek muzeum w mediach społecznościowych – II edycja [nabór z I edycji]

25-26 maja (2 części)

online

13

Szkolenie dla muzeów kościelnych

6 czerwca

online

14

Zieleń w muzeach – diagnoza problemu

15 czerwca

online

15

Standard Spectrum 5.0 – szkolenie podstawowe

21 czerwca

online

16

Zarządzanie projektem w muzeum

14 września

online

17

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

22-23 września (2 części)

online

18

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań publiczności

29-30 września (2 części)

online

19

Szkolenie WSO. Ochrona przeciwpożarowa

5-6 października (2 części)

stacjonarna (Warszawa)

20

Budowanie relacji z mediami

11 października

stacjonarna (Warszawa)

21

Badania proweniencyjne – teoria i praktyka

17-18 października (2 części)

stacjonarna (Malbork)

22

Szkolenie z zakresu programu Badanie polskich strat wojennych (we współpracy z MKiDN)

26 października

online

23

Dobre praktyki w digitalizacji muzealiów w Polsce (szkolenie dla muzealników z Ukrainy)

27-28 października (2 części)

online

24

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych – szkolenie uzupełniające

8-9 listopada (2 części)

stacjonarna (Katowice)

25

Gość z niepełnosprawnością w muzeum: Audiodeskrypcja i teksty alternatywne

15-16 listopada (2 części)

online

26

ABC polskich muzeów (szkolenie dla muzealników z Ukrainy, którzy pracują/będą pracować w Polsce lub chcą zapoznać się z polską praktyką muzealną)

22-24 listopada (3 części)

online

Wizyty studyjne w wybranych muzeach warszawskich dla muzealników z Ukrainy, którzy pracują/będą pracować w Polsce lub chcą zapoznać się z polską praktyką muzealną

29-30 listopada (2 części)

stacjonarna (Warszawa)

27

Szkolenie dla pracowników ochrony muzeum i innych instytucji kultury przechowujących
i udostępniających dobra kultury

listopad/grudzień

stacjonarna (Warszawa)

28

Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum

listopad/grudzień

online

29

Zastosowanie przyjaznych środowisku naturalnemu metod konserwacji dzieł sztuki, organizacji pracowni konserwatorskiej i konserwacji prewencyjnej – szkolenie z Sustainability in Conservation Polska

grudzień

online


NIMOZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.


Zapisy na powyższe szkolenia realizowane będą przez stronę https://szkolenia.nimoz.pl.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń stacjonarnych: 4 tygodnie przed datą szkolenia.

 

Zapraszamy!