Przejdź do głównej zawartości

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę szkoleniową Narodowego Instytutu Muzeów na rok 2023.


Aktualizacja: 26 października 2023 r.

Plan szkoleń NIM na 2023 r. (pobierz plik)

SZKOLENIA NARODOWEGO INSTYTUTU MUZEÓW W ROKU 2023

Lp.

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Forma szkolenia

1

Szkolenie dla  muzealników uczelnianych i opiekunów kolekcji akademickich

15 lutego

online

2

Muzea w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

21-23 lutego (3 części)

online

3

Publiczność muzeum. Badania publiczności (poziom podstawowy)

14-15 marca (2 części)

online

4

Zarządzanie mediami społecznościowymi - Instagram

22 i 24 marca (2 części)

online

5

RE-ORG - metoda poprawy warunków przechowywania zbiorów w istniejących magazynach

31 marca

stacjonarna - Poznań

6

Prawnoautorskie aspekty zarządzania zbiorami

6-7 kwietnia (2 części)

online

7

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie podstawowe

18-20 kwietnia (3 części)

stacjonarna - Gdańsk

8

Zarządzanie projektem w muzeum

27-28 kwietnia (2 części)

online

9

Odwzorowania w digitalizacji muzealiów. Przegląd technik

16-17 maja (2 części)

online

10

Szkolenie WSO. Zabezpieczenia techniczne. Integracja systemów

23-25 maja (3 części)

stacjonarna - Zakopane

11

Gromadzenie zbiorów muzealnych. Podejście strategiczne

29-30 maja (2 części)

online

12

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

6 czerwca

online

13

Gość z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w muzeum

13-14 czerwca (2 części)

online

14

АБВ польських музеїв / ABC polskich muzeów (szkolenie dla muzealników z Ukrainy, którzy pracują/będą pracować w Polsce lub chcą zapoznać się z polską praktyką muzealną)

19-21 czerwca (3 części)

online

15

Навчальні візити до вибраних музеїв Варшави / Wizyty studyjne dla muzealników ukraińskich w wybranych muzeach warszawskich

26-27 czerwca (2 części)

stacjonarna - Warszawa

16

Budowanie relacji z mediami

8 września

stacjonarna - Warszawa

17

Publiczność w muzeum. Opracowywanie wyników badań (poziom zaawansowany)

14-15 września (2 części)

online

18

Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie fotografowania

20-21 września (2 części)

online

19

Цифрові ресурси культурних установ у Польщі та можливості їх використання / Zasoby cyfrowe instytucji kultury w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania (szkolenie dla muzealników z Ukrainy)

11-12 października (2 części)

online

20

Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych - szkolenie uzupełniające

17-19 października (3 części)

stacjonarna - Warszawa

21

Jak tworzyć skuteczne kampanie reklamowe w mediach społecznościowych?

18 i 20 października (2 części)

online

22

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum - spotkania lokalne

23 października

stacjonarna - Ostrów Mazowiecka

23

Wybrane aspekty metodologii badań proweniencyjnych

15-16 listopada (2 części)

stacjonarna - Toruń

24

Szkolenie służby ochrony - zabezpieczenia techniczne

22-23 listopada (2 części)

stacjonarna - Warszawa

25

Zarządzanie procesem wydawniczym

24 listopada

stacjonarna - Warszawa

26

Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami

7-8 grudnia (2 części)

online


NIM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. planie.


Zapisy na powyższe szkolenia realizowane będą przez stronę https://szkolenia.nimoz.pl.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń online: 3 tygodnie przed datą szkolenia.

Termin uruchomienia zapisów w przypadku szkoleń stacjonarnych: 4 tygodnie przed datą szkolenia.


Zapraszamy!